Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

I D 623/2012 Os-1538/13 , Stran 2295
I D 623/2012 Os-1538/13
V zapuščinski zadevi po pokojnem Robertu Felbert, roj. 5. 6. 1927, umrlem 27. 7. 2011, nazadnje stanujoč Šarhova ulica 20, Ljubljana, drž. Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo oklic. Zapustnik je bil ob smrti razvezan, ni imel otrok, tudi nezakonskih ali posvojenih ne. Starši so umrli pred njim, prav tako vse tri sestre. Zapustnik je napravil oporoko, na podlagi katere celotno premoženje deduje njegov nečak Igor Wedenig. Ker sodišče s podatki o osebah, ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči, ne razpolaga, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski in na spletni strani sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29. 1. 2013