Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

N 17/2011 Os-2701/13 , Stran 2293
N 17/2011 Os-2701/13
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt na naslovu Letoviška ul. 6, Bohinjska Bistrica, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Radovljici, pod opr. št. N 17/2011, sodišče na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja oglas; Okrajno sodišče v Radovljici oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 48-90AR z dne 11. 12. 1990, sklenjene med I.RA. Inženiring Radovljica in Mestom Ljubljana in kupoprodajne pogodbe št. 44 z dne 8. 10. 1984, sklenjene med Planum Investicijski razvojni center TOZD Inženiring Radovljica in Skupščino občine Ljubljana Center z dne 8. 10. 1984, s katerima je kupec kupil stanovanje v 1. etaži, v izmeri 50,00 m2 (posamezni del 1) in v izmeri 49,35 m2 (posamezni del 2), na parc. št. 158/27 in 158/28, k.o. Bohinjska Bistrica, na naslovu Letoviška ul. 6, Bohinjska Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Radovljici dne 8. 5. 2013