Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

2590. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov, stran 7908.

Na podlagi tretjega odstavka 137. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
1. člen
V Pravilniku o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni list RS, št. 99/11 in 90/12) se v 10. členu številka »2,21« nadomesti s številko »2,25«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-347/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-1711-0051
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve