Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

N 101/2012 Os-3237/13 , Stran 2293
N 101/2012 Os-3237/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine, na stavbi z naslovom Maribor, Trg Dušana Kvedra 3, na predlog priglasiteljice Republike Slovenije, Štefanova ulica 2, Ljubljana, za vpis lastninske pravice na stanovanju, v katastru stavb vpisano kot posamezni del stavbe, št. 678-1464-65 in za vzpostavitev pravnega naslova, 8. 7. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe št. 2895-573-13-2/4-RB z dne 16. 1. 1981, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar n.sol.o. Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke gradnje n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, zastopanem po direktorju TOZD-a Visoke gradnje Milanu Kusterju, in kupovalko Upravo javne varnosti Maribor, Maistrova ulica 2, zastopane po načelniku Slavku Keindienstu,s katero je prodajalec kupovalki prodal dvosobno stanovanje, št. 198, v 5. nadstropju, v izmeri 59,54 m² in kletno shrambo v izmeri 3,30 m², v objektu „I“, Nova vas I. z naslovom Trg Dušana Kvedra 3 v Mariboru, na parceli št. 1610/5 k.o. Spodnje Radvanje in za prodano dovolil otvoritev nove vložne številka E in tam vknjižbo pravice uporabe v korist kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 8. 7. 2013