Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

2589. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane, stran 7908.

Na podlagi tretjega odstavka 137. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
1. člen
V Pravilniku o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane (Uradni list RS, št. 99/11, 17/12 – popr. in 90/12) se v 10. členu številka »2,60« nadomesti s številko »2,64«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-346/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-1711-0050
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve