Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

21. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije

Odloki

22. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije

Sklepi

1. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Belorusije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

2. Pravilnik o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu
3. Pravilnik o vsebini in obsegu obratovalnega dnevnika o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje
4. Pravilnik o kazeinih in kazeinatih
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov
6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
7. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
23. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
24. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
25. Odredba o Seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

8. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2010

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

9. Pravilnik o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI PARK GORIČKO«

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

10. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2011

Ljubljana

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center
12. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana

Osilnica

13. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2011

Razkrižje

14. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2010
15. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2011

Tržič

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto)
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič

Žiri

20. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri

POPRAVKI

26. Popravek Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 26. oktobra 2010
27. Tehnični popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center ob vstopu v Zreče
28. Popravek Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti