Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008, stran 26.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 13/07) ter 10. in 30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01, 20/02) je Občinski svet Občine Tržič na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008
1. člen
S tem odlokom se na podlagi upoštevanja usmeritev iz državnih prostorskih aktov in Sklepa ministra za okolje in prostor pod številko 35001-335/2008 z dne 15. 7. 2010, za območje Občine Tržič spreminjajo in dopolnjujejo prostorske sestavine:
1. Dolgoročnega plana Občine Tržič za obdobje od leta 1986 do leta 1995, oziroma za nekatera področja tudi do leta 2000 (UVG št. 11/88 in 14/88),
2. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 1992 (Uradni list RS, št. 16/93),
3. Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 1993 (Uradni list RS, št. 8/94) in
4. Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 1999 (Uradni list RS, št. 109/99).
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008 je izdelalo podjetje Domplan d. d. Kranj, pod št. projekta UD 418-68/08 v decembru 2009.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na naslednja področja:
– Poselitvena območja
– Območja za rekreacijo, šport
– Območja pokopališč
– Območja infrastrukture
– Kmetijska zemljišča.
3. člen
V kartografskem delu dolgoročnega in družbenega plana občine se analogna oblika kart v M 1:5000 nadomesti z digitalno v merilu 1:5000.
4. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič se do sprejetja OPN spremenijo naslednje opredelitve:
– Za ureditvena območja naselij, ki so razvidna iz tabele Območja urejanja in za predvidene infrastrukturne objekte in objekte okoljske infrastrukture se izdelajo in sprejmejo občinski podrobni prostorski načrti.
– Posegi v ostalih območjih se urejajo s prostorsko ureditvenimi pogoji.
5. člen
V celoti se nadomesti tabela št. 1, bilanca zemljiških površin:
+------------------------+-----------+-------------+------------+
| Namenska raba prostora | Stanje  | Spremembe | Stanje po |
|            | leta 2008 | povečanje/ | sprejetju |
|            |  (ha)  | zmanjšanje |  SDDSP  |
+------------------------+-----------+-------------+------------+
|1. območja stavbnih   |      |       |      |
|zemljišč        |      |       |      |
|1.1 območja stanovanj(S)|   266,81|       |      |
|1.2 območja stanovanj  |      |       |      |
|in kmetij (SK)     |   145,17|       |      |
|1.3 območja počitniških |      |       |      |
|objektov (W)      |   35,72|       |      |
|2. območja centralnih  |      |       |      |
|dejavnosti (C)     |   36,01|       |      |
|3. območja proizvodnih |      |       |      |
|dejavnosti (P)     |   65,86|       |      |
|4. posebna območja   |      |       |      |
|4.1 površine za turizem |      |       |      |
|(T)           |    8,39|       |      |
|5. območja zelenih   |      |       |      |
|površin         |      |       |      |
|5.1 površine za oddih, |      |       |      |
|rekreacijo in šport (R) |   42,28|       |      |
|5.2 pokopališča (ZK)  |    4,38|       |      |
|6. območja prometne   |      |       |      |
|infrastrukture     |      |       |      |
|7. območja okoljske   |      |       |      |
|infrastrukture     |      |       |      |
|8. površine razpršene  |      |       |      |
|poselitve (z)      |   44,99|       |      |
+------------------------+-----------+-------------+------------+
6. člen
(1) V 2. členu se Tabela OBMOČJA UREJANJA v celoti zamenja z novo:
+------------------------+------------------+-------------------+
|Naziv območja urejanja |Oznaka območja  |Območja predvidenih|
|            |urejanja     |prostorskih    |
|            |         |izvedbenih načrtov |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Območje ObčineTržič   |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Deteljica  |1 C1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Nakupovalni |1 C2/1      |OPPN        |
|center         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica        |1 C2/2      |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – BTP     |1 P1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Peko     |1 P2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – pod     |1 P3       |          |
|kopališčem       |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica        |1 P4       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica        |1 R1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Bistriška  |1 S1       |          |
|planina         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica        |1 S2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Pod Šijo   |1 S3       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica        |1 S4       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Spodnja   |1 S5       |          |
|Bistrica        |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica        |1 S6       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica        |1 S7       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Na logu   |1 S8       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – stari del  |1 SK1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Brdo          |2 SK1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Brdo          |2 SK2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Pinč          |3 W1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Brezje         |4 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Brezje         |4 S2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Brezje         |4 S3       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Brezje         |4 SK1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Brezje         |4 SK2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Brezje         |4 W1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Čadovlje – Jamen vrh  |5 SK1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Čladovlje        |5 SK2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Dolina         |6 SK1/1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Dolina         |6 SK1/2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Dolina – Dovžanova   |6 SK2       |UN         |
|soteska         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Dolina – Dovžanova   |6 T1       |UN         |
|soteska         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Gozd          |7 R1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Gozd          |7 SK1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Gozd – Pod Ranjšco   |7 TR1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Za Reberjo       |8 R1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Grahovše – Ivje     |8 R2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Grahovše – Ivje     |8 S1       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Grahovše        |8 SK1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Slaparska vas      |8 SK2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Hudi graben       |9 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Breg – Na produ     |10 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Breg – Na vrbicah    |10 SK2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Rova          |11 I1       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Hudo          |11 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Jelendol – Vila Mund  |12 CS1      |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Jelendol        |12 R1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Medvodje – Dolina    |12 RT1      |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Jelendol        |12 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Jelendol        |12 SKT1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Kovor – Smetišče    |13 I1       |UN         |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Kovor          |13 R1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Kovor – Športni park  |13 RT1      |OPPN        |
|Kovor          |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Kovor          |13 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Kovor – V delih     |13 S2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Kovor          |13 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Kovor          |13 SK2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Kovor – pokopališče   |13 ZK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Križe          |14 C1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Križe – vodohram    |14 I2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Križe          |14 R1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Križe Polana 1. etapa  |14 S1       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Križe          |14 S2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Križe – Snakovo     |14 S3       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Križe – Snakovo polje  |14 S4       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Križe – Blata      |14 S5       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Križe          |14 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Križe          |14 SK2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Križe – pokopališče   |14 ZK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Leše          |15 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Leše          |15 S2       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Leše          |15 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Loka – RTP       |16 I1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Retnje – Komunalno   |16 IP1      |OPPN        |
|proizvodna cona     |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Retnje – Komunalno   |16 IP1 – CČN   |OPPN        |
|proizvodna cona – CČN  |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Loka – industrijska cona|16 P1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Loka – industrijska cona|16 P2       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Loka          |16 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Loka – Brezovo     |16 S2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Loka          |16 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Lom           |17 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Lom – Brdo       |17 S2       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Lom           |17 SK1/1     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Lom           |17 SK1/2     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Lom           |17 SK2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Retenjska  |18 C1       |          |
|gmajna         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Retenjska  |18 P1       |          |
|gmajna         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Retenjska  |18 S1       |          |
|gmajna         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Retenjska  |18 S2       |          |
|gmajna         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Retenjska  |18 S3       |          |
|gmajna         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Retenjska  |18 S4       |          |
|gmajna         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Retenjska  |18 S5       |          |
|gmajna         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Retenjska  |18 SK1      |          |
|gmajna         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistrica – Retenjska  |18 SK2      |          |
|gmajna         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Paloviče        |19 R1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Paloviče        |19 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Paloviče        |19 W1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Ljubelj         |20 I2       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Sroberje  |20 I3       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Sroberje  |20 PS1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Kamping  |20 R1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj       |20 R2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Motocross |20 RCS1      |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj       |20 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Pri Žvircu |20 S2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Na plazu  |20 S3       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj       |20 S4       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj       |20 S5       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj       |20 S6       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Geben   |20 S7       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Potočnik  |20 SK1/1     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Potočnik  |20 SK1/2     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj       |20 SK2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Pri skalah |20 SK3      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj       |20 SK4      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj       |20 SK5      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Ljubelj         |20 T1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Ljubelj         |20 T2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Geben   |20 W2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Matizovec |20 W3       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Podljubelj – Reber   |20 W4       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Popovo         |21 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Potarje         |22 S2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Potarje – Na hribu   |22 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Potarje – Strmec    |22 W1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Potarje – Pod Strmecem |22 W3       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Pristava – Mlaka    |23 P1       |          |
|industrijska cona levi |         |          |
|breg          |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Pristava        |23 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Pristava – Mlaka    |23 S2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Ročevnica        |24 RC1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Ročevnica        |24 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Ročevnica        |24 S2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Ročevnica – Rova    |24 S3       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Ročevnica – Na jasi   |24 S4       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Ročevnica – Ročevnica II|24 S5       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Sebenje – Pod vasjo –  |25 R1       |          |
|skakalnice       |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Sebenje – Spodnje polje |25 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Sebenje – Pod Vasjo   |25 S2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Sebenje – Na platičih  |25 S3       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Sebenje         |25 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Senično         |26 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Senično         |26 S2       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Senično         |26 S3       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Senično – Spodnja gmajna|26 S4       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Senično         |26 S5       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Senično         |26 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Senično – Senožet    |26 TR1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Slap – Lepenka     |27 P1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Slap          |27 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Slap          |27 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Spodnje Veterno     |28 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – smučišče/Hraste |29 R1/1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Čegeljše    |29 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič          |29 S3/1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič          |29 S4/1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Preska     |29 S5/1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Preska delavsko |29 S5/2      |          |
|naselje         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Preska     |29 S6       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Cimper     |29 S7       |OPPN        |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Maršalat    |29 T1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Za farovžem   |29 W1/1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Vadiče         |30 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Visoče         |31 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Visoče         |31 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Zgornje Veterno     |32 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Zgornje Veterno     |32 S2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Zgornje Veterno     |32 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Zvirče         |33 S1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Zvirče         |33 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Žiganja Vas – Na    |34 SK1      |          |
|travnikih        |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Žiganja Vas – V novinah |34 SK2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Kofce          |Km 1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Jezerca         |Km 2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Jelendol        |Km 3/1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Jelendol        |Km 3/2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Lešanska planina    |Km 4       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Leše          |Km 5       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Vadiče         |Km 6/1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Vadiče         |Km 6/2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Ježe          |Km 7       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Za njivco        |Km 8/1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Za njivco        |Km 8/2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Za njivco        |Km 8/3      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Gozd          |Km 9       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Kovor – Zvirče     |Km 10       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Senično         |Km 11       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Novake         |Km 12       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Pristava        |Km 13       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Križe          |Km 14       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Planina Korošica    |Km 15       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Planina Kofce –     |Km 16       |          |
|v sklopu Km 1      |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Planina Pungart     |Km 17       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Planina Dolga njiva   |Km 18       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Planina Dovžanka    |Km 19       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Lešanska planina –   |Km 20       |          |
|v sklopu Km 4      |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Bistriška Planina    |Km 21       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tičova Planina     |Km 22       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Planina Konjščica    |Km 23       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Pašnik Pavšelj     |Km 24       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Pašnik Gabrc      |Km 25       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Pašnik Rekar      |Km 26       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Planina Grahovše    |Km 27       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Planina Jesenje     |Km 28       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Planina Jesenje     |Km 29       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Vaški pašnik Bičevje  |Km 30       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Planina Zg. Konjščica  |Km 31       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Planina Sp. Konjščica  |Km 32       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Vaški pašnik Bičevje  |Km 33       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Širše območje mesta   |         |          |
|Tržič          |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Zdravstven dom |29 C2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Cankarjeva   |29 C3       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Kulturni center |29 C4       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Dekliški dom  |29 C5       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – obvoznica    |29 I1/1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – obvoznica    |29 I1/2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Na spodnji Poli |29 P1       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Kajtan     |29 P2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – BTP       |29 P3       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – smučišče/Hraste |29 R1/2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – hokejsko igrišče|29 R2       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Za krtom    |29 S10/1     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Kovar      |29 S10/2     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič          |29 S10/3     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Dekliški dom  |29 S11/1     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič          |29 S11/2     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Balos      |29 S11/3     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Virje      |29 S12/1     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Hofnarca    |29 S12/2     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Fabrka     |29 S3/2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Ravne      |29 S4/2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič          |29 S4/3      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Golob      |29 S4/4      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Zali rovt    |29 S4/5      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Na Blekah    |29 S8       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Polana     |29 S9       |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič          |29 SK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Za farovžem   |29 W1/2      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – pokopališče   |29 ZK1      |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Ožje območje mesta Tržič|         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Tržič – Mesto      |29 Mesto1     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
Oznake se dopolnijo z:
ZK – območja pokopališč
ZP – območja parkovnih površin
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt
7. člen
V točki 5. 4. 2. 1. Naravni vodotoki in vodnogospodarski objekti se dodata tretji in četrti odstavek:
Gradnja na poplavnih in erozijsko ogroženih območjih je možna le v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) oziroma z istovrstnimi predpisi, ki bi stopili v veljavo po sprejetju tega odloka.
Za območje Križe (14 S5 OPPN), ki se nahaja v poplavnem območju, je potrebno pred pripravo OPPN določiti razred ogroženosti ter s tem preveriti možnost gradnje glede na določila veljavnih predpisov s tega področja.
V točki 5. 4. 2. 2. Vodooskrba se zadnji odstavek nadomesti z novim odstavkom in doda tabela Odlokov o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda:
Območja vodnih virov, njihove varstvene pasove in ukrepe za zavarovanje teh virov pitne vode pred onesnaženjem na območju Občine Tržič, določa Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list RS, št. 33/99, 57/01 in 69/01). Na območjih varstvenih pasov vodnih virov so dovoljeni le posegi v skladu z določili tega odloka.
Tabela Odlokov o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda:
VAR_OPIS             VAR_OZN    VAR_OZN_D
---------------------------------------------------------
Vodni vir Kal           1       I
Vodni vir Kal           2       II
Vodni vir Kal           3       III
Vodni vir Lajba          1       I
Vodni vir Lom 2          2       II
Vodni vir Paloviče        2       II
Vodni vir Paloviče        1       I
Vodni vir Smolekar        1       I
Vodni vir Brezje         3       III
Vodni vir Brezje         2       II
Vodni vir Črni gozd        2       II
Vodni vir Gozd          2       II
Vodni vir Gozd          1       I
Vodni vir Hudi Graben       2       II
Vodni vir Hudi Graben       1       I
Vodni vir Jelendol        1       I
Vodni vir Jelendol        3       III
Vodni vir Lom 1          1       I
Vodni vir Lom 1          2       II
Vodni vir Ljubelj         2       II
Vodni vir Ravne          1       I
Vodni vir Ravne          3       III
Vodni vir Ravne          2       II
Vodni vir Senično         1       I
Vodni vir Senično         2       II
Vodni vir Smolekar        2       II
Vodni vir Smolekar        3       III
Vodni vir Veterno         2       II
Vodni vir Veterno         1       I
Vodni vir Žegnani studenec    2       II
Vodni vir Žegnani studenec    3       III
Vodni vir Žegnani studenec    1       I
8. člen
V celoti se zamenjata točki 5.6.1. Naravna dediščina in 5.6.2. Kulturna dediščina z 5.6.1. Varstvo ohranjanja narave in 5.6.2. Varstvo ohranjanja kulturne dediščine:
5.6.1. Varstvo ohranjanja narave
(1) Naravovarstvene vsebine na območju Občine Tržič navedene v tem odloku so prikazane v grafični prilogi (digitalne karte v M 1 : 5000).
(2) Ohranjanje naravnih vrednot se zagotavlja na celotnem območju občine: na zavarovanih območjih, na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti, na drevesni naravni vrednoti, na botanični, zoološki in na ekosistemski naravni vrednoti. Posege in dejavnosti se na naravni enoti izvaja le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti.
(3) V primeru posegov, ki so vezani na obsežna zemeljska dela se poseg predhodno uskladi s pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave, da se omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. Najdbe fosilov, mineralov in jam je potrebno prijaviti Ministrstvu za okolje in prostor. Hkrati mora najditelj najdbo zaščititi pred uničenjem; poškodbo ali krajo.
(4) Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.
(5) Pri izvajanju posegov in dejavnosti v Natura območjih, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(6) Odlaganje izkopnega materiala in drugih odpadkov na območju Natura 2000, na naravovarstveno pomembnih območjih ter na brežinah vodotokov ni dovoljeno.
(7) Pri načrtovanju posegov v zavarovanih območjih se upoštevajo usmeritve in priporočila za varstvo zavarovanih območij, naravnih vrednot, posebnih varstvenih območij Natura 2000, ekološko pomembnih območij, geomorfoloških podzemeljskih naravnih vrednot in območij pričakovanih naravnih vrednot skladno s strokovnim gradivom »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tržič« (april 2009, ZRSVN, Območna enota Kranj).
(8) Na ekološko pomembnih območjih naj se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatnih rastlinskih ali živalskih, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
(9) Za predvidene občinske podrobne prostorske načrte je treba pridobiti naravovarstvene smernice, kjer bodo podane konkretne varstvene usmeritve, pogoji in priporočila za varstvo naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in drugih naravovarstvenih vsebin.
(10) Urejanje vodotokov naj upošteva naravno dinamiko porečja ter naj se izvaja s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavitev naravne rečne dinamike. Preprečuje naj se onesnaževanje voda z ustreznimi prostorskimi in tehničnimi rešitvami, onesnažene vodotoke oziroma njihove dele naj se ustrezno sanira.
(11) Prod na vodotokih se odvzema v količini in na način, da se ne spremenijo ali bistveno ne spremenijo funkcionalne in vidne lastnosti naravne vrednote.
5.6.1.1. Zavarovana območja
+------------------------+------------+-------+-----------------+
|Evid. št.        |Ime     |Status |Uradna objava  |
+------------------------+------------+-------+-----------------+
|1878          |Spominski  |ZO   |Odlok o     |
|            |park Udin  |    |razglasitvi   |
|            |boršt    |    |spominskega parka|
|            |      |    |Udin boršt za  |
|            |      |    |zgodovinski in  |
|            |      |    |kulturni     |
|            |      |    |spomenik, Uradni |
|            |      |    |vestnik Gorenjske|
|            |      |    |št. 20/85    |
+------------------------+------------+-------+-----------------+
|46           |Dovžanova  |NS   |Odlok o     |
|            |soteska   |    |razglasitvi   |
|            |      |    |Dovžanove soteske|
|            |      |    |za naravni    |
|            |      |    |spomenik, Uradni |
|            |      |    |vestnik Gorenjske|
|            |      |    |št. 7/88     |
+------------------------+------------+-------+-----------------+
|386           |Žiganja vas |NS   |Odločba o    |
|            |(pri    |    |zavarovanju   |
|            |cerkvi)   |    |nekaterih dreves |
|            |lipa    |    |kot naravnih   |
+------------------------+------------+    |znamenitosti v  |
|73,           |Devetero  |    |okraju Kranj,  |
|540,541,542,543,544,545,|domačih   |    |Uradni vestnik  |
|546,547,548       |kostanjev v |    |okraja Kranj,  |
|            |bližini   |    |19/61      |
|            |vasi Hudo; |    |         |
|            |dobro    |    |         |
|            |ohranjena  |    |         |
|            |še 4    |    |         |
|            |drevesa   |    |         |
+------------------------+------------+-------+-----------------+
5.6.1.2. Posebna varstvena območja NATURA 2000
+------------+------------------------------+-------------------+
|Koda    |Ime              |Status       |
+------------+------------------------------+-------------------+
|SI3000284  |Dacarjevo brezno – Žiganja  |PosVO       |
|      |vas              |          |
+------------+------------------------------+-------------------+
|SI3000285  |Karavanke           |PosVO       |
+------------+------------------------------+-------------------+
5.6.1.3. Naravne vrednote
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|Evid.  |Ime       |Kratka oznaka  |Zvrst   |Status |
|št.   |        |        |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|3    |Begunjščica –  |Greben in vrh  |bot.,   |NVDP  |
|    |greben nad   |Begunjščice,  |geol.,   |    |
|    |gozdno mejo   |alpinska flora, |geomorf.  |    |
|    |        |manganova    |      |    |
|    |        |mineralizacija |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|46   |Dovžanova    |Soteska Tržiške |geol.,   |NVDP  |
|    |soteska     |Bistrice z   |geomorf., |    |
|    |        |nahajališčem  |hidr.,   |    |
|    |        |paleozoiskih  |bot.    |    |
|    |        |kamnin in    |      |    |
|    |        |fosilov, ter  |      |    |
|    |        |sklalnimi turni |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|73   |Hudo – kostanj |Pravi kostanj  |drev.   |NVLP  |
|    |pri vasi 1   |(Castanea    |      |    |
|    |        |sativa) severno |      |    |
|    |        |od vasi Hudo pri|      |    |
|    |        |Tržiču     |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|326   |Tržiška     |Levi pritok Save|geomorf., |NVDP  |
|    |Bistrica s   |pod Karavankami |hidr.,   |    |
|    |pritoki do   |do Tržiča    |geol.   |    |
|    |Tržiča     |        |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|368   |Žiganja vas –  |Vaška lipa v  |drev.   |NVDP  |
|    |lipa      |Žiganji vasi  |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|540   |Hudo – kostanj |Pravi kostanj  |drev.   |NVLP  |
|    |pri vasi 2*   |(Castanea    |      |    |
|    |        |sativa) ob vasi |      |    |
|    |        |Hudo pri Tržiču |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|541   |Hudo – kostanj |Pravi kostanj  |drev.   |NVLP  |
|    |pri vasi 3   |(Castanea    |      |    |
|    |        |sativa) ob vasi |      |    |
|    |        |Hudo pri Tržiču |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|542   |Hudo – kostanj |Pravi kostanj  |drev.   |NVLP  |
|    |pri vasi 4*   |(Castanea    |      |    |
|    |        |sativa) ob vasi |      |    |
|    |        |Hudo pri Tržiču |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|543   |Hudo – kostanj |Pravi kostanj  |drev.   |NVLP  |
|    |pri vasi 5   |(Castanea    |      |    |
|    |        |sativa) ob vasi |      |    |
|    |        |Hudo pri Tržiču |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|544   |Hudo – kostanj |Pravi kostanj  |drev.   |NVLP  |
|    |pri vasi 6   |(Castanea    |      |    |
|    |        |sativa) ob vasi |      |    |
|    |        |Hudo pri Tržiču |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|545   |Hudo – kostanj |Pravi kostanj  |drev.   |NVLP  |
|    |pri vasi 7*   |(Castanea    |      |    |
|    |        |sativa) ob vasi |      |    |
|    |        |Hudo pri Tržiču |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|546   |Hudo – kostanj |Pravi kostanj  |drev.   |NVLP  |
|    |pri vasi 8*   |(Castanea    |      |    |
|    |        |sativa) ob vasi |      |    |
|    |        |Hudo pri Tržiču |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|549   |Hudo – kostanj |Pravi kostanj  |drev.   |NVLP  |
|    |pri vasi 9*   |(Castanea    |      |    |
|    |        |sativa) ob vasi |      |    |
|    |        |Hudo pri Tržiču |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|548   |Tomničev slap  |Slap na belem  |geomorf., |NVDP  |
|    |        |potoku, zahodno |hidr.   |    |
|    |        |od Podljubelja |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|1165  |Slap pri    |Rečni slap na  |geomorf., |NVDP  |
|    |Tržiču     |Tržiški Bistrici|hidr.   |    |
|    |        |nad Tržičem   |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|1457  |Stegovniški   |Slap na potoku |geomorf., |NVDP  |
|    |slap      |Stegovnik pri  |hidr.   |    |
|    |        |Jelendolu    |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|1595  |Borova peč nad |Skalni turn nad |geomorf., |NVDP  |
|    |Dovžanovo    |Dovžanovo    |geol.   |    |
|    |sotesko     |sotesko     |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|1596  |Rjava peč na  |Skalni nos nad |geomorf., |NVDP  |
|    |Dovžanovo    |Dovžanovo    |geol.   |    |
|    |sotesko     |sotesko     |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|1878  |Udin boršt –  |Osameli kras na |geomorf., |NVDP  |
|    |osameli kras  |konglomeratu  |geomorfp., |    |
|    |        |savskih teras v |hidr.,   |    |
|    |        |Udinborštu   |geol.   |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|2778  |Peračica s   |Porečje     |hidr.,   |NVDP  |
|    |pritoki     |Peračice, levega|bot.,   |    |
|    |        |pritoka Save, s |geol.   |    |
|    |        |pritoki     |      |    |
|    |        |(Lešanjščica,  |      |    |
|    |        |Hudi graben,  |      |    |
|    |        |Vadiški graben, |      |    |
|    |        |Strašnik),   |      |    |
|    |        |nahajališče   |      |    |
|    |        |andezitnega tufa|      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|3015  |Plaz –     |Območje balvanov|geomorf.  |NVLP  |
|    |ledeniški    |v Podljubelju  |      |    |
|    |balvani     |        |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|3136  |Zali potok –  |Slap na Zalem  |geomorf., |NVLP  |
|    |slap      |potoku, desnem |hidr.   |    |
|    |        |pritoku Tržiške |      |    |
|    |        |Bistrice    |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|3639  |Senično – lipa |Lipa pred    |drev.   |NVLP  |
|    |        |cerkvijo v   |      |    |
|    |        |Seničnem    |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|3646  |Novake –    |Skupina hrastov |drev.   |NVLP  |
|    |hrasti     |ob poti v Novake|      |    |
|    |        |– Senično    |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|3665  |Tržič –     |Nahajališče   |geol.   |NVLP  |
|    |nahajališče   |amonitov severno|      |    |
|    |fosilov     |od Tržiča    |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|3690  |Lom pod     |Lipa v Lomu pod |drev.   |NVLP  |
|    |Storžičem –   |Storžičem    |      |    |
|    |lipa      |        |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|3691  |Lomščiški slap |Slap na     |geomorf., |NVLP  |
|    |        |Lomščici, levem |hidr.   |    |
|    |        |pritoku Tržiške |      |    |
|    |        |Bistrice pri  |      |    |
|    |        |Čadovljah    |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|3693  |Tržič – jesen  |Jesen ob gradu |drev.   |NVLP  |
|    |on gradu    |Neuhaus     |      |    |
|    |Neuhaus*    |        |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|3694  |Tržič – lipa  |Lipa ob gradu  |drev.   |NVLP  |
|    |ob gradu    |Neuhaus     |      |    |
|    |Neuhaus*    |        |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|4212  |Golnik –    |Veliko kompleks |hidr.,   |NVDP  |
|    |mokrišče    |trsja, jelševja |bot.,   |    |
|    |        |in vlažnih   |zool.   |    |
|    |        |travnikov pri  |      |    |
|    |        |Golniku     |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|4403  |Sv. Ana –    |Opuščeni rudnik |geol.   |NVDP  |
|    |nahajališče   |cinabarita v  |      |    |
|    |mineralov    |Podljubelju   |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|4421  |Planina     |Svinčevo –   |geol.   |NVDP  |
|    |Korošica –   |Cinkovo     |      |    |
|    |nahajališče   |epigenetsko   |      |    |
|    |mineralov    |orudenje v   |      |    |
|    |        |kabonatni    |      |    |
|    |        |kamnini, opuščen|      |    |
|    |        |rov v bližini  |      |    |
|    |        |palninske poti |      |    |
|    |        |Ljubelj –    |      |    |
|    |        |planina Korošica|      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|4477  |Stegovnik    |Levi pritok   |hidr.   |NVDP  |
|    |        |Tržiške Bistrice|      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|4478  |Košutnik    |Desni pritok  |hidr.   |NVDP  |
|    |        |Tržiške Bistrice|      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|4937  |Lešnica –    |Povirno območje |hidr.   |NVLP  |
|    |povirno     |potoka Lešnica v|      |    |
|    |območje potoka |gozdu med    |      |    |
|    |        |Kovorjem in   |      |    |
|    |        |Brezjami    |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|4986  |Podljubelj –  |Mlaka v     |ekos.,   |NVLP  |
|    |Ahačičeva    |Podljubelju,  |hidr.   |    |
|    |mlaka      |nastala po   |      |    |
|    |        |zajezitvi,   |      |    |
|    |        |zaraščajo jo  |      |    |
|    |        |šaši, preslice |      |    |
|    |        |in mrzličnik  |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|5016  |Pristava –   |Ježa nad    |geomorf.  |NVLP  |
|    |ježa terase   |duvialno teraso |      |    |
|    |nad levim    |reke Tržiške  |      |    |
|    |bregom Tržiške |Bistrice južno |      |    |
|    |Bistrice    |od Pristave   |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|5017  |Križe –     |Izgonska struga |geomorf., |NVLP  |
|    |Sebenje –    |potoka med   |hidr.   |    |
|    |izgonska    |Križami in   |      |    |
|    |struga     |Sebenjami    |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|5030  |Stegovnik –   |Slikovito dvojno|geomorf.  |NVLP  |
|    |dvojno okno   |okno v masivu  |      |    |
|    |        |Stegovnika   |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|5034  |Dovžanova    |Slapišče Tržiške|hidr..   |NVLP  |
|    |soteska –    |Bistrice – preko|geomorf., |    |
|    |Tržiškobistriško|kremenovo –   |geol.   |    |
|    |slapišče    |konglomeratnih |      |    |
|    |        |blokov     |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|5045  |Jezernica v   |Predel     |ekos.   |NVLP  |
|    |Podljubelju –  |vlažnejših   |      |    |
|    |mokrišče    |travnikov, ob  |      |    |
|    |        |potoku     |      |    |
|    |        |Jezernica, levem|      |    |
|    |        |pritoku Mošenika|      |    |
|    |        |v Podljubelju, z|      |    |
|    |        |jelševjem,   |      |    |
|    |        |šaševjem in   |      |    |
|    |        |bičevjem    |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|5059  |Grahovše –   |Jesen ob potoku |drev.   |NVLP  |
|    |jesen      |Lomvščica v   |      |    |
|    |        |Grahovšah    |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|5149  |Žiganja vas –  |Divji kostanj v |drev.   |NVLP  |
|    |divji kostanj  |Žiganji vasi  |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|    |        |        |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|5275  |Partizanska   |Jama v Dolžanovi|geomorf.  |NVLP  |
|    |tehnika     |soteski     |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|5371  |Jelendol –   |Nahajališče   |geol.   |NVLP  |
|    |nahajališče   |amonitov v   |      |    |
|    |fosilov     |Jelendolu pri  |      |    |
|    |        |Tržiču     |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|5429  |Košuta –    |Gorski greben  |geomorf.  |NVDP  |
|    |greben nad   |Košute     |      |    |
|    |gozdno mejo   |        |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
|5475  |Tržiška     |        |hidr.,   |NVDP  |
|    |Bistrica – Od  |        |geomorf., |    |
|    |Pristave do   |        |geol.   |    |
|    |izliva     |        |      |    |
+--------+----------------+----------------+-----------+--------+
5.6.1.4. Ekološko pomembna območja
+------------+------------------------------------------------+
|Koda    |Ime                       |
+------------+------------------------------------------------+
|21300    |Karavanke                    |
+------------+------------------------------------------------+
|27200    |Brezje pri Tržiču                |
+------------+------------------------------------------------+
|27800    |Žiganja vas                   |
+------------+------------------------------------------------+
|28600    |Dacarjevo brezno                |
+------------+------------------------------------------------+
5.6.1.5. Geomorfološke podzemeljske naravne vrednote (jame)
+--------+--------------+-----------------------------+---------+
|Evid.  |Ime      |Kratka oznaka        |Režim*  |
|št.   |       |               |     |
+--------+--------------+-----------------------------+---------+
|44637  |Hudi Graben  |Jama z brez nom in etažami, |3    |
|    |       |poševna jama         |     |
+--------+--------------+-----------------------------+---------+
|44638  |Hudi Graben  |Jama z brez nom in etažami, |3    |
|    |       |poševna jama         |     |
+--------+--------------+-----------------------------+---------+
|44804  |Jama na    |Vodoravna jama        |3    |
|    |pobočju    |               |     |
|    |Kriške gore  |               |     |
+--------+--------------+-----------------------------+---------+
|44805  |Jama pri   |Vodoravna jama        |3    |
|    |Starem gradu |               |     |
+--------+--------------+-----------------------------+---------+
|44649  |Jama v    |Jama z breznom in etažami,  |3    |
|    |piramidi   |poševna jama         |     |
+--------+--------------+-----------------------------+---------+
|44647  |Partizanska  |Jama z breznom in etažami,  |3    |
|    |tehnika    |poševna jama         |     |
+--------+--------------+-----------------------------+---------+
|44646  |Podorna jama |Vodoravna jama        |3    |
+--------+--------------+-----------------------------+---------+
|44645  |Sneženo    |Jama s snegom        |3    |
|    |brezno    |               |     |
+--------+--------------+-----------------------------+---------+
Režim* – 3 – zaprta jama
5.6.1.6. Območja pričakovanih naravnih vrednot
+--------+---------------+------------------------------------+
|Koda  |Ime      |Kratka oznaka            |
+--------+---------------+------------------------------------+
|14   |Karavanke   |Nahajališča permokarbonskih fosilov,|
|    |        |polimetalno orudenje        |
|    |        |(nahajališča zaradi razlogov niso  |
|    |        |vrisana na karti)          |
+--------+---------------+------------------------------------+
|63   |Virnikov    |Nahajališče devonskih fosilov in  |
|    |Grintovec in  |mineralov              |
|    |Stegovnik   |                  |
+--------+---------------+------------------------------------+
5.6.2. Varstvo ohranjanja kulturne dediščine
(1) Varstvo in ohranitev kulturne dediščine je eden od osnovnih namenov in ciljev prostorskega načrtovanja. V Občini Tržič se nahaja veliko število enot kulturne dediščine, ki so opredeljene kot: arheološka, stavbna (profana, sakralna in sakralno-profana) memorialna dediščina, naselbinska dediščina, vrtnoarhitekturna dediščina, kulturna krajina, zgodovinska krajina in ostalo.
(2) Vzdržen prostorski razvoj vključuje štiri vidike ali dimenzije vzdržnosti: ekonomsko, socialno, okoljsko in kulturno. Ohranjena dediščina in njena integracija v prostoru sta eden od nosilcev trajnostnega razvoja občine na vseh področjih (gospodarstvo, kmetijstvo, kultura, okolje ...).
(3) Različne dejavnosti in rabe v prostoru, se morajo prilagoditi omejitvam in prednostim zaradi varstva dediščine že na nivoju prostorskih aktov in morajo upoštevati varstvena načela, ki zagotavljajo ohranitev kulturne funkcije dediščine v prostoru. Dediščino se obravnava kot dejavnik kakovosti prostora ter kot vir blaginje in priložnosti za razvoj. Varstvo, prenova in vzdrževanje objektov kulturne dediščine se zagotovi z ustrezno uporabo v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja.
(4) Za kakršnekoli posege v enote registrirane kulturne dediščine – vključno z vzdrževalnimi deli, ki bi lahko povzročili spremembo videza (npr. barve) ali materialne substance dediščine (npr. novi materiali), za kakršnekoli posege v kulturne spomenike, v vplivna območja registrirane kulturne dediščine in kulturnih spomenikov ter v območja nacionalne prepoznavnosti je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje organa , pristojnega za varstvo kulturne dediščine.
(5) Pri posegih v prostor v neposredni bližini enot kulturne dediščine, v vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno upoštevati krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja, ter preprečevati posege s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost kulturne dediščine.
(6) Prostorsko pomembne in izpostavljene enote kulturne dediščine in kulturne spomenike varujemo optimalno v njihovem vplivnem območju, kar predpostavlja poleg fizične ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske podobe v najširši okolici oziroma vplivnem območju, ohranitev obstoječih funkcionalnih navezav in gospodarske osnove ter celovitosti.
(7) Pri gradnji zahtevnih objektov in objektov gospodarske javne infrastrukture je treba zagotoviti predhodno arheološko vrednotenje na celotnem območju predvidenega posega in ne le na območjih do sedaj prepoznane arheološke dediščine.
(8) V stavbno in memorialno dediščino so dovoljeni le posegi; ki predstavljajo vzdrževalna, sanacijska, raziskovalna in obnovitvena dela v smislu boljše prezentacije. Vsi posegi morajo biti skladni s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji, ter določili konzervatorskega programa za spomenik.
Posegi v naselbinsko dediščino (vzdrževalna, sanacijska in obnovitvena dela) se lahko praviloma vršijo po predhodno sprejetih programih revitalizacije in rehabilitacije.
(9) Za območje naselbinske dediščine EŠD 784 Tržič – Trško jedro bodo v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto) določena podrobnejša merila in pogoji za varstvo naselbinske in stavbne dediščine.
5.6.2.1. Seznam enot nepremičninske kulturne dediščine
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|Ešd   |Ime enote        |Tip. |Obs. |Razglas. |SDP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|2611  |Bistrica pri Tržiču –  |3  |3  |     |SLPp |
|    |Cerkev sv. Jurija    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|9534  |Bistrica pri Tržiču –  |1  |3  |     |SLPp |
|    |Grad Altgutenberg    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10365  |Bistrica pri Tržiču –  |3  |3  |     |KD  |
|    |Kapelica na sedlu pred |   |   |     |   |
|    |cerkvijo        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10076  |Bistrica pri Tržiču –  |1  |1  |     |KD  |
|    |Naselbina okoli cerkve |   |   |     |   |
|    |sv. Jurija       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470765 |Bistrica pri Tržiču –  |3  |3  |     |KD  |
|    |Slopno znamenje ob   |   |   |     |   |
|    |magistralni cerkvi   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470639 |Bistrica pri Tržiču –  |5  |4  |     |KD  |
|    |Spominska plošča Antonu |   |   |     |   |
|    |Sajovicu – Borisu    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470637 |Bistrica pri Tržiču –  |5  |4  |     |KD  |
|    |Spominska plošča    |   |   |     |   |
|    |Janežiču in Šprajcerju |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470638 |Bistrica pri Tržiču –  |5  |4  |     |SLPp |
|    |Spominska plošča padlim |   |   |     |   |
|    |delavcem Peka med NOB  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470635 |Bistrica pri Tržiču –  |5  |3  |     |SLPp |
|    |Spominsko znamenje   |   |   |     |   |
|    |pripravam na NOB    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|4420484 |Bistrica pri Tržiču –  |2  |3  |     |KD  |
|    |Tovarna Peko      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470740 |Bistrica pri Tržiču –  |2  |3  |     |SLPp |
|    |Vila Bistrica      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470743 |Bistrica pri Tržiču –  |2  |3  |     |KD  |
|    |Vila Bistrica 39    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470766 |Brdo – Domačija Brdo 2 |2  |2  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470767 |Breg ob Bistrici – Hiša |2  |3  |     |KD  |
|    |Breg ob Bistrici 4   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470755 |Breg ob Bistrici –   |3  |3  |     |KD  |
|    |Kapelica ob cesti    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470752 |Breg ob Bistrici –   |3  |3  |     |KD  |
|    |Znamenje severno od   |   |   |     |   |
|    |hiše Breg ob Bistrici 1 |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420408 |Brezje pri Tržiču –   |1  |1  |     |SLPp |
|    |Arheološko najdišče   |   |   |     |   |
|    |Blakova skala      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|1919  |Brezje pri Tržiču –   |3  |3  |     |SLPp |
|    |Cerkev sv. Neže     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10368  |Brezje pri Tržiču –   |3  |3  |     |KD  |
|    |Kapelica ob hiši Brezje |   |   |     |   |
|    |43           |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10367  |Brezje pri Tržiču –   |3  |3  |     |KD  |
|    |Kapelica ob križišču  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10155  |Brezje pri Tržiču –   |1  |1  |     |SLPp |
|    |Naselbina Vaško     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470736 |Brezje pri Tržiču –   |3  |3  |     |KD  |
|    |Slopno znamenje     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470640 |Brezje pri Tržiču –   |5  |4  |     |SLPp |
|    |Spominska plošča borcem |   |   |     |   |
|    |NOV           |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470770 |Čadovlje pri Tržiču –  |2  |2  |     |KD  |
|    |Domačija Čadovlje 2   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470772 |Čadovlje pri Tržiču –  |2  |2  |     |KD  |
|    |Domačija Čadovlje 9   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470769 |Čadovlje pri Tržiču –  |2  |2  |     |KD  |
|    |Domačija Čadovlje pri  |   |   |     |   |
|    |Tržiču 1        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470771 |Čadovlje pri Tržiču –  |2  |2  |     |KD  |
|    |Domačija Čadovlje pri  |   |   |     |   |
|    |Tržiču 3        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|9711  |Čadovlje pri Tržiču –  |2  |2  |     |SDPp |
|    |Domačija Jemenšnik   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|11200  |Čadovlje pri Tržiču –  |2  |3  |     |SDPp |
|    |Jemenšnikova sušilnica |   |   |     |   |
|    |za sadje in lan     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470719 |Čadovlje pri Tržiču –  |5  |3  |8.6.1988 |SLP  |
|    |Partizanska podzemna  |   |   |     |   |
|    |jama pod piramidami   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5529  |Čadovlje pri Tržiču –  |5  |3  |8.6.1988 |SLP  |
|    |Partizanska tehnika   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470711 |Čadovlje pri Tržiču –  |3  |3  |     |KD  |
|    |Razpelo         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470643 |Čadovlje pri Tržiču –  |5  |4  |     |KD  |
|    |Spominska plošča Tonetu |   |   |     |   |
|    |Hiršu          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400536 |Čadovlje pri Tržiču –  |2  |3  |     |KD  |
|    |Sušilnica za sadje pri |   |   |     |   |
|    |domačiji Čadovlje 3   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470774 |Dolina – Domačija    |2  |2  |     |KD  |
|    |Dolina 12        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470775 |Dolina – Domačija    |2  |2  |     |KD  |
|    |Dolina 14        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470776 |Dolina – Domačija    |2  |2  |     |KD  |
|    |Dolina 15        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470779 |Dolina – Domačija    |2  |2  |     |KD  |
|    |Dolina 25        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470777 |Dolina – Hiša Dolina 19 |2  |3  |     |SLPp |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470698 |Dolina – Kapelica ob  |3  |3  |     |KD  |
|    |cesti          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470699 |Dolina – Kapelica pod  |3  |3  |     |KD  |
|    |cesto          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470780 |Dolina – Kapelica pri  |2  |2  |     |KD  |
|    |domačiji dolina 26   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470721 |Dolina – Znamenje    |3  |3  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470720 |Dolina – Znamenje ob  |3  |3  |     |KD  |
|    |hiši Dolina 1      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|11040  |Dolina pri Tržiču –   |2  |3  |     |SLPp |
|    |Šola          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470661 |Gozd – Spomenik požgani |5  |3  |     |SLPp |
|    |vasi          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470662 |Gozd – Spominska plošča |5  |4  |     |SLPp |
|    |Tržiški četi      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470663 |Gozd – Spominsko    |5  |3  |     |SLPp |
|    |znamenje Katarini Šebat |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470664 |Gozd – Spominsko    |5  |3  |     |SLPp |
|    |znamenje Slavku Dobretu |   |   |     |   |
|    |– Karlu         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400351 |Gozd – Vas       |7  |1  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400352 |Gozd – Vodnjak z    |2  |3  |     |SLPp |
|    |napajalnim koritom   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|1942  |Gozd pri Tržiču –    |3  |3  |13.10.2001|SLP  |
|    |Cerkev sv. Nikolaja   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470669 |Grahovše – Apnenica   |2  |3  |     |SLPp |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470785 |Grahovše – Domačija   |2  |2  |     |KD  |
|    |Grahovše 15       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10996  |Grahovše – Domačija   |2  |2  |     |KD  |
|    |Grahovše 2       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470791 |Grahovše – Gospodarsko |2  |3  |     |KD  |
|    |poslopje pri hiši    |   |   |     |   |
|    |Grahovše 22       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470784 |Grahovše – Hiša     |2  |3  |     |KD  |
|    |Grahovše 14       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470794 |Grahovše – Hiša     |2  |3  |     |KD  |
|    |Grahovše 26       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470672 |Grahovše – Planina   |7  |1  |     |KD  |
|    |Javornik        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470749 |Grahovše – Planini   |7  |1  |     |KD  |
|    |Spodnja in Zgornja   |   |   |     |   |
|    |Konjščica        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470670 |Grahovše – Spomenik   |5  |3  |     |SLPp |
|    |borcem Storžiškega   |   |   |     |   |
|    |bataljona        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|14235  |Grahovše – Spominska  |5  |4  |     |KD  |
|    |plošča kurirski postaji |   |   |     |   |
|    |G-34          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470671 |Grahovše – Spominsko  |5  |3  |     |SLPp |
|    |znamenje borcem     |   |   |     |   |
|    |Kokrškega odreda    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470665 |Grahovše – Spominsko  |5  |3  |     |SLPp |
|    |znamenje Ferdinandu   |   |   |     |   |
|    |Kandušu         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470667 |Grahovše – Spominsko  |5  |3  |     |SLPp |
|    |znamenje Matiji Bavcu  |   |   |     |   |
|    |in Stanku Legatu    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470666 |Grahovše – Spominsko  |5  |3  |     |SLPp |
|    |znamenje padlima    |   |   |     |   |
|    |borcema Kokrškega    |   |   |     |   |
|    |odreda         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470747 |Grahovše – Znamenje na |3  |3  |     |KD  |
|    |Javorniškem sedlu    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420109 |Hudi graben – Kapelica |3  |3  |     |KD  |
|    |Lurške Matere Božje   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470787 |Hudi graben – Lešanska |7  |1  |     |KD  |
|    |planina         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470642 |Hudi graben – Spominska |5  |4  |     |KD  |
|    |plošča kurirski postaji |   |   |     |   |
|    |G-16          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470641 |Hudi graben – Spominsko |5  |3  |     |SLPp |
|    |znamenje Črnivčevi četi |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470660 |Hudi graben – Spominsko |5  |3  |     |SLPp |
|    |znamenje partizanski  |   |   |     |   |
|    |akciji         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400816 |Hudo – Arheološko    |1  |1  |     |SLPp |
|    |območje Kovorske    |   |   |     |   |
|    |senožeti        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470734 |Hudo – Kapelica sredi  |3  |3  |     |KD  |
|    |vasi          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470808 |Hudo – Kulturna krajina |6  |1  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470735 |Hudo – Steberno     |3  |3  |     |KD  |
|    |znamenje        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470733 |Hudo – Znamenje ob   |3  |3  |     |KD  |
|    |cesti          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10997  |Hudo pri Tržiču –    |2  |2  |     |KD  |
|    |Domačija Hudo 7     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10998  |Hudo pri Tržiču –    |2  |2  |     |KD  |
|    |Domačija Hudo 8     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420409 |Jelendol – Arheološko  |1  |1  |     |KD  |
|    |območje na planini   |   |   |     |   |
|    |Pungrat         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420410 |Jelendol – Arheološko  |1  |1  |     |KD  |
|    |najdišče na planini   |   |   |     |   |
|    |Šiji          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10373  |Jelendol – Bornova   |2  |3  |     |SLPp |
|    |graščina        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420473 |Jelendol – Bornovo   |2  |1  |     |SLPp |
|    |posestvo        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470644 |Jelendol – Grobišče   |5  |3  |     |SLPp |
|    |padlim med NOB     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|9198  |Jelendol – Grobnica   |5  |3  |     |SLPp |
|    |barona Juliusa Borna  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470700 |Jelendol – Hiša     |2  |3  |     |KD  |
|    |Jelendol 5       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470701 |Jelendol – Hiša     |2  |3  |     |KD  |
|    |Jelendol 7       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470702 |Jelendol – Hiša     |2  |3  |     |KD  |
|    |Jelendol 8       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420481 |Jelendol – Kapelica   |3  |3  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|407789 |Jelendol – Planina   |7  |1  |     |KD  |
|    |Dolga njiva       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470783 |Jelendol – Planina   |7  |1  |     |KD  |
|    |Pungrat         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470786 |Jelendol – Planini Šija |7  |1  |     |KD  |
|    |in Ilovica       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470706 |Jelendol – Razpelo v  |3  |3  |     |KD  |
|    |Medvodju        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470645 |Jelendol – Spominska  |5  |4  |     |KD  |
|    |plošča zborovanju    |   |   |     |   |
|    |aktivistov NOV     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470782 |Jelendol – Tegoška   |7  |1  |     |KD  |
|    |planina         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|1918  |Kovor – Cerkev sv.   |3  |3  |     |SLPp |
|    |Janeza Krstnika     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470647 |Kovor – Grobišče Talcev |5  |3  |     |SLPp |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470732 |Kovor – Kapelica ob   |3  |3  |     |KD  |
|    |hiši Cesta v Hudo 23  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470742 |Kovor – Kapelica na   |3  |3  |     |KD  |
|    |severnem robu vasi   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470703 |Kovor – Pokopališče   |5  |3  |     |SLPp |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470646 |Kovor – Spomenik NOB  |5  |3  |     |SLPp |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470648 |Kovor – Spomenik talcem |5  |3  |     |SLPp |
|    |na Martinkovi njivi   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470649 |Kovor – Spominska    |5  |4  |     |KD  |
|    |plošča Jožetu Koblarju |   |   |     |   |
|    |– Živku         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470650 |Kovor – Spominsko    |5  |3  |     |SLPp |
|    |znamenje Janezu Jelencu |   |   |     |   |
|    |pod Dunajco       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|480647 |Kovor – Župnijsko    |4  |2  |     |SLPp |
|    |središče        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420479 |Križe – Hiša Hladnikova |2  |3  |     |SLPp |
|    |35           |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470684 |Križe – Hiša Hladnikova |2  |3  |     |KD  |
|    |ulica 23        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420480 |Križe – Mežnarija Cesta |2  |3  |     |SLPp |
|    |Kokrškega odreda 6   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470785 |Križe – razpelo ob   |3  |3  |     |KD  |
|    |cesti proti Sebenjam  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470652 |Križe – Spomenik borcem |5  |3  |     |SLPp |
|    |in žrtvam NOB      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470656 |Križe – Spomenik padlim |5  |3  |     |SLPp |
|    |v prvi svetovni vojni  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470654 |Križe – Spominska    |5  |4  |     |KD  |
|    |plošča Jožetu Finku   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470655 |Križe – Spominska    |5  |4  |     |KD  |
|    |plošča posvetovanju   |   |   |     |   |
|    |Tržiških komunistov   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470653 |Križe – Spominsko    |5  |3  |     |SLPp |
|    |znamenje ustanovitvi  |   |   |     |   |
|    |Tržiške čete na     |   |   |     |   |
|    |Čevdercih        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420477 |Križe – Vaško jedro   |7  |1  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|1939  |Križe pri Tržiču –   |1  |3  |13.10.2001|SLPp |
|    |Cerkev sv. Križa    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|9706  |Križe pri Tržiču –   |3  |3  |     |KD  |
|    |Kapelica na križišču  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10130  |Križe pri Tržiču –   |3  |3  |     |KD  |
|    |Kapelica Pr Jak     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10131  |Križe pri Tržiču –   |5  |3  |     |SLPp |
|    |Pokopališče       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470658 |Leše – Grobišče borcev |5  |3  |     |SLPp |
|    |NOB           |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470739 |Leše – Hiša Leše bhš  |2  |3  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470657 |Leše – Spomenik borcem |5  |3  |     |SLPp |
|    |in žrtvam NOB      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470659 |Leše – Spomenik padlim |5  |3  |     |SLPp |
|    |v prvi svetovni vojni  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|410019 |Leše pri Tržiču –    |3  |3  |     |SLPp |
|    |Cerkev sv. Jakoba    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400640 |Leše pri Tržiču –    |2  |2  |     |KD  |
|    |Domačija Leše 15    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400640 |Leše pri Tržiču –    |2  |2  |     |KD  |
|    |Domačija Leše 32    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|480648 |Leše pri Tržiču –    |2  |2  |     |KD  |
|    |Domačija Leše 33    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|11002  |Leše pri Tržiču –    |4  |2  |     |SLPp |
|    |Domačija Leše 39    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10374  |Leše pri Tržiču –    |3  |3  |     |SLPp |
|    |Kapelica ob cerkvi   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10375  |Leše pri Tržiču –    |3  |3  |     |KD  |
|    |Kapelica v južnem delu |   |   |     |   |
|    |vasi          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10376  |Leše pri Tržiču –    |3  |3  |     |SLPp |
|    |Karner ob cerkvi sv.  |   |   |     |   |
|    |Jakoba         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|490374 |Leše pri Tržiču – Kašča |2  |3  |     |KD  |
|    |sredi vasi       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470797 |Leše pri Tržiču –    |11  |1  |     |KD  |
|    |Kulturna krajina    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10378  |Leše pri Tržiču –    |5  |3  |     |SLPp |
|    |Pokopališče       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10377  |Leše pri Tržiču –    |5  |3  |     |KD  |
|    |Pokopališče ob cerkvi  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|9567  |Leše pri Tržiču –    |4  |3  |     |SLPp |
|    |Slopno znamenje na   |   |   |     |   |
|    |polju          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420475 |Leše pri Tržiču –    |2  |3  |     |KD  |
|    |Transformatorska    |   |   |     |   |
|    |postaja         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|11003  |Leše pri Tržiču – Vas  |7  |1  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400537 |Leše pri Tržiču –    |2  |2  |     |KD  |
|    |Župnišče z gospodarskim |   |   |     |   |
|    |poslopjem Leše 13    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470682 |Ljubelj – Spominski   |5  |4  |     |SLPp |
|    |plošči graditvi tunela |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470695 |Ljubelj – Stara     |2  |1  |     |SDPp |
|    |ljubeljska cesta    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|2008  |Lom pod Storžičem –   |3  |3  |13.10.2001|SDPp |
|    |Cerkev sv. Katarine   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470718 |Lom pod Storžičem –   |3  |3  |     |KD  |
|    |Kapelica ob hiši Lom  |   |   |     |   |
|    |pod Storžičem 17    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470716 |Lom pod Storžičem –   |3  |3  |     |KD  |
|    |Kapelica ob hiši Lom  |   |   |     |   |
|    |pod Storžičem 9     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470715 |Lom pod Storžičem –   |3  |3  |     |KD  |
|    |Kapelica zahodno od   |   |   |     |   |
|    |hiše Lom pod Storžičem |   |   |     |   |
|    |72           |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470793 |Lom pod Storžičem –   |6  |3  |     |KD  |
|    |Lipa sredi vasi     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10133  |Lom pod Storžičem –   |5  |3  |     |SLPp |
|    |Pokopališče       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400504 |Lom pod Storžičem –   |5  |3  |     |SLPp |
|    |Spomenik zavezniški   |   |   |     |   |
|    |pomoči na Dolgi njivi  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470673 |Lom pod Storžičem –   |5  |4  |     |SLPp |
|    |Spominska plošča    |   |   |     |   |
|    |vojakom 2. svetovne   |   |   |     |   |
|    |vojne          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470674 |Lom pod Storžičem –   |5  |3  |     |SLPp |
|    |Spominsko znamenje Roku |   |   |     |   |
|    |Kramarju        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470717 |Lom pod Storžičem –   |3  |3  |     |KD  |
|    |Znamenje ob cesti    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|480056 |Lom pod Storžičem –   |   |   |     |   |
|    |Domačija Lom pod    |   |   |     |   |
|    |Storžičem 28      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10382  |Paloviče – Kapelica ob |3  |3  |     |KD  |
|    |cesti          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420476 |Paloviče – Vas     |7  |1  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10383  |Paloviče – Znamenje na |3  |3  |     |KD  |
|    |polju          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|11044  |Podljubelj – Ambient  |4  |3  |     |SDPp |
|    |cerkve sv. Ane     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|11045  |Podljubelj – Bornova  |2  |3  |     |SLPp |
|    |Pristava        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|2609  |Podljubelj – Cerkev sv. |3  |3  |13.10.2001|SDPp |
|    |Ane           |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470651 |Podljubelj – Domačija  |2  |3  |     |KD  |
|    |Podljubelj 260     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420469 |Podljubelj – Elektrarne |2  |2  |     |KD  |
|    |Bombažne predilnice in |   |   |     |   |
|    |tkalnice Tržič     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|11046  |Podljubelj – Hospic   |2  |3  |     |SDPp |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400825 |Podljubelj – Kapela   |3  |3  |     |KD  |
|    |Janeza Krstnika na   |   |   |     |   |
|    |planini Kofce      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470697 |Podljubelj – Kapelica  |3  |3  |     |KD  |
|    |sredi vasi       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470730 |Podljubelj – Kramarjeva |2  |3  |     |SLPp |
|    |guba          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470788 |Podljubelj – Planina  |7  |1  |     |KD  |
|    |Kofce          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470778 |Podljubelj – Planina  |7  |1  |     |KD  |
|    |Korošica        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470694 |Podljubelj – Prva    |2  |3  |     |SLPp |
|    |šentanska šola     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470712 |Podljubelj – Razpelo  |3  |3  |     |KD  |
|    |pri Završniku      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|490879 |Podljubelj – Rudnik   |2  |1  |     |SLPp |
|    |cinobarita       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|11047  |Podljubelj – Slopno   |3  |3  |     |KD  |
|    |znamenje        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470680 |Podljubelj – Spominska |5  |4  |     |KD  |
|    |plošča akcijam 2. grupe |   |   |     |   |
|    |odredov         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470679 |Podljubelj – Spominska |5  |4  |     |KD  |
|    |plošča borcu Kušarju  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470676 |Podljubelj – Spominska |5  |4  |     |KD  |
|    |plošča padlim v drugi  |   |   |     |   |
|    |svetovni vojni     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470677 |Podljubelj – Spominska |5  |4  |     |KD  |
|    |plošča partizanski   |   |   |     |   |
|    |javki          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470678 |Podljubelj – Spominsko |5  |3  |     |SLPp |
|    |znamenje Francu Ahačiču |   |   |     |   |
|    |– Rastku        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470681 |Podljubelj – Spominsko |5  |3  |     |KD  |
|    |znamenje ilegalni poti |   |   |     |   |
|    |čez Karavanke      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|410282 |Podljubelj – Spominsko |5  |3  |     |SLPp |
|    |znamenje obrambi    |   |   |     |   |
|    |domovine        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420487 |Podljubelj – Steberno  |3  |3  |     |SLPp |
|    |spominsko znamenje na  |   |   |     |   |
|    |planini Kofce      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420218 |Podljubelj – Taborišče |5  |1  |6.10.1999 |SDP  |
|    |Ljubelj         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420486 |Podljubelj – Znamenje  |3  |3  |     |KD  |
|    |ob cesti proti     |   |   |     |   |
|    |Matizovcu        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400613 |Podljubelj – Žaga    |2  |3  |     |KD  |
|    |Podljubelj 27      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470806 |Popovo – Vas      |7  |1  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10384  |Popovo – Znamenje na  |3  |3  |     |KD  |
|    |začetku vasi      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470805 |Potarje – Hiša Potarje |2  |2  |     |KD  |
|    |7            |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470675 |Potarje – Spominska   |5  |4  |     |KD  |
|    |plošča Antonu Koširju  |   |   |     |   |
|    |in Stanku Oblaku    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470809 |Pristava – Domačija   |2  |3  |     |KD  |
|    |Pristavška cesta 14   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|480489 |Pristava – Domačija   |2  |2  |     |SLPp |
|    |Pristavška cesta 16   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470807 |Pristava – Kmečki    |2  |3  |     |SLPp |
|    |dvorec Pristavška cesta |   |   |     |   |
|    |23           |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470683 |Pristava – Spominska  |5  |4  |     |SLPp |
|    |plošča NOB       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|480705 |Pristava – Vaško jedro |7  |1  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470810 |Retnje – Domačija    |2  |3  |     |KD  |
|    |Retnje 21        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470811 |Retnje – Domačija    |2  |3  |     |KD  |
|    |Retnje 28        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420482 |Retnje – Gostilna    |2  |3  |     |KD  |
|    |Retnje 11        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470691 |Retnje – Grobišče    |5  |3  |     |SLPp |
|    |talcev na Kriškem polju |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420483 |Retnje – Hiša Retnje 10 |2  |3  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470731 |Retnje – Kapelica ob  |3  |3  |     |KD  |
|    |cesti v Brezovem    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470812 |Retnje – Mlin Retnje 38 |2  |2  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470636 |Ročevnica – Spominska  |5  |4  |     |SLPp |
|    |plošča NOB       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470624 |Ročevnica – župnišče in |4  |3  |     |SLPp |
|    |kapela sv. Marije    |   |   |     |   |
|    |Goretti         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400021 |Sebenje – Gospodarsko  |2  |3  |     |KD  |
|    |poslopje pri domačiji  |   |   |     |   |
|    |Sebenje 32       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470757 |Sebenje – Kapelica ob  |3  |3  |     |KD  |
|    |cesti v križišču    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470756 |Sebenje – Kapelica ob  |3  |3  |     |KD  |
|    |hiši Sebenje 38     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|480066 |Sebenje – Vaško jedro  |7  |1  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|1941  |Senično – Cerkev sv.  |3  |3  |13.10.2001|SDPp |
|    |Jerneja         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470814 |Senično – Domačija   |2  |3  |     |KD  |
|    |Senično 15       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470816 |Senično – Domačija   |2  |2  |     |KD  |
|    |Senično 19       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470817 |Senično – Gospodarsko  |2  |3  |     |KD  |
|    |poslopje pri hiši    |   |   |     |   |
|    |Senično 21       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470813 |Senično – Hiša Senično |2  |3  |     |KD  |
|    |10           |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470815 |Senično – Hiša Senično |2  |3  |     |KD  |
|    |16           |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470762 |Senično – Kapelica ob  |3  |3  |     |KD  |
|    |cesti          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470761 |Senično – Lokacija   |3  |3  |     |KD  |
|    |kapelice        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470760 |Senično – Razpelo    |3  |3  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420407 |Senično – Ruševine   |1  |1  |     |SLPp |
|    |gradu Gutenau      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470689 |Senično – Spominska   |5  |4  |     |SLPp |
|    |plošča borcem NOV    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|480704 |Senično – Vaško jedro  |7  |1  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470759 |Senično – Znamenje ob  |3  |3  |     |KD  |
|    |cesti proti cerkvi   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470693 |Slap – Gostilna Slap 12 |2  |3  |     |SLPp |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470710 |Slap – Hiša Slap 7   |2  |3  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470709 |Slap – Kapelica ob   |3  |3  |     |KD  |
|    |cesti proti Lomu    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470708 |Slap – Slap       |2  |3  |     |KD  |
|    |stanovanjski blok Slap1 |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470707 |Slap – Vila Slap 3   |2  |2  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5162  |Sleme pri Seničnem –  |5  |3  |21.12.1985|SLP  |
|    |Spominsko znamenje   |   |   |     |   |
|    |sklepu o pričetku upora |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470690 |Snakovo – Spomenik   |5  |3  |     |KD  |
|    |Titovi poti čez     |   |   |     |   |
|    |Karavanke        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420478 |Spodnje Vetrno –    |2  |3  |     |KD  |
|    |Domačija Spodnje Vetrno |   |   |     |   |
|    |1            |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470751 |Spodnje Vetrno –    |3  |3  |     |KD  |
|    |Kapelica ob cesti v   |   |   |     |   |
|    |gozd          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470688 |Spodnje Vetrno –    |5  |4  |     |KD  |
|    |Spominska plošča Miranu |   |   |     |   |
|    |Cizlju         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|14353  |Tržič – Bombažna    |2  |2  |     |SLPp |
|    |predilnica in tkalnica |   |   |     |   |
|    |Tržič          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|2606  |Tržič – Cerkev     |3  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |Marijinega oznanjenja  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470629 |Tržič – Cerkev sv.   |3  |3  |     |SLPp |
|    |Andreja         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|2608  |Tržič – Cerkev sv.   |3  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |Jožefa         |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400354 |Tržič – Delavsko    |2  |1  |     |SLPp |
|    |naselje Preska     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5195  |Tržič – Fužina Germovka |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5187  |Tržič – Glanzmanova   |5  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |nagrobna kapela     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5190  |Tržič – Grad Neuhaus  |2  |1  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5191  |Tržič – Grajsko slopno |3  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |znamenje        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5183  |Tržič – Grobišče borcev |5  |2  |27.4.1985 |SLP  |
|    |NOB           |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5213  |Tržič – Hiša Blejska 3 |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5214  |Tržič – Hiša Blejska 5 |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5185  |Tržič – Hiša Cerkvena  |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |11           |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5184  |Tržič – Hiša Cerkvena 5 |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5197  |Tržič – Hiša Cerkvena 8 |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5215  |Tržič – Hiša Čevljarska |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |4            |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5216  |Tržič – Hiša Fužinska 2 |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5220  |Tržič – Hiša Koroška 17 |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5189  |Tržič – Hiša Koroška 22 |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5192  |Tržič – Hiša Koroška 46 |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5218  |Tržič – Hiša Koroška 5 |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5219  |Tržič – Hiša Koroška 7 |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5194  |Tržič – Hiša Kovaška 2 |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5217  |Tržič – Hiša Paradiž 3 |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5196  |Tržič – Hiša      |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |Partizanska 2      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5202  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 11       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5203  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 12       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5204  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 13       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5205  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 15       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5206  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 16       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5207  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 20       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5208  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 21       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5209  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 23       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5210  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 25       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5211  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 26       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5172  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 28       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5173  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 29       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5174  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 30       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5175  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 31       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5198  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 33       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5199  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 4        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5200  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 8        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5201  |Tržič – Hiša Trg    |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |svobode 9        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420472 |Tržič – Hiša z vodno  |2  |3  |     |KD  |
|    |črpalko Preska 19    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5215  |Tržič – Hiša za     |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |Mošenikom 2       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470714 |Tržič – Kapelica na   |3  |3  |     |KD  |
|    |Koroški cesti      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470750 |Tržič – Kapelica nad  |3  |3  |     |KD  |
|    |pokopališčem      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5193  |Tržič – Lokacija hiše  |2  |2  |27.4.1985 |SLP  |
|    |Kurnikova pot 1     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|8124  |Tržič – Lokomobila   |5  |6  |     |SLPp |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|785   |Tržič – Malijeva hiša  |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5178  |Tržič – Monga      |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|786   |Tržič – Obrtniška hiša |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |Kurnikova pot 3     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5181  |Tržič – Spomenik NOB  |5  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|9746  |Tržič – Pokopališče   |5  |3  |     |SLPp |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5180  |Tržič – Rake na     |2  |2  |27.4.1985 |SLP  |
|    |Mošeniku        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420713 |Tržič – Razpelo na   |3  |3  |     |KD  |
|    |Koroški cesti      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5186  |Tržič – Spomenik padlim |5  |3  |27.4.1985 |SLP  |
|    |v prvi svetovni vojni  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470685 |Tržič – Spomenik talcem |5  |3  |     |SLPp |
|    |v Čageljšah       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420471 |Tržič – Spominska    |5  |4  |     |SLPp |
|    |plošča akcijam     |   |   |     |   |
|    |teritorjalne obrambe  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5302  |Tržič – Spominska    |5  |4  |27.4.1985 |SLP  |
|    |plošča Ljubeljski    |   |   |     |   |
|    |skupini borcev za    |   |   |     |   |
|    |severno mejo      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|400835 |Tržič – Spominska    |5  |4  |     |KD  |
|    |plošča Simonu Tadeju  |   |   |     |   |
|    |Volbenku Grahovarju   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5182  |Tržič – Spominska    |5  |4  |27.4.1985 |SLP  |
|    |plošča ustanovitvi   |   |   |     |   |
|    |mestnega odbora OF   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420468 |Tržič – Stanovanjski  |2  |3  |     |KD  |
|    |blok Blejska cesta 13  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470746 |Tržič – Stanovanjski  |2  |3  |     |KD  |
|    |blok kranjska cesta 3  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420467 |Tržič – Stanovanjski  |2  |3  |     |KD  |
|    |blok kranjska cesta 50 |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|420470 |Tržič – Stanovanjski  |2  |3  |     |KD  |
|    |blok Ravne 1,2     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5179  |Tržič – Sušilnica ob  |2  |3  |27.4.1985 |/   |
|    |Mošeniku        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|7831  |Tržič – Sušilnica ob  |2  |3  |27.4.1985 |/   |
|    |Zgornji kajži      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5188  |Tržič – Šola      |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470748 |Tržič – Toplar pri hiši |2  |3  |     |KD  |
|    |Cankarjeva 26      |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|784   |Tržič – Trško jedro   |7  |1  |27.4.1985 |SDPp |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5176  |Tržič – Zgornja kajža  |2  |3  |27.4.1985 |SLP  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|5146  |Udin boršt – Spominski |1  |1  |21.12.1985|SLP  |
|    |park Udin boršt     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10393  |Vadiče – Kapelica    |3  |3  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|10394  |Vadiče – Znamenje    |3  |3  |     |KD  |
|    |nasproti hiše Vadiče 1 |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470764 |Zgornje Vetrno –    |3  |3  |     |KD  |
|    |Razpelo v gozdu     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470687 |Zgornje Vetrno –    |5  |4  |     |SLPp |
|    |Spominska plošča    |   |   |     |   |
|    |Jerneju Slaparju    |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470692 |Zgornje Vetrno –    |5  |4  |     |SLPp |
|    |Spominska plošča zboru |   |   |     |   |
|    |aktivistov OF in borcev |   |   |     |   |
|    |NOB           |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470686 |Zgornje Vetrno –    |5  |3  |     |KD  |
|    |Spominsko znamenje   |   |   |     |   |
|    |Viktorju Uzarju – Sašku |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470763 |Zgornje Vetrno –    |3  |3  |     |KD  |
|    |Znamenje pod vasjo   |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|11018  |Zvirče – Hiša Zvirče 18 |2  |3  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|11019  |Zvirče – Hiša Zvirče 20 |2  |3  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|11020  |Zvirče – Hiša Zvirče 25 |2  |3  |     |KD  |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470753 |Zvirče – Kapelica južno |3  |3  |     |KD  |
|    |od naselja       |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|1940  |Žiganja vas – Cerkev  |3  |3  |13.10.2001|SLPp |
|    |sv. Urha        |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470822 |Žiganja vas – Domačija |2  |3  |     |KD  |
|    |Žiganja vas 33     |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470754 |Žiganja vas – Razpelo  |3  |3  |     |KD  |
|    |ob hiši Žiganja vas 3  |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
|470792 |Žiganja vas – Vaška   |6  |3  |19.6.1961 |KD  |
|    |lipa          |   |   |     |   |
+--------+------------------------+-----+-----+----------+------+
9. člen
V točki 5.10.3. Železniški promet se doda nova točka:
Posegi na varovani koridor predvidene regionalne železniške proge Kranj–Tržič niso dovoljeni.
10. člen
V točki 5.11.2.1. Elektroenergetsko omrežje drugi odstavek zamenja z naslednjim:
Osnova za načrtovanje dolgoročnega razvoja elektroenergetskega omrežja, na SN in VN nivoju, na območju Občine Tržič sta študiji v okviru projekta REDOS 2030; študija št.: 1682/1 »Razvoj porabe električne energije in koničnih obremenitev na območju javnega podjetja Elektro Gorenjska – Kranj, Tržič in Visoko«, ki sta bili izdelani na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani leta 2005 in bosta na osnovi dosedanjega razvoja in preteklih vlaganj v elektroenergetsko infrastrukturo, ter povečanih zahtev obstoječih in novih odjemalcev po električni energiji, obnovljeni v letu 2009.
Obnova obstoječega in razvoj SN omrežja se podrobno obravnava v elaboratih po posameznih območjih kjer se pokažejo potrebe po obnovi oziroma širitvi elektroenergetske infrastrukture.
Pri načrtovanju razvoja in obnov SN in NN omrežja se predvideva zamenjava prostozračnih vodov s kabelskim, zamenjava (povečanje) preseka kablovodov, izgradnja novih kabelskih povezav odgovarjajočega prereza (za zagotavljanje dvostranskega napajanja), ter zamenjava neprimernih in okolju neprijaznih transformatorskih postaj za sodobne okolju prijazne.
11. člen
V točki 5.12. Obramba in zaščita se doda nova točka:
5.12.1. Območja za potrebe pred naravnimi in drugimi nesrečami
Skladno z načrtom zaščite in reševanja v Občini Tržič so na območju občine določeni naslednji objekti oziroma območja pomembna s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– Lokacije siren, namenjenih obveščanju javnosti v primerih naravnih in drugih nesreč so na vseh gasilnih domovih na območju občine, v kulturnem centru Tržič, v vrtcu Palček, v HE BPT in na drogu v Jelendolu
– Zbirno mesto za reševalne ekipe je na Občini Tržič, rezervna lokacija je v gasilnem domu v Bistrici pri Tržiču
– Helikopterji pristajajo ob objektu Policije v Tržiču
– Pokopališča: na vseh obstoječih pokopališčih je možna širitev (Tržič, Križe, Kovor, Lom in Leše)
– Pokopališča za živali: ob deponiji Kovor
– Deponija ruševin: deponija Kovor
– Začasna deponija za potrebe ob elementarnih nesrečah: območje deponije Kovor
– Sanitetna sprejemališča: Dom Petra Uzarja v Bistrici pri Tržiču, Osnovna šola Križe, Dom krajanov Lom
– Zbirna mesta za gradbeno mehanizacijo: parkirišče Palovče
– Zbirna mesta za materialno pomoč: Dom Petra Uzarja v Bistrici pri Tržiču, Osnovna šola Križe, Dom krajanov Lom
– Zbirna mesta tuje pomoči: Osnovne šole Križe, Tržič in Bistrica pri Tržiču
– Dekontaminacijska postaja: Mladinski dom, Pot na Zali rovt 3
– Lokacije za postavitev zasilnih bivališč: Športno rekreacijski center pri šoli v Križah
– Skozi poselitveno območje mesta Tržič so urejeni protipoplavni zidovi, na ostalem delu Občine Tržič so zagotovljene retenzijske površine na naslednjih lokacijah: pod Čadovljami, nad jezom Tokos ob Cankarjevi cesti, pod Retnjami nad Krišljevim jezom in pod Smukom.
12. člen
Z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008 preneha veljavnost z naslednjim odlokom:
– Odlok o LN obvoznica Tržiča (Uradni list RS, št. 20/91)
– Odlok o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega centra v starem mestnem jedru (UVG, št. 5/88, Uradni list RS, št. 15/99)
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje Ljubelja (ureditveni območji 20 T1 in 20 I1 Ljubelj) (Uradni list RS, št. 53/95)
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka (UVG, št. 28/83, Uradni list RS, št. 57/97, 64/97, 37/03, 72/06)
– Odlok o zazidalnem načrtu »Mlaka« Tržič (Uradni list RS, št. 54/93, 13/96)
– Odlok o ZN Senično – sprememba (Uradni list RS, št. 5/93) {oznaka 26 S5 ZN}
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta – 26 S3 – Senično – »Podovnica« (Uradni list RS, št. 30/95, 9/96, 114/00, 94/05).
13. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov za območje Občine Tržič v letu 2008 so na vpogled v prostorih Občine Tržič.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 28. decembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti