Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

21. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije, stran 132.

Na podlagi tretjega odstavka 110. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmk-1 in 77/10 – ZSFCJA) in v skladu z drugim odstavkom 103. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije
1. člen
V Uredbi o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije (Uradni list RS, št. 52/03, 35/04 in 34/06) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Na javnem razpisu lahko s projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena ZMed in v skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01; v nadaljnjem besedilu: uredba) sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so v državah članicah Evropske unije registrirane za produkcijo avdiovizualnih del, avdiovizualnih in filmskih del ali filmskih del, in izdajatelji televizijskih programov, ki izpolnjujejo posebne pogoje, določene z razpisom in razpisno dokumentacijo.«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za projekte iz te uredbe je praviloma določen največ 50%, izjemoma pa 80% delež sofinanciranja iz sredstev državnega proračuna. Za nizkoproračunske projekte, katerih celotna predračunska vrednost ne presega povprečne obračunske vrednosti projekta, sofinanciranega iz proračunske postavke za avdiovizualne medije iz minulega leta, in za zahtevne projekte, katerih stroški produkcije izhajajo iz utemeljenih estetskih ali vsebinskih razlogov, se izjemoma lahko odobri do 80% delež sofinanciranja.«.
3. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Stroški promocije in prikazovanja ter stroški infrastrukturne nadgradnje niso upravičeni stroški.
Najmanj 20% skupnega proračuna produkcije projekta ima producent možnost porabiti v drugi državi članici Evropske unije.«.
4. člen
12. člen se črta.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-7/2010
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2010-3511-0024
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti