Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

, Stran 34
Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Koren Jože s.p., Stranska vas 78, Žužemberk, hrvaške dovolilnice št. NO10098/0001098, za kamionske prevoze za leto 2010. gnc-317419 Baler Anton, Panonska ul. 6F, Bakovci, Murska Sobota, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500021042010, izdal Cetis, d.d. Celje. gnd-317422 Cerić Tarik, Preserska ulica 6, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto, telefonijo in telekomunikacije v Ljubljani. gno-317507 Dragman Aleš, Polhovica 9, Šentjernej, voznikove kartice št. 1070500023899000, izdal Cetis d.d. gny-317397 Duh Katja, Melinci 75, Beltinci, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Murska Sobota, št. 0006035750. gnl-317410 Duvnjak Dejan, Laze pri Dolskem 43, Dol pri Ljubljani, preklicuje digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001135000, izdal Cetis Celje. gni-317413 Filipič Marko s.p.-Transport, Prešernova ulica 25, Ljutomer, licenco št. 006749/004-Steyr MSJ3767, 006749/005 MAN – MSA4199, 006749-011 MAN – MSH7091, 006749/012 MERCEDEZ BENZ MSF3197. gnn-317508 Filipič Srečko Transport d.o.o., Pristava 1, Ljutomer, dovolilnico z oznako 191 za Hrvaško št. 4242. gnl-317510 Forštnerič Barbara, Sp. Velka 25, Zgornja Velka, vozno karto, št. 51476, izdal Velia Transport, na bone. m-1057 Glaser Aljaž, Ljubljanska 1, Maribor, študentsko izkaznico, št. 18090259, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnj-317412 Hočevar Tjaša, Dolščaki 3, Rob, preklic vozne karte, št. 5754, izdajatelj Veolia Ljubljana. gnt-317502 Hutevec Maja, Rajnovšče 1, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 26300296, izdala Univerza v Ljubljani. gnp-317406 Ilešič Boris, Zg. Duplek 118 l, Spodnji Duplek, voznikove kartice, št. 1070500006271000, izdal Cetis d.d. m-1051 Jug Rok, Šempas 12, Šempas, preklic mesečne vozovnice št. 1006371, izdajatelj Avrigo d.d. gnu-317501 K2 Trade, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10, Celje, licence za vozilo Scania, reg. št. CE H2-18H. gnc-317444 K2 Trade, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10, Celje, licence za vozilo Mercedes benz, reg. št. CE 15-22U. gnb-317445 Kapun Kaja, Majeričeva ulica 6, Maribor, vozno karto, št. 53900, izdal Veolia Transport, mestni promet. m-1054 Klinar Tjaša, Račica 37a, Loka pri Zidanem Mostu, študentsko izkaznico, št. 21090266, izdala Fakulteta za družbene vede. gni-317438 Kolar Marko, Ledinek 35, Sv. Ana v Slov. goricah, vozno karto, št. 8329, smer Ledinek–Maribor, izdal Veolia Transport. m-1021 Kovačič Ivan, Dobravska ul. 21, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija v Mariboru, št. 0006039507. m-1049 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico za državo Ukrajnino euro 3, oznaka 804/63, št. dov. 247046. gnb-317495 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico za državo Ukrajino euro 2. oznaka 804/53, št. dov. 246040. gny-317497 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico za državo Rusijo, oznaka 643/09, št. dov. 0441959. gnx-317498 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolnico za državo Rusijo, oznaka 643/09, št. dov. 0444000. gnw-317499 Kumer Simon, Podjelovo Brdo 16, Sovodenj, voznikovo kartico št. 1070500003243000, izdal Cetic Celje. gnp-317506 Long Andrei, Škocjan 64A, Koper – Capodistria, preklic pomorske knjižice, št. 000041, izdala Uprava RS za pomorstvo 25. 7. 2003. gng-317415 M – Transport d.o.o., Kocbekova cesta 8, Ljubečna, licence za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, št. GE003522/05260/002, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnf-317416 MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica 052A, Rogaška Slatina, licence št. GE002856/03142, za vozilo Mercedes Benz 1844, z reg. oznako CE R4-94E. gnw-317399 MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, licence št. GE002856/03142, za vozilo Mercedes Benz Actros, z reg. oznako CE T5-605. gnv-317400 MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, licence št. GE002856/03142, za vozilo Mercedes Benz Actros 2544, z reg. oznako CE H7-22H. gnu-317401 MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, licence št. GE002856/03142, za vozilo Mercedes Benz Actros 1843 LS, z reg. oznako CE N5-17S. gnt-317402 MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, licence št. GE002856/03142, za vozilo Mercedes Benz Actros 1840 LS, z reg. oznako CE E2-55L. gns-317403 MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, licence št. GE002856/03142, za vozilo Mercedes Benz Actros 1846 LS, z reg. oznako CE A7-52C. gnr-317404 Malajner Tamara, Delavsko naselje 2, Miklavž na Dravskem polju, vozno karto, št. 9787, relacija Rogoza–Maribor, izdal Veolia Transport. m-1053 Merlak Tina, V zatišju 5, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Srednja frizerska šola Ljubljana. gnn-317483 Nemeš Jože, Prežihova 24, Lenart v Slov. goricah, vozniško potrdilo za viličarja št. 724, izdano 5. 4. 2001, na Andragoškem zavodu Maribor. m-1046 Obid Matija, Gradnikova ulica 17, Kanal, študentsko izkaznico, št. 63100297, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnp-317481 Oprešnik Sandi, Log 103, Bistrica ob Dravi, vozno karto, št. 52144, smer Bistrica ob Dravi–Maribor, izdal Veolia Transport. m-1015 Pintarič Matej, Levanjci 29a, Destrnik, vozno karto, št. 5322, smer Ptuj–Maribor, izdal Veolia Transport. m-1028 Poterbin Anton, C. 14. divizije 3, Maribor, vozno karto, št. 56118, izdal Veolia Transport. m-1029 Požek Tina, Velika sela 1 b, Adlešiči, študentsko izkaznico, št. 31240052, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gnm-317409 Radić Sonja, Chengdujska c. 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71172791, izdala Pravna fakulteta MB. m-1045 Rajterič Uroš, Stara vas – Bizeljsko 71C, Bizeljsko, študentsko izkaznico, št. 64060480, izdala Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana. gno-317482 Simeunovič Urban, Stebljevek 1d, Laze v Tuhinju, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehniških strok Šiška. gnr-317504 Strasser Martina, Zabreznica 1C, Žirovnica, dijaško izkaznico, izdala KGBL, št. 0006046150. gnz-317396 Šadić Azra, Moškričeva ulica 40A, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19485002, izdala Ekonomska fakulteta. gnf-317441 Šauperl Jure, Bezena 3, Ruše, vozno karto, št. 4172, smer Maribor–Ruše, izdal Veolia Transport. m-1040 Šiplič Alenka, Lendavska ul. 23, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. F0004017, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-1038 Štante Robert, Rove 23 a, Frankolovo, voznikovo kartico št. 107050002184010, izdal Cetis Celje. gnk-317511 Štefanič Davor, Dolnje Brezovo 18, Blanca, študentsko izkaznico, št. 936607255, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor. m-1012 Šumak Monika, Rožički vrh 25, Sveti Jurij ob Ščavnici, dijaško izkaznico, izdala I. Gimnazija Maribor, št. 0006032618. m-1026 Tašner Tina, Makedonska 31, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 0006000853. gnk-317486 Tovornik Tamara Andreja, Limbuška 46a, Maribor, študentsko izkaznico, št. 41950096, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. m-1035 Troberg Felicia, Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnz-317496 Velikonja Nika, Sovodenj 48, Sovodenj, študentsko izkaznico, št. 20030528, izdala Pravna fakulteta. gnd-317418 Vindišar Dominik, Dolsko 25 d, Dol pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico za relacijo Dolsko–Ljubljana–Dolsko, izdala Veolia Ljubljana. gnd-317493 Vozel Uroš, Malo Hudo 24a, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 19404378, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gns-317503 Zebec Tomaž, Sakošak 8, Juršinci, vozno karto, št. 4033, smer Zagorci–Ptuj, izdal Veolia Transport. m-1032 Zupanec Alenka, Podtoče 16a, Preddvor, študentsko izkaznico, št. 11100421, izdala Zdravstvena fakulteta. gnd-317443 Žibert Maja, Vrhovci, Cesta XVIII 7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11990480, izdala Zdravstvena fakulteta. gnx-317423

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti