Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

SV 1380/10 Ob-7615/10 , Stran 28
SV 1380/10 Ob-7615/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1380/10, z dne 29. 12. 2010, je bila nepremičnina – poslovni prostor, v pritličju, poslovno stanovanjske stavbe v Mariboru, Partizanska cesta 23, v izmeri 114,37 m2, skupno s pripadajočim sorazmernim delom funkcionalnega zemljišča parcele, številka 1158/1, v naravi zgradba, v izmeri 281 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 16 m2 in dvorišče, v izmeri 578 m2, pripisani k zemljiškoknjižnemu vložku številka 510, katastrska občina Maribor – Grad, z na dvorišču stoječim prizidkom k navedeni poslovnostanovanjski zgradbi, v izmeri 27,38 m2; last dolžnika – zastavitelja Roberta Godina, stanujočega Sprehajalna pot 7, Ribniško selo, 2000 Maribor, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 12. 2002; zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, in sicer za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove KBM d.d. do dolžnika – zastavitelja Roberta Godina v višini 100.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 30. 12. 2020, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnika, nastale na temelju kreditne pogodbe številka 101228339481, pod I. zgoraj navedenega notarskega zapisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti