Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Št. 02/02-695/10 Ob-7620/10 , Stran 19
Št. 02/02-695/10 Ob-7620/10
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž, v organizacijski enoti Nujna medicinska pomoč, za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer zdravstvena nega; – najmanj pet let delovnih izkušenj; – poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta, zdravstveno informacijski sistem). Prijava mora vsebovati: – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba; – program dela in razvoja zdravstvene nege v organizacijski enoti. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor