Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Dn 13585/2006 Os-7400/10 , Stran 29
Dn 13585/2006 Os-7400/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milice Papić, Dolena 36 a, Ptuj, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 503/3, k.o. Melje, pod opr. št. Dn 13585/2006, dne 2. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 1662/1-06/92, z dne 18. 9. 1992, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ, med prodajalko Slovenske železnice Ljubljana p.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, ki jo je zastopal v.d. člana poslovodnega odbora za področje kadrovanja Zoran Madon, in kupcem Saferom Kevrićem, stanujočim Kraljeviča Marka 3, Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 3, v pritličju, stanovanjske stavbe Kraljeviča Marka 3, Maribor, stoječe na parc. št. 420, pripisani vl. št. 239, k.o. Melje, in na njem dovolil vknjižbo na ime kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 9. 12. 2010

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti