Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Dn 16495/2010 Os-7637/10 , Stran 30
Dn 16495/2010 Os-7637/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Maričiča, stanujočega Ob gozdu 12, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3278/9, k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 16495/2010, dne 21. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe z dne 12. 4. 1994, sklenjene med prodajalcem Iztokom Pohorcem, roj. 22. 3. 1965, stanujočim v Mariboru, Limbuška 110, in kupovalko Natašo Peček, roj. 19. 7. 1967, stanujočo v Mariboru, Frankolovska ulica 5, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 9, v izmeri 45,05 m², v II. nadstropju, stanovanjske hiše, na naslovu Ob gozdu 12, Maribor, stoječe na parc. 1723/1, k.o. Pobrežje, in na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupovalke, – kupoprodajne pogodbe z dne 16. 5. 1994, sklenjene med prodajalko Natašo Peček, roj. 19. 7. 1967, stanujočo v Mariboru, Frankolovska ulica 5, in kupcem Samom Gorvatom, roj. 22. 11. 1955, stanujočim Ahacljeva ulica 13, Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 9, v izmeri 45,05 m², v II. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ob gozdu 12, Maribor, stoječe na parc. 1723/1, k.o. Pobrežje, in na njem dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 30. 12. 2010

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti