Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

SV 994/2010 Ob-7611/10 , Stran 28
SV 994/2010 Ob-7611/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa z dne 29. 12. 2010, SV 994/2010, je stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši v Gornji Radgoni, Porabska ulica 6, stoječa na parceli 219/5, pripisana pri vložni številki 498, k.o. Gornja Radgona, številka stavbe: 890, številka dela stavbe 212, številka stanovanja 52, s sledečimi prostori: kuhinjo, tri sobe, predsobo, stranišče, kopalnica, shrambe in druge prostore in klet, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve, v višini 52.800,00 EUR, obrestna mera je seštevek veljavnega 6-mesečnega Euriborja, in fiksne obrestne marže v višini 2,10%, kar znaša na dan 23. 12. 2010 skupaj 3,35% letno, efektivna obrestna mera za najeti kredit po tej pogodbi znaša 3,61% letno, kreditojemalec bo vrnil kredit skupaj z obrestmi v 300-mesečnih anuitetah, banka določi mesečno anuiteto na podlagi črpanega zneska kredita, pripisanih obresti za čas črpanja kredita, odplačilne dobe in obrestne mere. Predviden znesek mesečne anuitete znaša na dan priprave pogodbe 261,64 EUR, anuitete zapadejo v odplačilo vsak zadnji dan v mesecu. Prva mesečna anuiteta zapade v plačilo dne 31. 1. 2011, zadnja pa 31. 12. 2035, z vsemi stroški in pripadki, ter zamudnimi obrestmi, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem, last Pukšič Marice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 8, z dne, 13. 11. 1991, v zvezi z aneksom h kupoprodajni pogodbi št. 8, o prodaji stanovanja z dne, 13. 11. 1991, z dne, 12. 11. 2010 in notarskega zapisa notarke Danice Hojs, prodajne pogodbe z dne 27. 12. 2010, SV 982/2010, v zvezi z notarskim zapisom zemljiškoknjižnega dovolila z dne 27. 12. 2010 SV 983/2010, v korist upnice Unicredit banke Slovenija d.d., Šmartinska 140 Ljubljana, matična številka: 5446546000, identifikacijska številka za DDV: SI59622806.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti