Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

, Stran 33
Spričevala preklicujejo
Antlej Matjaž, Erjavčeva ulica 12a, Velenje, indeks, št. 81670150, izdala EPF v Mariboru. m-1050 Antončič Matjaž, Korenčanova ulica 7, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje glasbene in baletne šole Maribor, izdano leta 2008. m-1019 Bartol Franc, Travnik 39, Loški Potok, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje strojne tehnične šole Ljubljana, izdano leta 1978. gnr-317429 Berisha Ismet, Škrljevo 2 a, Šentrupert, certifikat NPK št. IZO-07/2626, izdal Šolski center Celje, leta 2007. gnh-317489 Brezner Mitja, Žitence 73/a, Jurovski Dol, spričevalo 4. letnika SŠFKZ, izdano leta 2004. gny-317447 Brezner Mitja, Žitence 73/a, Jurovski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu SŠFKZ, izdano leta 2004. gnz-317446 Brežan Klemen, Matije Gubca 4, Šentjur, indeks, št. 23100016, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo. gnz-317421 Celić Nemanja, Kriška ulica 3, Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Kranj. gnx-317398 Deleja Igor, Dolinska cesta 1 h, Koper – Capodistria, maturitetno spričevalo Srednje gradbene šole Ljubljana, izdano leta 1973. gnj-317512 Djuričić Robert, Blatna Brezovica 32 a, Vrhnika, obvestilo o uspehu za 2. letnik, izdala Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Srednja strokovna šola, izdano leta 2006. gng-317490 Droljc Kaja, Einspielerjeva ulica 14, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2006. gnn-317408 Ferk Matjaž, Koroška cesta 110, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1993. m-1058 Funtek Boštjan, Koseskega ulica 1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Ljubljani. gnh-317439 Gert Boštjan, Rošpoh 164b, Kamnica, spričevalo 7. razreda OŠ Franc Rozman Stane Maribor, izdano leta 2008. m-1034 Glavič Sabina, Trg prekomorskih brigad 7, Ljubljana, indeks, št. 20201769, izdala Pravna fakulteta. gnk-317411 Grabnar Tin, Mladinska ul. 21, Maribor, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Mariboru, izdano leta 2010. m-1048 Grašič Goran, Koroška ulica 8, Kranjska Gora, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano leta 2005. gnm-317484 Gregorn Ana, Pucova 1, Celje, spričevalo 3. letnika SSPŠ Celje, smer frizer, izdano leta 2006. m-1020 Gričar Janko, Šardinje 62, Velika Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1992. m-1056 Harl Samoel, Trstenik 12, Benedikt, spričevalo 1. in 2. letnika PTI, Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, izdano leta 2009 in 2010. m-1025 Jakša Uroš, Pavšičeva 34, Logatec, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste. gnq-317505 Jaušovec Stanko, Hajndl 6j, Velika Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske šole Ptuj, smer oblikovalec kovin, izdano leta 1985. m-1013 Jerkovič Timy Armando, Kardeljeva 75, Maribor, spričevalo 9. razreda OŠ Franca Rozmana Staneta, izdano leta 2008. m-1044 Kauran Sandy Andrew, Sladki vrh 58b, Sladki Vrh, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter zaključni izpit SERŠ Maribor, izdano leta 1993, 1994, 1995, 1996 in 1996. m-1023 Kotar Luka, Plešičeva ulica 39, Ljubljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška v Ljubljani, izdana v letih od 1994 do 1996. gnc-317494 Kovič Peter Luka, Streliška ulica 37 a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in o zaključnem izpitu, izdala Srednja trgovska šola v Ljubljani leta 2003. gnm-317509 Krajnc Radosavljević Igor, Ul. bratov Greifov 36, Maribor, diplomo Srednje šole za trgovsko dejavnost Maribor, poklic prodajalec, izdano leta 1988. m-1039 Kruis Aleksander Johannes, Ledina 24, Bled, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Jesenice, izdano 2008. gnh-317514 Kund Tomaž, Plat 13, Mežica, spričevalo o zaključnem izpitu in 3. letnika Srednje agroživilske šole Maribor, izdano leta 1991. m-1033 Lang Ana, Ulica Vita Kraigherja 16, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006. m-1014 Leskovar Matic, Gašperšičeva ulica 7A, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2005, 2006, 2007, 2008 in 2008. gng-317440 Meh Janez, Ravne 42, Šoštanj, spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih in tehniških šol Velenje, izdano leta 1997. gnv-317500 Mikec Milena, Vrablova ul. 44, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole v Mariboru, smer tekstilni konfekcionar II, izdano leta 1991. m-1016 Mušič Maja, Sp. Boč. 53, Selnica ob Dravi, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in zaključno spričevalo Srednje trgovske šole MB, izdano leta 2007, 2008 in 2010. m-1022 Novak Anton, Ul. Lackova cesta 262, Limbuš, diplomo Srednje ekonomske šole Maribor, izdana leta 1986. m-1037 Pačnik Vida, Pameče 98, Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole, smer konfekcijski tehnik, na Muti, izdano leta 1986. m-1018 Pernat Marko, Trniče 80, Marjeta na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1997. m-1042 Pflaum Tadeja, Pot na Drenikov vrh 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje upravno administrativne šole, izdano leta 1997, izdano na ime Kompoš Tadeja. gnq-317480 Premzl Uroš, Cesta k Dravi 6a, Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor, izdano leta 1998. m-1017 Rkman Milan, Vrbno 18, Šentjur, spričevalo 3. letnika SFTSP šole Celje, izdano leta 1966. m-1036 Sadar Justi, Na klancu 11, Ivančna Gorica, diplomo izdal Šolski center Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, dne 25. 6. 1986, na ime Ostanek Justi. gnj-317487 Sisinger Ivan, Strossmayerjeva 33, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Teh. elektro. stroj. tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 1975. m-1047 Štern Anja, Ljubljanska c. 16, Rače, spričevalo 2. letnika Škofijske gimnazije Maribor, izdano leta 2008. m-1055 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, diplomo št. 51, na ime Urban Gros, Visokošolski strokovni študij, izdala UL Fakulteta za matematiko in fiziko leta 2009. gne-317417 Uršič Klavdija, Jezero 117, Preserje, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1992. gns-317407 Vidovič Darja, Stari Log 46, Pragersko, diplomo EPF Maribor, leta 1997. m-1052 Vöröš Janez, Borejci 17, Tišina, spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole v Mariboru, poklic mesar – predelovalec, izdano leta 1980. m-1041 Vrbek Tadej, Babno 19a, Celje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole Celje, izdano leta 2005, 2006 in 2007. m-1024

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti