Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

29. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug

Sklepi

30. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Liegu v Kraljevini Belgiji

MINISTRSTVA

31. Pravilnik o strokovni usposobljenosti letalskih nadzornikov in nadzornikov

USTAVNO SODIŠČE

32. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

33. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

34. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke poslovne šole Erudio
35. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
36. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
37. Začasna tarifa za kabelsko retransmisijo avtorskih AV del

OBČINE

Bled

38. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega svetnika na naslednjega kandidata

Bovec

39. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2011

Brežice

40. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Obrtno cono Dobova

Cerkno

41. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno in Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Občine Cerkno

Črenšovci

42. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2011

Črnomelj

43. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec

Dolenjske Toplice

44. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah ter dopolnjenega okoljskega poročila, za OPPN »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah

Kranj

45. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja

Moravske Toplice

46. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme

Osilnica

47. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Osilnica

Škocjan

48. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škocjan

Tišina

49. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Tišina

Tržič

50. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011

Turnišče

51. Odlok o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta

Vitanje

52. Sklep o začasnem financiranju Občine Vitanje v obdobju januar–marec 2011

Žalec

53. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti