Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011

Kazalo

29. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug, stran 207.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
(2) Priloga te uredbe je grafični del, iz katerega je razvidno zavarovano območje.
2. člen
(namen)
Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt) je utemeljen na podlagi:
– Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in
– Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt).
4. člen
(zavarovano območje)
(1) Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
1. v Mestni občini Velenje:
– k. o. 964 Velenje: 1489, 1490, 1491/1, 1491/3, 1512/5, 1512/6, 1512/7, 1512/9, 1512/11, 1517, 2999, 3599/13, 3599/14, 3601/2;
– k. o. 968 Podkraj: 61, 67/1, 67/2, 68, 118/2, 119/1, 119/3, 120, 122/2, 122/3, 136/2, 137/2, 137/4, 415/2, 416/2, 431/2, 438/2, 439, 440/3, 440/6, 440/9, 440/13, 440/21, 444/3, 445/2, 445/3, 964;
2. v Občini Šmartno ob Paki:
– k. o. 969 Veliki Vrh: 81/14;
– k. o. 973 Rečica ob Paki: 1/16, 1/17, 1/18, 1/21, 1/22, 1/23, 1/29, 1/43, 1/44, 1/53, 1/99, 1/100, 1/107, 1/113, 1/114, 3/4, 28, 45, 59/2, 141/1, 243/2, 245, 281, 300/2, 301, 306, 307, 312, 313, 320, 348/8, 348/10, 349, 351/1, 371/1, 371/3, 378/1, 379/3, 379/4, 402/2, 402/4, 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 402/9, 403/2, 403/5, 404, 406/1, 408, 410/1, 410/2, 411, 412/1, 412/3, 412/5, 414, 440, 441/1, 442/1, 442/2, 445, 446/3, 448/1, 448/2, 449/1, 449/2, 450/1, 450/2, 450/4, 496/2, 497/1, 501/1, 501/3, 501/4, 503/1, 503/2, 503/3, 507, 508, 510, 511/1, 954/1, 961/2;
3. v Občini Polzela:
– k. o. 982 Podvin: *76, *77, *78, *139, *157, 254/3, 274/2, 274/3, 276/2, 333, 390/3, 390/4, 390/5, 391/1, 394/4, 395, 408, 409/1, 409/2, 409/4, 409/9, 409/10;
4. v Občini Braslovče:
– k. o. 983 Male Braslovče: *124, *160, 601/54, 601/57, 601/89;
– k. o. 984 Letuš: 511/2, 512/1, 513/2, 514, 1366/4;
– k. o. 987 Braslovče: 149, 150/1;
– k. o. 988 Spodnje Gorče: *119, 294, 295, 296, 297, 450, 451, 509, 510, 512, 514, 515, 538/10, 538/11, 538/14, 538/15, 538/120, 538/249, 538/250, 935/5, 936, 937;
– k. o. 990 Trnava: 193/1, 1114/3, 1115/1;
– k. o. 991 Orla vas: 30/1, 30/2, 169, 173, 174/1, 174/2, 196, 201/2, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 205, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 208, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211, 212, 213, 220/2, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225, 673/2, 673/4, 673/5, 673/6, 673/7, 673/9, 674/1.
(2) Zavarovano območje obsega dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
1. v Mestni občini Velenje:
– k. o. 964 Velenje: 1476, 1486/2, 1486/3, 1487, 1488/1, 1492, 1493, 1504, 1505, 1506, 1507, 1511, 1512/1, 1512/3, 1512/8, 1512/10, 1512/12, 1516/1, 1518/1, 1599/1, 1608, 1611/1, 2985/1, 2989/2, 2990, 2998, 3560/1, 3560/2, 3560/11, 3560/29, 3561/1, 3599/1, 3599/16, 3601/20, 3608/1, 3612;
– k. o. 968 Podkraj: 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 72, 76, 77/1, 78, 108/1, 108/2, 111, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/4, 117, 118/1, 119/2, 121, 122/1, 123, 124/1, 124/2, 125, 127, 130, 131/1, 131/2, 134, 135/1, 135/2, 136/4, 136/5, 137/1, 137/3, 141/2, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 393/4, 401, 412/1, 415/1, 416/1, 418/3, 419/6, 419/8, 423/1, 426/1, 426/2, 427/1, 428, 429, 431/1, 433/4, 433/1, 433/2, 434, 435/1, 435/3, 435/4, 435/6, 435/7, 435/8, 435/9, 435/10, 435/12, 436, 438/1, 440/1, 440/5, 440/7, 440/10, 440/11, 440/15, 440/16, 440/17, 440/19, 440/20, 442/1, 442/2, 443, 444/4, 445/1, 445/4, 448, 449/1, 451, 453, 454, 701/1, 703/2, 941, 942/1, 942/7, 942/8, 944/7, 945/2, 945/4, 945/5, 945/6, 953/1;
2. v Občini Šmartno ob Paki:
– k. o. 969 Veliki Vrh: 51/1, 67/2, 72/1, 73/1, 73/6, 74/1, 74/2, 81/1, 81/2, 81/3, 81/11, 81/15, 81/23, 81/24, 81/28, 557/2, 564;
– k. o. 972 Šmartno ob Paki: 672/4, 673/7, 673/9, 756/1, 756/2, 760/4;
– k. o. 973 Rečica ob Paki: 1/1, 1/19, 1/20, 1/24, 1/28, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/47, 1/48, 1/53, 1/54, 1/55, 1/60, 1/65, 1/66, 1/69, 1/70, 1/71, 1/72, 1/73, 1/74, 1/79, 1/80, 1/85, 1/86, 1/87, 1/88, 1/89, 1/90, 1/92, 1/101, 1/107, 1/112, 1/115, 1/118, 1/124, 1/125, 1/126, 1/129, 1/130, 1/131, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 25/2, 27, 30/1, 30/2, 42, 43, 44, 46/3, 48, 49/2, 51/1, 59/1, 60, 136, 137/1, 137/2, 139/1, 139/2, 141/2, 141/3, 142, 143, 145, 146, 148, 239/2, 241/3, 241/5, 242/1, 243/1, 243/3, 246/1, 251, 254/1, 279/1, 279/2, 280, 294, 295, 296, 297, 300/1, 302, 305, 308, 311, 314, 315, 316, 318, 319, 323/1, 323/3, 329/1, 330/1, 336, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/10, 348/11, 351/1, 351/2, 351/3, 351/4, 361/1, 362/1, 362/3, 367/3, 371/1, 371/3, 372, 376/1, 378/2, 379/1, 379/4, 381/1, 381/3, 394/1, 394/2, 395, 396/6, 396/7, 402/3, 402/4, 402/9, 409/1, 409/2, 412/2, 412/4, 413/1, 413/2, 436/2, 437/1, 438/1, 439/1, 442/1, 443/1, 443/2, 444, 446/1, 446/2, 447/1, 447/2, 450/2, 469, 470, 473, 477, 480, 481, 484, 485, 488, 489, 490, 493, 495/1, 495/3, 496/1, 496/3, 498/2, 502, 504, 505, 506/1, 506/2, 509, 511/2, 512, 514/2, 517, 536/2, 538/2, 550, 551, 552, 553, 555/2, 555/4, 555/5, 555/28, 555/37, 555/38, 555/39, 555/40, 555/41, 646/7, 646/22, 646/38, 659/2, 661, 663, 665/1, 666/1, 666/2, 668, 669/1, 669/2, 670/1, 684/7, 687/4, 688/1, 688/2, 690/10, 690/12, 690/13, 695, 696, 697/1, 951/3, 951/6, 951/9, 951/10, 952/1, 952/2, 953/2, 953/3, 954/2, 956/1, 958/2, 958/3, 960/1, 960/2, 960/106, 961/1, 961/2, 965;
3. v Občini Polzela:
– k. o. 980 Andraž: 10/1, 11/11, 39/1;
– k. o. 982 Podvin: 253, 254/1, 254/2, 255/4, 274/1, 275, 276/1, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 279/1, 282/1, 283/2, 283/1, 285, 286, 329, 330, 332/1, 332/3, 336/1, 336/2, 336/3, 336/5, 337, 339, 340, 376/2, 377, 384, 385, 389, 390/2, 392/1, 392/2, 393/2, 396, 397, 407/1, 407/2, 409/8, 409/11, 409/12, 409/13, 411, 412, 414, 415, 416, 631/1, 634, 642/6, 642/12, 643;
4. v Občini Braslovče:
– k. o. 983 Male Braslovče: *125, *160, 601/39, 601/40, 601/44, 601/46, 601/49, 601/50, 601/53, 601/60, 601/62, 601/77, 601/78, 601/79, 601/81, 601/83, 601/88, 623/3, 623/4, 627/2, 630/3, 631, 633, 638, 653/1, 654/1, 654/16, 654/29, 654/30, 654/31, 654/32, 654/33, 654/35, 654/36, 654/37, 654/46, 654/47, 654/48, 654/49, 654/53, 654/54, 654/55, 654/58, 654/59, 654/66, 654/75, 654/76, 658;
– k. o. 984 Letuš: 494, 495, 496, 497/1, 499/2, 499/4, 501, 506, 507/1, 508, 509/1, 509/2, 511/1, 512/2, 513/1, 514, 515, 524, 561/1, 561/2, 562, 563, 565, 566, 567/1, 568, 577, 578, 1366/2;
– k. o. 987 Braslovče: 135, 145, 146, 147, 148/1, 148/2, 150/2, 151, 152, 153, 154;
– k. o. 988 Spodnje Gorče: *119, *170, *171, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 281/1, 281/3, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289/1, 289/2, 289/3, 290, 291, 292, 293, 298/1, 298/2, 298/4, 440/1, 440/2, 440/3, 441/2, 449, 452, 477, 478, 479/1, 479/2, 483/2, 483/12, 487/1, 488/3, 490/2, 491/1, 494/1, 495/1, 496, 499, 500, 503, 504/1, 504/2, 506, 507, 508/3, 511, 513, 516/1, 516/2, 517, 518, 519, 520, 521/1, 521/2, 538/3, 538/5, 538/6, 538/7, 538/8, 538/9, 538/10, 538/12, 538/13, 538/15, 538/16, 538/17, 538/18, 538/19, 538/20, 538/21, 538/26, 538/33, 538/34, 538/35, 538/117, 538/121, 538/122, 538/240, 568/2, 649/1, 651, 652/1, 652/3, 653/1, 654/1, 655/1, 655/2, 657/1, 659/1, 661, 662/1, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671/2, 672/2, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681/1, 681/2, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690/1, 691, 693, 694, 695, 696, 841/1, 841/2, 841/3, 842/1, 842/2, 843/1, 843/2, 844/1, 845/1, 846/1, 902, 905, 906, 907, 908/1, 908/2, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 924/1, 924/3, 926, 935/1, 935/3, 935/4, 938/1, 938/2, 939, 940/2, 943/5, 950, 951/1, 951/2, 964/1, 1157, 1158, 1159, 1163;
– k. o. 990 Trnava: 191/3, 193/3, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 202, 236/2, 236/3, 236/4, 236/9, 236/11, 236/13, 236/16, 236/17, 236/20, 236/21, 236/24, 236/25, 236/26, 236/30, 236/31, 237, 238, 239, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 852/2, 852/3, 1110/69, 1116/1, 1118/4, 1123/1, 1123/7;
– k. o. 991 Orla vas: 1, 2, 4, 5, 23, 27/2, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38/2, 39, 69/1, 69/3, 71/1, 87, 90, 102, 106, 107, 108, 115, 116, 119, 124/1, 124/2, 144, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 167, 168, 170, 171, 172, 175/1, 175/2, 179, 183/3, 184/1, 185/3, 185/4, 186/1, 186/3, 186/4, 187/1, 187/2, 187/4, 188/1, 188/2, 189/1, 189/2, 190/1, 191/1, 191/2, 192/1, 193, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 199, 200, 201/1, 202/1, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231/2, 232/2, 233/1, 271, 586, 587/2, 588/1, 674/22, 674/23, 674/31, 683/3, 684/11, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 694, 696, 697, 698, 699.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
– sprejemanje prostorskih aktov,
– izdajanje gradbenih, rudarskih in drugih dovoljenj in
– urejanje novih trajnih nasadov.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega prostorskega načrta le do uveljavitve državnega prostorskega načrta.
7. člen
(hramba)
Grafični prikaz meje zavarovanega območja na katastrskem načrtu v merilu 1: 2500 in seznam koordinat tehničnih elementov, ki omogočajo prenos meje zavarovanega območja v naravo, sta na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Mestni občini Velenje, Občini Šmartno ob Paki, Občini Polzela, Občini Braslovče, Upravni enoti Velenje in Upravni enoti Žalec.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-55/2010
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2010-2511-0106
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti