Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011

Kazalo

49. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Tišina, stran 274.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 34. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je župan Občine Tišina sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupanje Občine Tišina
I.
Za podžupanjo Občine Tišina se imenuje Darinka Bodanec, rojena 29. 8. 1948, stanujoča Tišina 19, Tišina.
II.
Imenovana podžupanja bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno.
III.
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
IV.
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere jo župan pooblasti.
V.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, bo opravljala funkcijo župana do nastopa novoizvoljenega župana, v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Statutom Občine Tišina.
VI.
Župan pooblašča podžupanjo, da pomaga županu pri opravljanju naslednjih nalog:
1. na področju negospodarskih in gospodarskih dejavnosti, okolja in prostorskega planiranja podžupanja pomaga županu pri:
– zagotavljanju in pospeševanju vzgojno-izobraževalne in zdravstvene dejavnosti,
– pospeševanju raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti,
– zagotavljanju varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih aktov, ki omogočajo in pospešujejo razvoj drobnega gospodarstva v občini,
– sodelovanje pri oblikovanju davčne politike, ki pospešuje gospodarski razvoj.
2. ostale naloge pri katerih bo podžupanja pomagala županu:
– pomaga pri reševanju kadrovskih zadev,
– sodeluje pri pripravi proračuna,
– sodeluje v pristojnih delovnih telesih občinskega sveta.
VII.
Imenovanje začne veljati z dnem 15. 11. 2010.
Št. 032-0024/2010
Tišina, dne 12. novembra 2010
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti