Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011

Kazalo

44. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah ter dopolnjenega okoljskega poročila, za OPPN »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah, stran 267.

Na podlagi 50. člena v povezavi s tretjim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) ter 31. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 3. 1. 2011 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah ter dopolnjenega okoljskega poročila, za OPPN »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah
1. člen
Javno se razgrne:
– dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah, ki ga je izdelal GPI d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, pod št. LN-9/2008, v decembru 2010, ter
– Dopolnjeno okoljsko poročilo, za OPPN »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah – izdelovalec – Eranthis, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič, s.p., Kovinarska 5b, 8270 Krško, pod št. OP/0209, v decembru 2010.
2. člen
Dokumenta iz 1. člena tega sklepa se javno razgrneta v času od 17. januarja do 16. februarja 2011, v prostorih Občine Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice, in sicer v sejni sobi II. Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice (2. nadstropje). Ogled je v tem času možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih, od 8.00 do 15.00 ure, ob sredah, od 8.00 do 16.30 ure, in petkih, od 8.00 do 13.00 ure.
3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava razgrnjenega dokumenta, in sicer:
– 25. januarja 2011, ob 17.00 uri, v prostorih gasilskega doma v Soteski in
– 1. februarja 2011, ob 17.00 uri, v veliki dvorani Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice.
4. člen
Pripombe k dokumentu lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju občinskega podrobnega prostorskega akta vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice, oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok na pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2008-17
Dolenjske Toplice, dne 3. januarja 2011
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti