Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011

Kazalo

33. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, stran 212.

Na podlagi 33. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 48. seji dne 28. 12. 2010 sprejela
S K L E P E
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
V volilno komisijo I. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Bled, Gorje, Bohinj, Radovljica, Mestna občina Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Jezersko, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Kamnik, Komenda, Cerkno in Idrija (sedež: Kranj), se imenujejo:
 
za predsednika:
Igor Mokorel, roj. 2.6.1953
Zvirče 86
4290 Tržič
 
za namestnico predsednika:
Metka Rajdenović, roj. 2.6.1958
Zaviška ulica 18
4000 Kranj
 
za člana:
Aljoša Ravnikar, roj. 15.11.1976
Grintovška ulica 44
4000 Kranj
 
za namestnika člana:
Dušan Josevski, roj. 14.1.1963
Ješetova 9
4000 Kranj
 
za članico:
Nika Dolinar Divjak, roj. 21.3.1961
Levstikova 3
4000 Kranj
 
za namestnico članice:
Bernarda Eržen Kosmač, roj. 28.5.1973
Vogel 31
4201 Zgornja Besnica
 
za članico:
Sonja Šlibar, roj. 24.9.1951
Črtomirova 22 a
4260 Bled
 
za namestnika članice:
Izak Matej Ciraj, roj. 8.10.1980
Gmajnica 93
1218 Komenda
 
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), ki obsega območja naslednjih občin: Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (sedež: Jesenice), se imenujejo:
 
za predsednika:
Peter Rudolf, roj. 24.7.1974
Šorlijeva 27
4000 Kranj
 
za namestnico predsednika:
Simona Štravs, roj. 26.3.1960
Hrušica 4
4276 Hrušica
 
za člana:
Domen Zupan, roj. 12.2.1975
Zabreznica 52
4274 Žirovnica
 
za namestnika člana:
Jurij Dolžan, roj. 14.8.1976
Breg 109
4274 Žirovnica
 
za članico:
Mateja Drobič, roj. 12.5.1972
Hrušica 25
4276 Hrušica
 
za namestnico članice:
Mirjam Noč, roj. 22.3.1980
Prosvetna 6
4270 Jesenice
 
za članico:
Simona Janžovnik, roj. 1.4.1968
Borovška cesta 15
4280 Kranjska Gora
 
za namestnico članice:
Marija Smolej, roj. 17.9.1971
Javorniški Rovt 18
4270 Jesenice
 
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), ki obsega območja naslednjih občin: Bohinj, Bled in Gorje (sedež: Radovljica), se imenujejo:
 
za predsednico:
Marija Ogrin, roj. 30.9.1954
Alpska cesta 19
4260 Bled
 
za namestnico predsednice:
Pavlina Drmota, roj. 30.5.1956
Otoče 2
4244 Podnart
 
za članico:
Irena Pagon, roj. 23.3.1952
Prečna ulica 1
4264 Bohinjska Bistrica
 
za namestnika članice:
Blaž Repinc, roj. 5.5.1980
Laški rovt 5
4264 Bohinjska Bistrica
 
za člana:
Rok Frelih, roj. 17.11.1990
Bohinjska češnjica 30
4267 Srednja vas v Bohinju
 
za namestnika člana:
Branko Banko, roj. 12.12.1950
Spodnje Gorje 10
4247 Zgornje Gorje
 
za člana:
Nejc Jan, roj. 22.8.1988
Spodnje Gorje 217/A
4247 Zgornje Gorje
 
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Radovljica (sedež: Radovljica), se imenujejo:
 
za predsednico:
Barbara Nastran, roj. 24.4.1970
Cesta svobode 25 a
4240 Radovljica
 
za namestnico predsednice:
Terezija Zorko, roj. 1.9.1942
Gradnikova ulica 48
4240 Radovljica
 
za člana:
Dragomil Rozman, roj. 12.1.1948
Bevkova 36
4240 Radovljica
 
za namestnico člana:
Dragica Vehar, roj. 19.5.1953
Hrušica 71/d
4276 Hrušica
 
za članico:
Mojca Dijak Ivičič, roj. 22.7.1965
Lanovo 5 e
4240 Radovljica
 
za namestnico članice:
Špela Globočnik, roj. 17.11.1981
Dacarjeva 31
4248 Lesce
 
za člana:
Darko Marolt, roj. 20.12.1960
Prešernova 15
4240 Radovljica
 
za namestnika člana:
Srečo Sitar, roj. 3.6.1955
Spodnji Otok 3
4240 Radovljica
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Kranj (sedež: Kranj), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti bivše Občine Kranj: Kranj Primskovo, Kranj Vodovodni stolp, Bratov Smuk, Kranj Čirče, Britof, Predoslje, Kokrica, Kranj Center), se imenujejo:
 
za predsednico:
Marjeta Dvornik, roj. 7.6.1963
Visoko 167
4212 Visoko
 
za namestnico predsednice:
Andreja Ravnikar, roj. 29.4.1956
Krašnova 19
4000 Kranj
 
za člana:
Štefan Kadoič, roj. 28.10.1933
Ručigojeva 33
4000 Kranj
 
za namestnico člana:
Marjeta Okršlar, roj. 8.3.1944
Kebetova ulica 20
4000 Kranj
 
za člana:
Gregor Tomše, roj. 6.11.1972
Britof 276
4000 Kranj
 
za namestnika člana:
Primož Štraus, roj. 9.5.1979
Oprešnikova ulica 36
4000 Kranj
 
za člana:
Jakob Klofutar, roj. 8.12.1973
Ulica Juleta Gabrovška 19
4000 Kranj
 
za namestnika člana:
Andrej Tavčar, roj. 25.11.1940
Bertoncljeva ulica 23
4000 Kranj
 
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Kranj (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti bivše Občine Kranj: Kranj Planina, Kranj Huje, Kranj Gorenja Sava, Kranj Zlato Polje, Kranj Struževo, Kranj Stražišče, Podblica, Besnica, Jošt, Žabnica, Mavčiče, Bitnje, Kranj Orehek Drulovka) (sedež: Kranj), se imenujejo:
 
za predsednico:
Marija Šifrer, roj. 23.9.1952
Srednje Bitnje 122
4209 Žabnica
 
za namestnico predsednice:
Judita Aljančič, roj. 5.6.1960
Srednja vas pri Šenčurju 147
4208 Šenčur
 
za člana:
Stanislav Boštjančič, roj. 10.1.1942
Podrovnik 81
4201 Zgornja Besnica
 
za namestnika člana:
Ludvik Gorjanc, roj. 26.8.1935
Šorlijeva 9
4000 Kranj
 
za člana:
Saša Kristan, roj. 3.5.1958
Trojarjeva 32
4000 Kranj
 
za namestnico člana:
Erna Ambrožič, roj. 20.7.1978
Šutna 33
4209 Žabnica
 
za članico:
Tadeja Dobnikar, roj. 25.10.1971
Križnarjeva pot 24
4000 Kranj
 
za namestnika članice:
Boris Vehovec, roj. 10.12.1969
Hrastje 143
4000 Kranj
 
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Jezersko in del območja Mestne občine Kranj (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti bivše Občine Kranj: Naklo, Grad, Šenturška Gora, Poženik, Zalog, Cerklje na Gorenjskem, Brniki, Velesovo, Olševek - Hotemaže, Šenčur, Voglje, Kokra, Trboje, Jezersko, Voklo, Visoko, Tenetiše, Trstenik, Goriče, Golnik, Duplje, Podbrezje, Bela, Preddvor) (sedež: Kranj), se imenujejo:
 
za predsednico:
Renata Horvat, roj. 1.10.1963
Partizanska pot 5
4000 Kranj
 
za namestnico predsednice:
Špela Jakopič, roj. 10.7.1971
Kidričeva cesta 7
4000 Kranj
 
za člana:
Stanislav Bernard, roj. 10.11.1936
Cesta v Polico 23
4207 Cerklje na Gorenjskem
 
za namestnico člana:
Neža Zupan, roj. 8.1.1945
Gogalova 7
4000 Kranj
 
za člana:
Igor Sirc, roj. 7.12.1974
Gornji Brnik 30
4207 Cerklje na Gorenjskem
 
za namestnika člana:
Miha Zevnik, roj. 1.1.1961
Grad 67
4207 Cerklje na Gorenjskem
 
za člana:
Matej Gal Pintar, roj. 8.5.1987
Detelova ulica 2
4000 Kranj
 
za namestnico člana:
Nataša Markun, roj. 5.9.1948
Tupališče 22/a
4205 Preddvor
 
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Tržič (sedež: Tržič), se imenujejo:
 
za predsednico:
Nevenka Hafner, roj. 13.4.1956
Podvasca 31
4290 Tržič
 
za člana:
Sebastjan Gubič, roj. 3.11.1977
Vrtna ulica 1
4294 Križe
 
za članico:
Renata Godnjov Špik, roj. 29.9.1963
Tavčarjeva ulica 22
4000 Kranj
 
za namestnika članice:
Vincenc Lavtar, roj. 10.1.1945
Retnje 9
4294 Križe
 
za člana:
Bojan Vrhovnik, roj. 6.12.1961
Visoče 13
4270 Tržič
 
za namestnika člana:
Janez Rotar, roj.21.8.1966
Ročevnica 6
4290 Tržič
 
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Škofja Loka (sedež: Škofja Loka), se imenujejo:
 
za predsednico:
Majda Urh, roj. 16.11.1954
Virmaše 209
4220 Škofja Loka
 
za namestnico predsednice:
Simona Prosen, roj. 3.10.1975
Suška cesta 14
4220 Škofja Loka
 
za članico:
Mara Jelovšek, roj. 25.5.1934
Podlubnik 20
4220 Škofja Loka
 
za namestnika članice:
Anton Bogataj, roj. 30.5.1941
Partizanska 42
4220 Škofja Loka
 
za članico:
Nada Šlebir, roj. 19.5.1958
Podlevna 98
4220 Škofja Loka
 
za namestnico članice:
Silva Žontar, roj. 8.12.1943
Partizanska cesta 10
4220 Škofja Loka
 
za člana:
Blaž Pipp, roj. 31.10.1967
Partizanska cesta 20
4220 Škofja Loka
 
za namestnika člana:
Žiga Nastran, roj. 12.2.1982
Bodovlje 44
4220 Škofja Loka
 
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri (sedež: Škofja Loka), se imenujejo:
 
za predsednico:
Zdenka Podobnik, roj. 26.7.1954
Bukovica 7 a
4227 Selca
 
za člana:
Jože Prezl, roj. 28.1.1958
Zali log 55
4228 Železniki
 
za namestnico člana:
Metka Debeljak, roj. 29.7.1961
Loška cesta 42
4224 Žiri
 
za člana:
Anton Peršin, roj. 1.11.1954
Frankovo naselje 176
4220 Škofja Loka
 
za namestnico člana:
Sabina Habjan, roj. 3.3.1987
Dašnica 159
4228 Železniki
 
za članico:
Mihaela Novak Kolenko, roj. 26.8.1963
Puštal 42
4220 Škofja Loka
 
za namestnika članice:
Peter Gortnar, roj. 30.9.1963
Na Plavžu 39
4228 Železniki
 
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Kamnik in Komenda (sedež: Kamnik), se imenujejo:
 
za predsednico:
Stanislava Avbelj, roj. 22.3.1952
Križ 41
1218 Komenda
 
za namestnico predsednice:
Brigita Markovič, roj. 2.6.1964
Toma Brejca 5 a
1241 Kamnik
 
za člana:
Anton Žibert, roj. 31.7.1947
Volčji potok 12 c
1235 Radomlje
 
za namestnico člana:
Marjana Grošelj, roj. 27.9.1962
Klanec 47/d
1218 Komenda
 
za člana:
Igor Zidarič, roj. 5.12.1975
Suhadolc 3/a
1218 Komenda
 
za namestnika člana:
Rafko Goltnik, roj. 7.8.1973
Motnik 4 a
1221 Motnik
 
za člana:
Janez Rozman, roj. 22.4.1955
Žale 15
1241 Kamnik
 
za namestnika člana:
Damjan Hančič, roj. 27.3.1973
Medvedova 25 a
1241 Kamnik
 
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Idrija in Cerkno (sedež: Idrija), se imenujejo:
 
za predsednico:
Julijana Mlakar, roj. 5.12.1965
Gorenji Novaki 36
5282 Cerkno
 
za namestnico predsednice:
Alojzija Štucin, roj. 5.8.1955
Na Griču 12
5281 Spodnja Idrija
 
za člana:
Bojan Režun, roj. 31.7.1955
Triglavska 3
5280 Idrija
 
za namestnico člana:
Ana Menegatti, roj. 15.12.1965
Goriška 39
5282 Cerkno
 
za člana:
Sebastjan Poljanec, roj. 29.3.1972
Beblerjeva 6
5280 Idrija
 
za namestnika člana:
Stanislav Zarnik, roj. 30.10.1953
Podboršt 22/b
1218 Komenda
 
za člana:
Jurij Kavčič, roj. 24.2.1969
Črni vrh 80
5274 Črni vrh
 
za namestnico člana:
Aleksandra Jereb, roj. 21.2.1978
Ledine 17
5281 Spodnja Idrija
 
V volilno komisijo II. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), ki obsega območja naslednjih občin: Tolmin, Bovec, Kobarid, Piran, Izola, Mestna občina Koper, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača, Komen, Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Kanal, Brda, Mestna občina Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Ajdovščina in Vipava (sedež: Postojna), se imenujejo:
 
za namestnico predsednice:
Aleksandra Ukmar, roj. 6.12.1962
Hrašče 8 a
6230 Postojna
 
za člana:
Tine Mišic, roj. 5.8.1981
Vinka Vodopivca 144
5000 Nova Gorica
 
za članico:
Brigita Kidrič, roj. 24.6.1971
Belsko 5 a
6230 Postojna
 
za članico:
Tamara Felicijan, roj. 16.4.1975
Cesta na Lenivec 16
6210 Sežana
 
za namestnika članice:
Josip Bajc, roj. 8.3.1949
Matenja vas 70
6258 Prestranek
  
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Tolmin, Bovec in Kobarid (sedež: Tolmin); se imenujejo:
 
za predsednico:
Tatjana Lipušček, roj. 7.1.1973
Postoja 13/d
5216 Most na Soči
 
za namestnika predsednice:
Dušan Makuc, roj. 17.8.1948
Logorišče 30
5216 Most na Soči
 
za člana:
Zoran Matovski, roj. 22.8.1965
Kosovelova 7 b
5220 Tolmin
 
za namestnico člana:
Aleksandra Leban, roj. 7.3.1965
Modrej 27
5216 Most na Soči
 
za člana:
Jožef Žagar, roj. 18.3.1942
Žaga 2
5224 Srpenica
 
za namestnika člana:
Ivan Božič, roj. 3.8.1939
Rutarjeva 10
5220 Tolmin
 
za člana:
Albin Taljat, roj. 7.9.1928
Kosovelova 2
5220 Tolmin
 
za namestnika člana:
Radoš Valas, roj. 29.6.1947
Srpenica 77
5224 Srpenica
  
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Piran (sedež: Piran), se imenujejo:
 
za predsednika:
Gorazd Hočevar, roj. 12.10.1963
Šolska 1
6320 Portorož
 
za namestnico predsednika:
Selma Bobera, roj. 28.7.1954
Kosmačeva 20
6320 Portorož
 
za člana:
Ivo Čarman, roj. 8.9.1983
Savudrijska 9
6330 Piran
 
za namestnika člana:
Drago Ferš, roj. 19.9.1943
Sv. Peter 146
6330 Piran
 
za članico:
Vladimira Cerin, roj. 22.5.1941
Pot Pomorščakov 15b
5320 Portorož
 
za namestnico članice:
Snežna Rešek, roj. 16.8.1966
Pod Anteno 14
6320 Portorož
 
za članico:
Lina Vidic, roj. 15.5.1981
Ukmarjeva 6
6320 Portorož
 
za namestnika članice:
Bruno Čednak, roj. 11.1.1959
Alma Vivode 10
6330 Piran
  
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Izola, (sedež: Izola); se imenujejo:
 
za predsednika:
Vitomir Bohinec, roj. 19.9.1959
Klanec 4
6310 Izola
 
za namestnika predsednika:
Milan Štrukelj, roj. 12.7.1949
Smrekarjeva 40
6310 Izola
 
za članico:
Zdenka Bolje, roj. 6.10.1961
Tomažičeva 15
6310 Izola
 
za namestnika članice:
Edvard Dečman, roj. 27.1.1953
Ulica XI. Korpusa 1
6310 Izola
 
za člana:
Ivan Bizjak, roj. 8.3.1939
Brkinska 24
6310 Izola
 
za namestnika člana:
Gregor Žigon, roj. 29.6.1974
Spodnje Škofije 70/b
6281 Škofije
 
za člana.
Valter Gerič, roj. 17.11.1961
Kraška ulica 10/b
6310 Izola
 
za namestnika člana:
Renato Vouk, roj. 17.5.1963
Ribiška 5
6310 Izola
  
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Koper (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, volilni okraj obsega krajevne skupnosti Žusterna, Prisoje - Olmo, Koper Za gradom, Koper Markovec, Semedela, Koper Breg, Koper Center) (sedež: Koper), se imenujejo:
 
za predsednika:
Mitja Spindler, roj. 2.5.1952
Stjenkova ulica 19
6000 Koper
 
za namestnico predsednika:
Vanja Chiara Bažec
Frenkova cesta 4
6276 Pobegi
 
za članico:
Elizabeta Gulič, roj. 15.11.1955
Izvidniška cesta 17/b
6276 Pobegi
 
za namestnika članice:
Darko Butinar, roj. 21.3.1942
Krožna cesta 26
6000 Koper
 
za članico:
Mojca Lubej, roj. 30.1.1972
Galusova 9
6000 Koper
 
za namestnico članice:
Elza Kržič, roj. 15.10.1949
Cesta na Markovec 49
6000 Koper
 
za članico:
Ljudmila Zevnik, roj. 3.8.1964
Hrvatini 21
6280 Ankaran
 
za namestnika članice:
Simon Olup, roj. 19.12.1974
Zgornje Škofije 126/e
6281 Škofije
  
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Koper (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, volilni okraj obsega krajevne skupnosti Šmarje pri Kopru, Škocjan, Vanganel, Pobegi - Čežarji, Bertoki, Ankaran, Boršt, Črni Kal, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Pridvor, Škofije) (sedež: Koper), se imenujejo:
 
za predsednico:
Natalija Sakal, roj. 18.1.1967
Sončna ulica 8
6000 Koper
 
za namestnico predsednice:
Marinela Maras, roj. 8.5.1962
Beblerjeva 8
6000 Koper
 
za članico:
Majda Šuligoj, roj. 28.3.1954
Prisoje 2
6000 Koper
 
za namestnika članice:
Ivan Maras, roj. 17.6.1953
Beblerjeva 8
6000 Koper
 
za člana:
Andrej Kukec, roj. 17.1.1973
Kampel 65
6000 Koper
 
za namestnika člana:
Vlado Cerkvenič, roj. 5.5.1954
Prade Cesta X/6
6000 Koper
 
za članico:
Ingrid Cunja Kocbek, roj. 6.10.1966
Bezovica 8
6275 Črni Kal
 
za namestnika članice:
Tomaž Lisjak, roj. 28.10.1985
Krkavče 102
6274 Šmarje
  
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača in Komen (sedež: Sežana), se imenujejo:
 
za predsednico:
Aleksandra Mirc Gombač, roj. 19.2.1966
Lokev 180 b
6219 Lokev
 
za člana.
Savo Marinšek, roj. 22.4.1974
I. Tankovske brigade 6
6210 Sežana
 
za namestnico člana.
Verica Kavre, roj. 21.6.1957
Jamska ulica 10
6240 Kozina
 
za članico:
Milojka Širca, roj. 26.8.1955
Dutovlje 66
6221 Dutovlje
 
za namestnika članice:
Tonjo (Anton) Janežič, roj. 21.7.1956
Zarečje 21
6250 Ilirska Bistrica
 
za članico:
Teja Ljubič, roj. 31.12.1987
Javorje 17
6234 Obrov
 
za namestnika članice:
Danijel Čigon, roj. 22.5.1967
Ivana Turšiča 1
6210 Sežana
  
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Ilirska Bistrica (sedež: Ilirska Bistrica, se imenujejo:
 
za predsednico:
Mirjana Reberc, roj. 17.11.1971
Gornje vreme 35
6217 Vr. Britof
 
za namestnika predsednice:
Mitja Škerlevaj, roj. 11.1.1948
Pod Stražico 13
6250 Ilirska Bistrica
 
za člana:
Branko Ujčič, roj. 4.7.1946
Maistrova 1
6250 Ilirska Bistrica
 
za namestnika člana:
Jernej Čeligoj, roj. 17.4.1985
Kosovelova 11
6250 Ilirska Bistrica
 
za člana:
Milan Uljan, roj. 18.2.1969
Sušak 1
6254 Jelšane
 
za namestnika člana:
Aleksander Abram, roj. 14.10.1949
Vodnikova ulica 36
6250 Ilirska Bistrica
 
za člana:
Janez Rutar, roj. 30.1.1979
Vrbovo 22a
6250 Ilirska Bistrica
 
za namestnika člana:
Tomaž Tomažič, roj. 15.6.1974
Dobropolje 1 A
6250 Ilirska Bistrica
  
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Postojna in Pivka (sedež: Postojna), se imenujejo:
 
za namestnico predsednika:
Majda Gombač, roj. 9.11.1970
Matenja vas 20
6258 Prestranek
 
za člana:
Miran Škrinjar, roj. 28.3.1955
Cankarjeva 14
6230 Postojna
 
za namestnico člana:
Magda Lipovac, roj. 13.6.1965
Matenja vas 68
6258 Prestranek
 
za člana:
Boštjan Udovič, roj. 29.1.1978
Pivška 1 a
6230 Postojna
 
za namestnika člana:
Miran Žitko, roj. 9.9.1958
Vilharjeva 13
6230 Postojna
 
za člana:
Jaka Simšič, roj. 22.10.1976
Tržaška cesta 45
6230 Postojna
 
za namestnika člana:
Martin Vidmar, roj. 10.3.1980
Matenja vas 86
6258 Prestranek
  
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Miren - Kostanjevica, Kanal, Brda, del Občine Renče Vogrsko in del Mestne občine Nova Gorica (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Sela na Krasu, Vojščica, Temnica, Dornberk, Branik, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu, Renče, Miren, Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Bilje, Šempas, Avče, Banjšice, Čepovan, Grgarske Ravne, Kal nad Kanalom, Levpa, Lokovec, Lokve, Osek - Vitovlje, Trnovo, Deskle - Anhovo, Dobrovo v Brdih, Kambreško, Ročinj, Kanal ob Soči, Kojsko, Lig, Medana, Ozeljan, Ravnica, Grgar) (sedež: Nova Gorica), se imenujejo:
 
za predsednika:
Igor Mozetič, roj. 28.2.1958
Žigoni 26
5292 Renče
 
za namestnika predsednika:
Anton Rebrica, roj. 27.10.1954
Ulica Gradnikove brigade 39
5000 Nova Gorica
 
za člana:
Gregor Veličkov, roj. 13.6.1966
Lemutova 22
5000 Nova Gorica
 
za namestnico člana:
Silva Belja Valič, roj. 15.11.1946
Marija Kogoja 1/c
5000 Nova Gorica
 
za članico:
Milena Čargo, roj. 27.3.1955
Gregorčičeva 9
5210 Deskle
 
za namestnico članice:
Anastazija Zorn, roj. 11.10.1946
Trg 65
5292 Renče
 
za člana:
Savo Vrabec, roj. 30.3.1951
Volčja Draga 106
5293 Volčja Draga
 
za namestnico člana:
Erika Valentinčič, roj. 7.3.1981
Gregorčičeva 9
5210 Deskle
  
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Šempeter - Vrtojba, del Občine Renče Vogrsko in del Mestne občine Nova Gorica (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Nova Gorica Center, Kromberk, Rožna Dolina, Šempeter pri Gorici, Vogrsko, Solkan, Bukovica, Vrtojba) (sedež: Nova Gorica), se imenujejo:
 
za predsednika:
Andrej Orel, roj. 29.9.1952
Vipavska 17
5000 Nova Gorica
 
za namestnika predsednika:
Goran Klavora, roj. 14.5.1965
Kidričeva 18
5000 Nova Gorica
 
za članico:
Elvira Šušmelj, roj. 29.7.1961
Gradnikove brigade 47
5000 Nova Gorica
 
za namestnika članice:
Borut Bašin, roj. 2.12.1960
Cankarjeva 42
5000 Nova Gorica
 
za člana.
Stanko Žgavc, roj. 1.3.1949
Gortanova 24
5000 Nova Gorica
 
za namestnika člana:
Franc Vodopivec, roj. 28.11.1956
Potok pri Dornberku 29
5294 Dornberk
 
za članico:
Staška Gregorič Krapež, roj. 17.2.1972
Kidričeva 30 c
5000 Nova Gorica
 
za namestnico članice:
Tanja Žgavc, roj. 15.8.1970
V mlinu 27
5290 Šempeter pri Gorici
  
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Ajdovščina in Vipava (sedež: Ajdovščina), se imenujejo:
 
za predsednika:
Marjan Stopar, roj. 19.7.1958
Kosovelova 24
5271 Vipava
 
za namestnico predsednika:
Slavica Velikonja, roj. 1.2.1961
Kidričeva 35
5270 Ajdovščina
 
za članico:
Zorka Stegovec Vidmar, roj. 16.7.1959
Erzeli 34
5271 Vipava
 
za namestnico članice:
Tina Krušec, roj. 10.8.1978
Podraga 82
5272 Podnanos
 
za člana:
Rajko Troha, roj. 23.9.1940
Velike Žablje 74 a
5263 Dobravlje
 
za namestnika člana:
Metod Štrancar, roj. 15.3.1974
Ulica Ivana Kosovela 23
5270 Ajdovščina
 
za članico:
Sonja Beočanin, roj. 10.5.1951
Goriška cesta 23 b
5270 Ajdovščina
 
za namestnika članice:
Edvard Krapež, roj. 2.4.1950
Vilharjeva 59
5270 Ajdovščina
  
V volilno komisijo III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja občin: del Mestne občine Ljubljana (bivše občine Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana - Center in Ljubljana - Šiška) ter območja naslednjih občin: Cerknica, Logatec, Loška dolina, Bloke, Vrhnika, Log - Dragomer, Borovnica, Velike Lašče, Ig, Škofljica, Brezovica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Medvode in Vodice (sedež: Ljubljana Center), se imenujejo:
 
za predsednico:
Martina Erzin, roj. 21.10.1966
Dunajska 105
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Lea Habjanič, roj. 22.5.1967
Nazorjeva 12
1000 Ljubljana
 
za člana:
Janez Pogorelec, roj. 19.2.1962
Periška 29
1261 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Aleš Vehar, roj. 30.8.1974
Šmartinska 238 b
1260 Ljubljana
 
za člana:
Marjan Starc, roj. 22.11.1953
Ulica Bratov Učakar 72
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Sašo Stojanovič Lenčič, roj. 31.3.1972
Švabičeva ulica 1
1000 Ljubljana
 
za člana:
Marko Kambič, roj. 31.3.1963
Štihova 2
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Branko Omerzu, roj. 22.5.1950
Komenskega 22
1000 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Cerknica, Logatec, Loška dolina in Bloke (sedež: Logatec), se imenujejo:
 
za predsednico:
Nada Jelovšek, roj. 20.4.1953
Drenov grič 47
1360 Vrhnika
 
za namestnico predsednice:
Eva Obreza Modic, roj. 10.2.1977
Kamna Gorica 26
1380 Cerknica
 
za člana:
Stanislav Pavlič, roj. 1.4.1959
Ograde 3
1386 Stari trg pri Ložu
 
za namestnico člana:
Branka Kulčar, roj. 21.11.1954
Notranjska cesta 24
1370 Logatec
 
za člana:
Miloš Pohole, roj. 23.12.1974
Notranjska cesta 28
1380 Cerknica
 
za namestnico člana:
Jožica Nagode, roj. 10.3.1952
Hotedršica 82/a
1372 Hotedršica
 
za člana:
Roman Piletič, roj. 19.1.1963
Podskrajnik 12
1380 Cerknica
 
za namestnika člana:
Robert Marolt, roj. 28.4.1969
Zakraj 2
1385 Nova vas
  
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja občin Vrhnika, Log - Dragomer, Borovnica (sedež: Vrhnika), se imenujejo:
 
za predsednico:
Liljana Petkovšek, roj. 9.4.1958
Stara Vrhnika 53 a
1360 Vrhnika
 
za namestnico predsednice:
Gabrijela Mlinar, roj. 10.10.1964
Turnovše 6
1360 Vrhnika
 
za članico:
Nataša Smrekar, roj. 2.11.1978
Bukovčeva 16
1351 Brezovica
 
za namestnika članice:
Marko Debevec, roj. 8.10.1967
Padež 4
1352 Borovnica
 
za člana:
Toni Glušič, roj. 30.1.1968
Cankarjev trg 16
1360 Vrhnika
 
za namestnika člana:
Andrej Mattias, roj. 19.5.1952
Turnovše 14
1360 Vrhnika
 
za članico:
Dragomira Pelan, roj. 3.4.1940
Sušnikova 5
1360 Vrhnika
 
za namestnico članice:
Bernarda Trček, roj. 21.5.1971
Dol pri Borovnici 102
1353 Borovnica
  
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja občin: Velike Lašče, Ig, del Občine Škofljica (brez krajevne skupnosti Lavrica), del Občine Brezovica (brez krajevne skupnosti Brezovica) in del Mestne občine Ljubljana (del MČ Rudnik – Črna vas, del Peruzzijeve), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti: del Občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velike Lašče, Rob, Turjak, Želimlje, Golo, Iška vas, Pijava Gorica, Rakitna, Škofljica, Ig, Tomišelj, Preserje, Vnanje Gorice, Barje, Notranje Gorice) (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
 
za predsednico:
Barbara Žužek Javornik, roj. 28.3.1964
Cesta Cankarjeve brigade 9
1290 Grosuplje
 
za namestnico predsednice:
Nevenka Rihar, roj. 5.12.1959
Krivec 3
1000 Ljubljana
 
za člana:
Klemen Zaletel, roj. 16.2.1979
Cesta Na postajo 1
1351 Brezovica
 
za namestnika člana:
Franc Čuk, roj. 23.9.1933
Podpeška cesta 51
1351 Brezovica
 
za članico:
Irma Kirin Zakrajšek, roj. 4.3.1964
Mala Slevica 36
1315 Velike Lašče
 
za namestnika članice:
Marko Čuden, roj. 11.4.1961
Podpeška cesta 279
1357 Notranje Gorice
 
za članico:
Špela Intihar, roj. 22.1.1974
Puciharjeva ulica 2
1291 Škofljica
 
za namestnico članice:
Alma Švigelj, roj. 2.9.1978
Govekarjeva 33
1292 Ig
  
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja občin - del Mestne občine Ljubljana in del Občine Škofljica (KS Lavrica) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti: del Občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Peruzzi, Rudnik, Zeleni log, Galjevica, Krim, Trnovo, Rakova Jelša, Lavrica) (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
 
za predsednico:
Magda Teppey, roj. 24.5.1962
Pregljeva 28
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Majda Čebulj, roj. 26.12.1962
Podkoren 53
4280 Kranjska Gora
 
za člana:
Jure Jesih, roj. 25.3.1987
Trg MDB 12
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Nada Krpič, roj. 27.12.1964
Črna vas 294
1000 Ljubljana
 
za člana:
Peter Bartol, roj. 21.6.1956
Badjurova cesta 12
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Rok Janez Šteblaj, roj. 11.8.1968
Merčnikova 4
1000 Ljubljana
 
za članico:
Erika Lenčič Stojanovič, roj. 5.10.1973
Švabičeva ulica 1
1000 Ljubljana
 
za namestnika članice:
Dušan Bandelj, roj. 17.11.1949
Spodnji Rudnik Cesta II/19
1000 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), naslednje območje: del Mestne občine Ljubljana, (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Kolezija, Murgle, Stane Sever, Malči Belič, Vrhovci, Vič) (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
 
za predsednico:
Nadija Kardelj, roj. 19.8.1960
Zalog pri Moravčah 7
1251 Moravče
 
za namestnico predsednice:
Lea Zalokar, roj. 8.12.1955
Erjavčeva 22
1000 Ljubljana
 
za člana:
Miloš Mally, roj. 15.11.1955
Tomažičeva 36
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Janja Vesel Gabrijelčič, roj. 20.1.1950
Smolnik 24
1355 Polhov Gradec
 
za člana:
Zoran Mojškerc, roj. 31.1.1978
Šolska pot 6
1370 Logatec
 
za namestnico člana:
Karin Rihar, roj. 25.10.1976
Srednja vas pri Polhovem Gradcu 10
1355 Polhov Gradec
 
za članico:
Marjeta Bratuš, roj. 19.3.1984
Kolezijska 24
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Jožica Vrhunc, roj. 25.1.1939
Škrabčeva 19
1111 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja občin Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, del Občine Brezovica (KS Brezovica) in del Mestne občine Ljubljana (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Brezovica, Kozarje, Brdo, Črni Vrh, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Rožna dolina, Milan Česnik) (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
 
za predsednico:
Lidija Leskošek Nikolič, roj. 4.2.1958
Malči Beličeve 65
1000 Ljubljana
 
za namestnika predsednice:
Anton Dobrina, roj. 27.5.1974
Kocjančičeva 33
1261 Ljubljana Dobrunje
 
za članico:
Olga Skopec, roj. 10.3.1959
Šujica 42
1356 Dobrova pri Ljubljani
 
za namestnika članice:
Rado Jenič, roj. 7.7.1949
Tbilisijska 8
1000 Ljubljana
 
za člana:
Janez Miklič, roj. 26.5.1963
Pot terencev 2
1351 Brezovica
 
za namestnika člana:
Aleš Kušar, roj. 27.7.1962
Ulica Jožeta Kopitarja 18
1351 Brezovica
 
za člana:
Aleš Popovič, roj. 21.7.1979
Bukovčeva 7
1351 Brezovica
 
za namestnika člana:
Albin Oven, roj. 24.2.1952
Polhograjska cesta 57
1356 Dobrova pri Ljubljani
  
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Ljubljana (bivša občina Ljubljana - Center) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Gradišče, Trg osvoboditve, Ajdovščina, Kolodvor, Poljane, Prule, Stara Ljubljana, Stari Vodmat, Tabor, Nove Poljane, Ledina, Josip Prašnikar) (sedež: Ljubljana Center), se imenujejo:
 
za predsednico:
Ladislava Polončič, roj. 24.4.1952
Kotnikova 20
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Metoda Hrovat Pirnat, roj. 16.7.1966
Vrhovci Cesta X/47
1000 Ljubljana
 
za člana:
Andrej Teraž, roj. 16.5.1965
Povšetova 29
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Bojan Kardelj, roj. 26.5.1946
Grubarjevo nabrežje 16
1000 Ljubljana
 
za članico:
Tjaša Barbara Kump, roj. 27.12.1972
Kotnikova 24
1000 Ljubljana
 
za namestnika članice:
Boštjan Furlan, roj. 31.8.1983
Pot na Hreše 29/c
1000 Ljubljana
 
za člana:
Matjaž Horvat, roj. 29.7.1979
Hudovernikova 13
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Anja Slak, roj. 11.10.1986
Na Jami 18
1000 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Ljubljana (del območja bivše Občine Ljubljana - Šiška) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Milan Majcen, Hinko Smrekar, Na jami, Zgornja Šiška, dr. Petra Držaja, Ljubo Šercer, Komandanta Staneta I) (sedež: Ljubljana Šiška) se imenujejo:
 
za predsednico:
Nina Betteto, roj. 6.4.1962
Kmečka pot 33
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Vida Kostanjevec
Kettejeva 7
1000 Ljubljana
 
za člana:
Niko Martinec, roj. 3.2.1949
Gospodinjska 11
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Aleš Kardelj, roj. 14.5.1951
Adamičeva 13
1000 Ljubljana
 
za članico:
Marinka Vidonja, roj. 31.12.1945
Adamičeva 22
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Jerneja Faletič, roj. 27.2.1981
Žirovnica 79
4274 Žirovnica
 
za člana:
Matej Bizjak, roj. 10.4.1975
Zofke Kvedrove 20
1000 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Ljubljana (del območja bivše Občine Ljubljana - Šiška) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Komandanta Staneta II, Koseze, Litostroj, Komandanta Staneta III, Dravlje, Podutik) (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
 
za predsednico:
Irena Dovnik, roj. 11.2.1964
Mislejeva 3
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Maja Jurak, roj. 3.11.1967
Klemenčičeva 3
1000 Ljubljana
 
za članico:
Branka Brinar, roj. 17.4.1977
Zapuška cesta 111
1000 Ljubljana
 
za namestnika članice:
Karel Trplan, roj. 23.10.1937
Vrščajeva 5
1000 Ljubljana
 
za članico:
Majda Šuhel, roj. 19.10.1956
Ulica bratov Babnik 51
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Mateja Jagodič, roj. 13.5.1964
Strmiševa 32
1000 Ljubljana
 
za člana:
Rok Pretnar, roj. 4.12.1977
Ulica bratov Učakar 126
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Slađana Slijepčević, roj. 22.3.1977
Andreaševa 14
1000 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del Občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolomitskega odreda, Bratov Babnik, Šentvid, Vižmarje - Brod, Gunclje - Male, Vižmarje (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
 
za predsednico:
Marjutka Paškulin, roj. 19.2.1959
Rožanska 4
1000 Ljubljana
 
za namestnika predsednice:
Emerik Peterka
Lamutova 2
1000 Ljubljana
 
za članico:
Vida Florjančič, roj. 1.10.1943
Prušnikova 42
1210 Ljubljana
 
za namestnika članice:
Marko Roth, roj. 20.12.1951
Kropova 17
1000 Ljubljana
 
za članico:
Ksenija Sever, roj. 24.7.1947
Pestotnikova 3
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Maja Erzbežnik, roj. 23.8.1983
Prušnikova 30
1210 Ljubljana
 
za članico:
Danijela Madjar, roj. 12.12.1979
Cesta Dolomitskega odreda 116
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Eva Košuljandić, roj. 22.12.1954
Flandrova ulica 17
1117 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Ljubljana (del območja bivše Občine Ljubljana - Šiška) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Dolomitskega odreda, Bratov Babnik, Šentvid, Vižmarje - Brod, Gunclje - Male Vižmarje) (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
 
za predsednico:
Darja Novak Krajšek, roj. 5.10.1957
Vaše 11 D
1215 Medvode
 
za namestnico predsednice:
Vanja Debeljak, roj. 5.9.1958
Valburga 29/c
1216 Smlednik
 
za članico:
Marija Stadler, roj. 21.11.1950
Cesta talcev 22
1215 Medvode
 
za namestnika članice:
Stojan Marjan Krebelj, roj. 30.10.1948
Pot na Goro 15
1000 Ljubljana
 
za člana:
Anton Jeras, roj. 9.5.1953
Jegriše 17
1217 Vodice
 
za namestnika člana:
Roman Lavtar, roj. 22.10.1961
Rakovnik 120
1215 Medvode
 
za člana:
Ciril Sušnik, roj. 9.5.1960
Topol pri Medvodah 5
1215 Medvode
 
za namestnika člana:
Franc Logar, roj. 21.10.1948
Lokarje 26
1217 Vodice
  
V volilno komisijo IV. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: del Mestne občine Ljubljana (bivši občini Ljubljana - Bežigrad in Ljubljana Moste - Polje), Kočevje, Osilnica, Kostel, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol, Domžale. Lukovica, Moravče, Mengeš in Trzin (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
 
za predsednika:
Vladimir Balažic, roj. 11.10.1952
Vodnikova 86 a
1000 Ljubljana
 
za namestnika predsednika:
Aljoša Aleš Rupel, roj. 7.4.1947
Pod Hribom 51
1000 Ljubljana
 
za člana:
Janez Srebot
Gabrov trg 14
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Miha Klun, roj. 27.9.1973
Gornje Lepovče 118
1330 Ribnica
 
za članico:
Adrijana Viler Kovačič, roj. 6.3.1955
Brodarjev trg 2
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Mateja Erjavec Lovšin, roj. 26.8.1970
Gornje Lepovče 55
1310 Ribnica
 
za člana:
Janez Pintar, roj. 13.12.1967
Adamičeva 6
1293 Šmarje Sap
 
za namestnika člana:
Pavel Brglez, roj. 15.4.1939
Cankarjevo nabrežje 7
1000 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Kočevje, Osilnica in Kostel (sedež: Kočevje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Roman Poklač, roj. 19.5.1960
Bračičeva 3
1310 Kočevje
 
za člana:
Vladimir Komljenovič, roj. 15.7.1967
Breg pri Kočevju 23
1332 Stara Cerkev
za namestnika člana:
Robert Zadnik, roj. 8.10.1966
Kidričeva ulica 3
1330 Kočevje
 
za članico:
Neja Vizjak, roj. 4.10.1986
Pri Unionu 19
1330 Kočevje
 
za namestnika članice:
Janez Kovačič, roj. 13.6.1957
Mrtvice 8
1332 Stara Cerkev
 
za člana:
Alojz Vesel, roj. 10.11.1957
Cvišlerji 30 a
1330 Kočevje
 
za namestnico člana:
Metka Rak, roj. 29.12.1982
Ulica H.M. 8
1330 Kočevje
  
V okrajno volilno komisijo 2 volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin: Ribnica, Sodražica in Loški Potok (sedež: Ribnica), se imenujejo:
 
za predsednika:
Blaž Volf, roj. 11.4.1953
Trg Zbora odposlancev 60
1330 Kočevje
 
za namestnika predsednika:
Blaž Milavec, roj. 25.7.1978
Cesta Majde Šilc 14
1317 Sodražica
 
za članico:
Irma Grbec, roj. 20.3.1966
Grčarice 33
1331 Dolenja vas
 
za namestnico članice:
Ajda Dejak, roj. 4.4.1990
Dolenji Lazi 10
1310 Ribnica
 
za člana:
Andrej Pogorelc, roj. 5.8.1956
Vinice 32
1317 Sodražica
 
za namestnika člana:
Jože Zidarič, roj. 7.8.1979
Breže 22
1310 Ribnica
 
za člana:
Matej Košir, roj. 1.6.1985
Jurjevica 50
1310 Ribnica
 
za namestnika člana:
Franc Dejak, roj. 20.8.1961
Lončarska ulica 32
1331 Dolenja vas
  
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin: Grosuplje in Dobrepolje ter del Občine Ivančna Gorica (večinski del Občine Ivančna Gorica, razen naselij: Radanja vas, Sobrače, Pusti Javor, Sela pri Sobračah in Vrh pri Sobračah) (sedež: Grosuplje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Polona Marjetič Zemljič, roj. 15.6.1962
Ob Grosupeljščici 2
1290 Grosuplje
 
za namestnika predsednice:
Ivan Gabrovec, roj. 27.1.1960
Brodarjev trg 2
1000 Ljubljana
 
za članico:
Nevenka Zaviršek, roj. 19.10.1952
Trdinova cesta 13
1293 Šmarje Sap
 
za namestnico članice:
Alja Gabrijel, roj. 18.1.1973
Jurčičeva 16
1293 Šmarje Sap
 
za članico:
Milena Strnad, roj. 11.4.1960
Kriška vas 11
1294 Višnja Gora
 
za namestnika članice:
Janez Tomšič, roj. 12.7.1979
Kompolje 21
1312 Videm Dobrepolje
 
za člana:
Aleš Tomažin, roj. 14.9.1982
Mevce 4
1295 Ivančna Gorica
 
za namestnika člana:
Darko Lampreht, roj. 20.4.1956
Pod gozdom Cesta VI 17
1290 Grosuplje
  
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1 območja občin: Litija in Šmartno pri Litiji ter del Občine Ivančna Gorica (naselja Radanja vas, Sobrače, Pusti Javor, Sela pri Sobračah, Vrh pri Sobračah) (sedež: Litija), se imenujejo:
 
za predsednika:
Milan Kaplja, roj. 19.12.1952
Ulica 25. maja 8
1270 Litija
 
za namestnika predsednika:
Dušan Štrus, roj. 23.1.1979
Kresnica 128
1281 Kresnica
 
za članico:
Nada Jovanovič, roj. 27.6.1948
Zgornji Hotič 11 d
1270 Litija
 
za namestnika članice:
Jožef Perme, roj. 10.2.1950
Cesta Zasavskega bataljona 1
1270 Litija
 
za člana:
Gregor Zavrl, roj. 1.9.1986
Nova Gora 5/a
1274 Gabrovka
 
za namestnika člana:
Boštjan Sukič, roj. 15.7.1981
Zgornji Hotič 45
1270 Litija
 
za člana:
Drago Poglajen, roj. 17.6.1960
Jesenje 20
1281 Kresnice
  
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Ljubljana (del nekdanje Občine Ljubljana Moste - Polje) in del Občine Dol pri Ljubljani (Dolsko) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Besnica, Dolsko, Klopce, Lipoglav, Zalog, Vevče - Kašelj, Novo Polje, Zadvor, Bizovik, Polje, Hrušica - Fužine) (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Jože Ruparčič, roj. 26.2.1966
Tugomirjeva 2
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednika:
Tamara Hainz, roj. 6.8.1977
Cankarjeva cesta 7
1000 Ljubljana
 
za članico:
Darja Bučar, roj. 11.11.1961
Rusjanov trg 8
1000 Ljubljana
 
za namestnika članice:
Janko Šertel, roj. 1.7.1948
Grafenauerjeva 53
1000 Ljubljana
 
za člana:
Boštjan Avguštinčič, roj. 28.5.1968
Polje Cesta VIII/2
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Terezija Škrlj, roj. 21.9.1945
Slape 96
1260 Ljubljana
 
za članico:
Marjeta Bobnar, roj. 3.12.1960
Polje Cesta XVIII/24
1000 Ljubljana
 
za namestnika članice:
Janez Moškrič, roj. 15.2.1979
Litijska 278
1000 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Ljubljana (del nekdanje Občine Ljubljana Moste - Polje) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Nove Fužine, Sotočje, Štepanja vas, 25. maj) (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Jana Khalil Šnuderl, roj. 17.4.1951
Kurirska pot 4
1360 Vrhnika
 
za namestnika predsednice:
Dragan Trivič, roj. 26.5.1962
Hacquetova ulica 4
1000 Ljubljana
 
za člana:
Janko Štajnbaher, roj. 27.1.1949
Metoda Mikuža 18
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Anton Kastelic, roj. 23.2.1943
Bilečanska 5
1000 Ljubljana
 
za članico:
Katarina Kambič, roj. 27.5.1963
Štihova ulica 7
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Jasmina Velagić, roj. 17.1.1984
Šmartinska cesta 238 b
1000 Ljubljana
 
za člana:
Davorin Grobelnik, roj. 3.1.1980
Preglov trg 5
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Veronika Hauptman, roj. 15.6.1973
Malejeva ulica 25
1000 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Ljubljana (del nekdanje Občine Ljubljana Moste - Polje) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Šmartno, Zadobrova, Dušan Kveder Tomaž, Jože Moškrič, Zelena jama, Moste - Selo, Kodeljevo) (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Andreja Sedej Grčar, roj. 8.2.1966
Kavškova 8
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Nika Poglajen, roj. 20.5.1982
Rojčeva 26
1000 Ljubljana
 
za članico:
Katarina Krivic, roj. 9.1.1947
Raičeva 65/B
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Ivica Alojzija Černec, roj. 11.3.1941
Chengdujska 14
1000 Ljubljana
 
za člana:
Drago Kostner, roj. 17.10.1934
Ulica Angelce Ocepkove 11
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Brigita Preston, roj. 30.9.1960
Koširjeva 17
1000 Ljubljana
 
za člana:
Matija Lesar, roj. 14.12.1951
Kosovelova 24
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Janez Dimnik, roj. 16.5.1952
Zaloška 305
1000 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Ljubljana (del nekdanje Občine Ljubljana - Bežigrad) in del Občine Dol pri Ljubljani (občina Dol brez Dolskega) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Dol, Beričevo, Šentjakob - Podgorica, Nadgorica - Ježa, Franc Ravbar - Črnuče, Črnuče - Gmajna, Rezke Dragar - Črnuče, Ježica, 7. septembra, Savlje - Kleče, Urške Zatler, Stožice, Jože Štembal, Brinje) (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
 
za predsednico:
Andreja Simsič, roj. 25.9.1967
Topniška 43
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Nataša Kosec, roj. 9.6.1968
Vodnikova 6
1000 Ljubljana
 
za članico:
Anamarija Šimec, roj. 14.5.1979
Ulica Koroškega bataljona 5
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Bernarda Počervina, roj. 26.8.1940
Trstenjakova 1 a
1000 Ljubljana
 
za članico:
Darinka Kovačič, roj. 17.12.1957
Ocvirkova 59
1231 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Ivanka Brezigar Stanič, roj. 20.8.1941
Polanškova 41
1231 Ljubljana
 
za člana:
Klement Čepon, roj. 12.6.1972
Glavarjeva 14
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Ksenija Jelančič, roj. 8.12.1976
Cesta 24. junija 74
1231 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1 del Mestne občine Ljubljana (del nekdanje občine Ljubljana - Bežigrad) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Boris Ziherl, Miran Jarc, Stadion, Koroških partizanov, Triglav, Bežigrad II, Bežigrad I, Anton Tomaž Linhart, Boris Kidrič, Savsko naselje, Ivan Kavčič - Nande, Tomačevo - Jarše) (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
 
za predsednico:
Deja Kozjek, roj. 7.2.1969
Potrčeva 6
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Lena Medič
Klemenčičeva 1
1000 Ljubljana
 
za članico:
Darja Krstič, roj. 9.6.1956
Cerkova 6/a
1113 Ljubljana
 
za namestnika članice:
Črtomir Kanoni, roj. 22.5.1952
Vošnjakova 9
1000 Ljubljana
 
za članico:
Meta Škufca, roj. 8.12.1961
Črtomirova 5
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Mateja Bizjan, roj. 23.10.1971
Podgrajska cesta 9/c
1129 Ljubljana
 
za članico:
Lara Strauch Čepon, roj. 14.12.1975
Glavarjeva ulica 14
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Avguština Zupančič, roj. 8.8.1950
Posavskega 27
1113 Ljubljana
  
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Občine Domžale ter območja občin Lukovica in Moravče (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Trojane, Blagovica, Peče, Velika vas - Dešen, Moravče, Češnjice pri Domžalah, Krašnja, Zlato Polje, Lukovica, Vrhpolje pri Moravčah, Krtina, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Dob, Rova, Ihan, Radomlje, Tomo Brejc - Vir, Domžale - Simona Jenka, Homec - Nožice) (sedež: Domžale), se imenujejo:
 
za predsednika:
Peter Golob, roj. 30.5.1964
Cesta Ceneta Štuparja 3
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednika:
Milojka Fatur Jesenko, roj. 4.8.1960
Jesenova 2 a
1230 Domžale
 
za članico:
Vojka Rebolj, roj. 23.2.1953
Podstran 2
1251 Moravče
 
za namestnico članice:
Alenka Cerar Vindišar, roj. 20.9.1946
Novo Polje Cesta III/3 b
1000 Ljubljana
 
za člana:
Lovro Lončar, roj. 7.9.1968
Čufarjeva 10
1230 Domžale
 
za namestnico člana:
Vera Vojska, roj. 10.1.1953
Prešernova 10
1233 Dob pri Domžalah
 
za člana:
Miran Cerar, roj. 27.4.1956
Dole pri Kraščah 57
1251 Moravče
 
za namestnika člana:
Franc Ovsec, roj. 12.5.1949
Gorjuša 31
1233 Dob pri Domžalah
  
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Občine Domžale in območja občin Mengeš in Trzin (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Jarše - Rodica, Mengeš, Preserje, Trzin, Domžale - Slavko Šlander, Domžale - Venclja Perka, Dragomelj - Pšata) (sedež: Domžale), se imenujejo:
 
za predsednico:
Anita Janjoš, roj. 27.9.1965
Kersnikova 9
1234 Mengeš
 
za članico:
Nataša Belle, roj. 7.7.1947
Ulica Ivana Pengova 10
1230 Domžale
 
za namestnika članice:
Boštjan Bregar, roj. 12.12.1973
Zalog pri Moravčah 9
1251 Moravče
 
za člana:
Tomaž Deželak, roj. 26.4.1969
Gostična ulica 22
1230 Domžale
 
za namestnika člana:
Anton Grilj, roj. 1.10.1947
Vodnikova 4
1230 Domžale
 
za člana:
Jurček Nowakk, roj. 2.3.1963
Prešernova 30
1230 Domžale
 
za namestnico člana:
Mateja Erčulj, roj. 2.10.1981
Cankarjeva 12
1236 Trzin
  
V volilno komisijo V. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin Šentjur, Dobje, Mestna občina Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Mestna občina Velenje, Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor, Vransko, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Mozirje, Rečica ob Savinji, Nazarje, Šoštanj, Šmarno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Črna na Koroškem, Mežica, Ravne na Koroškem, Prevalje, Dravograd, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in Vuzenica (sedež: Celje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Branko Vitez, roj. 23.10.1952
Pod gabri 1
3000 Celje
 
za namestnico predsednika:
Marija Bovha, roj. 14.3.1958
Maistrova 9
3000 Celje
 
za člana:
Benjamin Lesjak, roj. 21.9.1974
Trg 38
2391 Prevalje
 
za člana:
Dušan Tanko, roj. 22.9.1949
Robova ulica 12
3000 Celje
 
za namestnico člana:
Sabina Kosmatin, roj. 13.10.1965
Robova ulica 7
3000 Celje
 
za člana:
Sebastjan Apat, roj. 26.9.1974
Šalek 84
3320 Velenje
 
za namestnico člana:
Mateja Lesar, roj. 5.6.1973
Opekarna 7
1420 Trbovlje
  
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Šentjur in Dobje (sedež: Šentjur pri Celju), se imenujejo:
 
za predsednico:
Polona Kidrič, roj. 8.11.1975
Cesta Valentina Orožna 11
3230 Šentjur
 
za namestnico predsednice:
Tanja Dolar Božič, roj. 9.11.1974
Kvedrova 5
3310 Žalec
 
za članico:
Irena Erjavec, roj. 19.1.1952
Cesta Valentina Orožna 8/c
3230 Šentjur
 
za namestnico članice:
Nina Brumen, roj. 24.10.1975
Zgornje Hlapje 29/a
2222 Jakobski Dol
 
za člana:
Alojz Modic, roj. 22.5.1951
Primož pri Šentjurju 23a
3230 Šentjur
 
za namestnico člana:
Tatjana Oset, roj. 14.2.1961
Črnoliška ulica 12
3230 Šentjur
 
za članico:
Zdenka Vrečko, roj. 22.8.1954
Cesta pod Rifnikom 20
3230 Šentjur
 
za namestnico članice:
Irena Korže, roj. 30.5.1950
Ponikve 77 a
3232 Ponikve
  
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Celje ter Občine Štore, Vojnik in Dobrna (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Celje: Svetina, Teharje, Štore, Ljubečna, Vojnik, Frankolovo, Strmec pri Vojniku, Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ostrožno, Hudinja, Lava, Dečkovo naselje, Dobrna pri Celju) (sedež: Celje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Matevž Žugelj, roj. 30.5.1953
Gorica pri Šmartnem 36 d
3000 Celje
 
za namestnico predsednika:
Maša Ostruh, roj. 10.6.1976
Tkalska 14
3000 Celje
 
za člana:
Zlatko Leskovšek, roj. 3.12.1950
Udarniška 5
3220 Štore
 
za namestnico člana:
Antonija Zatler, roj. 25.5.1941
Tržaška ulica 7
3000 Celje
 
za članico:
Ika Plevnik, roj. 21.1.1944
Škapinova ulica 10
3000 Celje
 
za namestnico članice:
Bojana Kroflič, roj. 30.3.1983
Prožinska vas 72/a
3220 Štore
 
za člana:
Bojan Trkaj, roj. 24.4.1948
Konjsko 4 b
3212 Vojnik
 
za namestnika člana:
Robert Hostnik, roj. 18.2.1967
Br. Dobrotinškova 3
3000 Celje
  
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Celje (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Celje: Trnovlje pri Celju, Nova vas, Gaberje, Dolgo polje, Otok Slavko Šlander, Aljažev hrib, Center, Otok Savinja, Otok Karel Destovnik Kajuh, Pod gradom, Medlog) (sedež: Celje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Miran Pritekelj, roj. 17.2.1956
Arclin 29 a
3211 Škofja vas
 
za namestnika predsednika:
Gorazd Kacijančič, roj. 25.12.1972
Čopova 23
3000 Celje
 
za članico:
Sara Rozman, roj. 1.4.1982
Miličinskega 12
3000 Celje
 
za namestnico članice:
Marija Sajovic, roj. 29.4.1965
Pod gabri 17
3000 Celje
 
za članico:
Darja Kaučič, roj. 17.6.1959
Košnica pri Celju 51/h
3000 Celje
 
za namestnico članice:
Tamara Kosem, roj. 17.2.1968
Arclin 33 a
3211 Škofja vas
 
za člana:
Primož Posinek, roj. 2.5.1965
Pod gabri 21
3000 Celje
 
za namestnico člana.
Eva Knez Mraz, roj. 12.4.1966
Ulica Heroja Bračiča 15
3000 Celje
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Polzela, del Občine Žalec in del Mestne občine Velenje (KS Vinska Gora) (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Žalec: Galicija, Vinska Gora, Ponikva pri Žalcu, Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini, Polzela, Andraž nad Polzelo, Žalec, Vrbje) (sedež: Žalec), se imenujejo:
 
za predsednika:
Stanislav Košenina, roj. 26.11.1950
Podvin 214
3310 Žalec
 
za namestnico predsednika:
Alenka Jazbinšek Žgank, roj. 12.12.1969
Ulica Nikole Tesle 1
3310 Žalec
 
za članico:
Lora Pirmanšek Virant, roj. 9.12.1958
Čopova 6
3310 Žalec
 
za namestnika članice:
Servacij Pižorn, roj. 29.5.1971
Andraž 14
3313 Polzela
 
za člana:
Stane Jager, roj. 10.5.1957
Bevkova 8
3310 Žalec
 
za namestnika člana:
Drago Podgorelec, roj. 4.5.1964
Člandrov trg 26
3310 Žalec
 
za članico:
Jana Zupanc, roj. 5.5.1971
Pod smrekami 12
3311 Šempeter
  
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Prebold, Braslovče, Tabor, Vransko in del Občine Žalec (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Žalec: Liboje, Petrovče, Griže, Šešče pri Preboldu, Prebold, Trnava, Braslovče, Gomilsko, Letuš, Tabor, Vransko) (sedež: Žalec), se imenujejo:
 
za predsednico:
Milena Lesjak Tratnik, roj. 9.12.1954
Skozi Gaj 11
3312 Prebold
 
za namestnika predsednice:
Uroš Rožič, roj. 13.9.1975
Lepa ulica 15
3311 Šempeter
 
za članico:
Tatjana Lebič, roj. 28.11.1956
Šentrupert 25
3303 Gomilsko
 
za namestnika članice:
Dušan Fric, roj. 25.11.1936
Graščinska 20
3312 Prebold
 
za člana:
Marjan Golavšek, roj. 7.3.1963
Matke 34/b
3312 Prebold
 
za namestnico člana:
Klaudija Kač, roj. 16.5.1967
Šešče pri Preboldu 13/b
3312 Prebold
 
za člana:
Vojko Zupanc, roj. 5.1.1964
Pod smrekami 12
3311 Šempeter
 
za namestnika člana:
Dušan Goršek, roj. 14.7.1965
Griže 69
3302 Griže
  
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Mozirje, Rečica ob Savinji in Nazarje (sedež: Mozirje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Janja Port, roj. 16.1.1954
Brezje 42
3330 Mozirje
 
za namestnico predsednice:
Jana Jurak Zidarn, roj. 12.5.1981
Spodnje Pobrežje 14
3332 Rečica ob Savinji
 
za članico:
Milena Cigale, roj. 4.9.1966
Savinjska cesta 14
3331 Nazarje
 
za namestnico članice:
Branka Ermenc, roj. 27.3.1962
Zg. Dol 20
3342 Gornji Grad
 
za članico:
Klavdija Čas, roj. 19.7.1973
Sp. Kraše 15
3341 Šmartno ob Dreti
 
za namestnico članice:
Jožica Slapnik, roj. 13.4.1962
Zadrečka cesta 13
3331 Nazarje
 
za članico:
Helena Žagar, roj. 10.12.1977
Loke 34 b
3330 Mozirje
 
za namestnika članice:
Gregor Verbuč, roj. 4.4.1942
Redegunda 66
3330 Mozirje
  
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Velenje (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Velenje: Šentilj, Bevče, Gorica, Velenje Šalek, Paka pri Velenju, Velenje Center levi breg, Edvard Kardelj, Velenje Konovo, Velenje Šmartno, Velenje Stara vas, Škale, Cirkovce) (sedež: Velenje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Metka Jazbec, roj. 11.8.1966
Podkraj pri Velenju 25 b
3320 Velenje
 
za namestnico predsednice:
Milena Pečovnik, roj. 21.5.1958
Gorenjska 15/a
3320 Velenje
 
za članico:
Mojca Lorger, roj. 15.7.1963
Tomšičeva 10/a
3320 Velenje
 
za namestnico članice:
Mateja Ažman, roj. 29.1.1981
Šmartno ob Paki 123/a
3327 Šmartno ob Paki
 
za članico:
Maja Hostnik, roj. 3.2.1980
Janka Vrabiča 3 a
3320 Velenje
 
za namestnika članice:
Gašper Škarja, roj. 9.3.1980
Lipa 32
3320 Velenje
 
za članico:
Judita Stropnik Mravljak, roj. 19.5.1971
Konovska cesta 25
3320 Velenje
 
za namestnico članice:
Cvetka Ažman, roj. 22.6.1957
Gorenje 14 A
3327 Šmartno ob Paki
  
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Šoštanj, Šmartno ob Paki in del Mestne občine Velenje (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Velenje: Velenje Center desni breg, Podkraj - Kavče, Velenje Staro Velenje, Pesje, Bele Vode, Gaberke, Gorenje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno - Florjan, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje) (sedež:Velenje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Barbka Zupan Cimperman, roj. 10.3.1971
Mali Vrh 54 B
3327 Šmartno ob Paki
 
za namestnika predsednice:
Borko Obradovič, roj. 27.6.1982
Cesta Františka Foita 2
3320 Velenje
 
za članico:
Mateja Avberšek, roj. 17.10.1983
Gavce 49/b
3327 Šmartno ob Paki
 
za namestnika članice:
Peter Kovač, roj. 15.6.1961
Šaleška 2/b
3320 Velenje
 
za članico:
Judita Čas Krneža, roj. 12.7.1967
Ravne 98 J
3325 Šoštanj
 
za namestnico članice:
Sonja Arlič, roj. 6.4.1964
Škale 82
3320 Velenje
 
za člana:
Franc Špegel, roj.26.10.1954
Lipje 16a
3320 Velenje
 
za namestnika člana:
Jure Kodrun, roj. 3.7.1975
Ravne 16 a
3325 Šoštanj
  
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Mestne občine Slovenj Gradec in območje Občine Mislinja (sedež: Slovenj Gradec), se imenujejo:
 
za predsednico:
Silvija Potočnik, roj. 9.11.1954
Šmarska cesta 28
2380 Slovenj Gradec
 
za članico:
Frančiška Šumečnik, roj. 18.9.1956
Levstikova ulica 14
2380 Slovenj Gradec
 
za namestnika članice:
Albin Naglič, roj. 25.2.1943
Gradiška ulica 1
2380 Slovenj Gradec
 
za članico:
Diana Cesar Plaz, roj. 25.11.19161
Pod graščino 19
2380 Slovenj Gradec
 
za namestnico članice:
Mirja Jeseničnik Mernik, roj. 17.5.1975
Ronkova ulica 6
2380 Slovenj Gradec
 
za člana:
Gregor Raj, roj. 22.11.1974
Muratova 24
2380 Slovenj Gradec
  
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin: Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje (sedež: Ravne na Koroškem), se imenujejo:
 
za predsednico:
Ana Večko Dimc, roj. 29.7.1953
Brdinje 82
2390 Ravne na Koroškem
 
za namestnico predsednice:
Frančiška Pori, roj. 8.3.1955
Na Produ 43
2391 Prevalje
 
za članico:
Mira Steblovnik, roj. 27.8.1946
Celovška cesta 62
2392 Mežica
 
za namestnika članice:
Marjan Kodrun, roj. 1.11.1954
Javorje 6/c
2393 Črna na Koroškem
 
za članico:
Irena Škafar, roj. 22.10.1959
Čečovje 9 c
2390 Ravne na Koroškem
 
za namestnico članice:
Nada Varčun, roj. 22.3.1957
Center 143
2393 Črna na Koroškem
 
za člana:
Andrej Erjavec, roj. 7.4.1977
Gledališka pot 14
2390 Ravne na Koroškem
 
za namestnico člana:
Leonida Arbeiter, roj. 15.3.1955
Čečovje 13
2390 Ravne na Koroškem
  
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin: Dravograd, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in Vuzenica (sedež: Radlje ob Dravi), se imenujejo:
 
za predsednico:
Karolina Peserl, roj. 11.6.1964
Splavarska 10
2367 Vuzenica
 
za namestnico predsednice:
Vera Ternik, roj.21.11.1952
Partizanska 58
2360 Radlje ob Dravi
 
za člana:
Marjan Kukovič, roj. 25.5.1956
Pohorska cesta 49
2367 Vuzenica
 
za namestnico člana:
Sara Berglez, roj. 31.3.1983
Ulica Pod gradom 8
2360 Radlje ob Dravi
 
za članico:
Lucija Helbl, roj. 13.12.1976
Dobrava 7/b
2360 Radlje ob Dravi
 
za namestnika članice:
Danilo Kure, roj. 2.5.1952
Brezno 87
2363 Podvelka
 
za člana:
Matjaž Sterže, roj. 6.10.1974
Mlinska ulica 12
2367 Vuzenica
 
za namestnico člana:
Majda Marija Lesjak, roj. 28.8.1976
Sveti Jernej nad Muto 27 a
2366 Muta
  
V volilno komisijo VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja občin: Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Hrastnik, Kostanjevica na Krki, Krško, Laško, Metlika, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Radeče, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi in Žužemberk (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
 
za predsednico:
Milojka Gutman, roj. 1950
Seidlova c. 46
8000 Novo mesto
 
za namestnika predsednice:
Boris Kodrič, roj. 1961
Krožna pot 8
8222 Otočec
 
za člana:
Stojan Majcen, roj. 12.5.1947
Ragovska 6 a
8000 Novo mesto
 
za namestnika člana:
Franc Juršič, roj. 9.10.1956
Šegova 3
8000 Novo mesto
 
za člana:
Semer Khalil, roj. 28.1.1969
Zelena pot 20
8340 Črnomelj
 
za namestnika člana:
Klemen Vitkovič, roj. 8.1.1977
Sadež 3
8340 Črnomelj
 
za člana:
Jurij Orač, roj. 16.4.1960
Kozjanska ulica 11
8290 Sevnica
 
za namestnika člana:
Goran Udovč, roj. 26.1.1977
Stari grad 5
8270 Krško
  
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Črnomelj, Metlika in Semič (sedež: Črnomelj), se imenujejo:
 
za predsednico:
Darinka Plevnik, roj. 24.9.1950
Trubarjeva 2
8340 Črnomelj
 
za namestnika predsednice:
Marko Zupanič, roj. 7.11.1966
Taborska 11
8333 Semič
 
za člana:
Jožef Jerman, roj. 3.4.1952
Ločka cesta 8
8340 Črnomelj
 
za namestnika člana:
Ivan Sepaher, roj. 9.6.1958
Kal 9/a
8333 Semič
 
za člana:
Damir Stare, roj. 26.1.1977
Črnomaljska cesta 2
8333 Semič
 
za namestnico člana:
Tončka Jankovič, roj. 6.7.1973
Adlešiči 24/a
8341 Adlešiči
 
za člana:
Andrej Matkovič, roj. 26.3.1967
Kidričeva 11
8340 Črnomelj
za namestnika člana:
Alojz Perušič, roj. 16.2.1948
Ulica Danila Bučarja 18
8340 Črnomelj
 
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk ter del Mestne občine Novo mesto (območja krajevnih skupnosti Bela cerkev, Birčna vas, Brusnice, Dolž, Gabrje, Podgrad, Stopiče, Šmarjeta in Uršna sela) (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
 
za predsednico:
Urška Jordan, roj. 17.8.1970
Maistrova 15
8000 Novo mesto
 
za namestnika predsednice:
Bogomir Miloš Kovič, roj. 1946
Westrova 4
8000 Novo mesto
 
za članico:
Helena Brulc, roj. 14.8.1971
Krallova ulica 45
8000 Novo mesto
 
za namestnika članice:
Igor Hrovatič, roj. 2.7.1963
Škrjanče pri Novem mestu 12
8000 Novo mesto
 
za člana:
Andrej Resman, roj. 10.5.1958
K Roku 66
8000 Novo mesto
 
za namestnika člana:
Vladimir Kostevc, roj. 27.3.1964
Grajski trg 37
8360 Žužemberk
 
za člana:
Mišel Gorše, roj. 24.9.1972
Meniška vas 2
9350 Dolenjske toplice
 
za namestnika člana:
Vinko Stopar, roj. 7.7.1965
Kotarjeva cesta 18
6310 Šentjernej
 
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Straža in del Mestne občine Novo mesto (območja krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas, Center, Drska, Gotna vas, Kandija - Grm, Karteljevo, Ločna - Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Prečna, Regrča vas, Straža, Šmihel in Žabja vas) (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
 
za predsednico:
Marija Janko, roj. 1966
Slavka Gruma 10
8000 Novo mesto
 
za namestnika predsednice:
Roman Pulko, roj. 1959
Pod vinogradi 2
8351 Straža
 
za člana:
Boris Petančič, roj. 11.1.1948
Seidlova cesta 36
8000 Novo mesto
 
za namestnico člana:
Martina Vrhovnik, roj. 11.1.1950
Slavka Gruma 24
8000 Novo mesto
 
za članico:
Anita Vesel, roj. 16.12.1991
Brod 64
8000 Novo mesto
 
za namestnika članice:
Martin Blažič, roj. 22.10.1956
Ždinja vas 9 b
8000 Novo mesto
 
za člana:
Marko Gornik, roj. 16.9.1965
Šolska ulica 4
8000 Novo mesto
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Trebnje, Mokronog - Trebelno in Občina Šentrupert (sedež: Trebnje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Metod Žužek, roj. 4.5.1951
Rimska 3
8210 Trebnje
 
za članico:
Špela Sila, roj. 8.7.1983
Slakova 11
8210 Trebnje
 
za namestnika članice:
Blaž Pavlin, roj. 26.2.1975
Tomšičeva 3
8210 Trebnje
 
za člana:
Štefan Pepelnak, roj. 9.11.1962
Jurčičeva 9
8210 Trebnje
 
za člana:
Robert Gazvoda, roj. 7.5.1974
Glavna cesta 9
8233 Mirna
 
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Brežice (sedež: Brežice), se imenujejo:
 
za predsednico:
Tjaša Potparič Janežič, roj. 20.6.1963
Trg Pohorskega bataljona 5
1412 Kisovec
 
za člana:
Boštjan Škrlec, roj. 23.3.1971
Velika dolina 4/a
8261 Jesenice na Dolenjskem
 
za namestnika člana:
Roman Matjašič, roj. 13.3.1969
Sromlje 22
8256 Sromlje
 
za člana:
Tomaž Močan, roj. 29.9.1974
Šolska 3
8250 Brežice
 
za namestnika člana:
Gregor Vegelj, roj. 21.5.1984
Ulica bratov Gerjovičev 52
8257 Dobova
 
za člana:
Tomi Horvat, roj. 25.10.1974
Bohoričeva ulica 15
8270 Krško
 
za namestnika člana:
Igor Zorčič, roj. 9.1.1978
Velike Malence 49 c
8262 Krška vas
 
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Kostanjevica na Krki in Krško (sedež: Krško), se imenujejo:
 
za predsednika:
Bojan Trampuš, roj. 18.8.1964
Hmeljska cesta 22 a
8311 Kostanjevica na Krki
 
za namestnika predsednika:
Andrej Sluga, roj. 22.11.1976
Presladol 68
8280 Brestanica
 
za člana:
Dušan Dornik, roj. 22.2.1980
Cesta Krških žrtev 40
8270 Krško
 
za namestnika člana:
Viljem Jurečič, roj. 4.5.1942
Cankarjeva cesta 20
8281 Senovo
 
za člana:
Jože Volčanjšek, roj. 13.10.1959
Slavka Rožanca 24
8270 Krško
 
za namestnika člana:
Tomaž Petan, roj. 4.3.1967
Kremen 31
8270 Krško
 
za člana:
Franc Češnovar, roj. 4.12.1956
Vrh pri Površju 8
8274 Raka
 
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Sevnica (sedež: Sevnica), se imenujejo:
 
za namestnika predsednika:
Silvester Zagrajšek, roj. 21.10.1951
Naselje heroja Maroka 23
8290 Sevnica
 
za članico:
Petra Pozderec, roj. 28.8.1972
Orešje nad Sevnico 43
8290 Sevnica
 
za namestnico članice:
Vida Ban, roj. 12.11.1952
Zdole 58
8270 Krško
 
za člana:
Gregor Korene, roj. 8.1.1982
Žigrski vrh 32
8290 Sevnica
 
za namestnico člana:
Mojca Kuzmički, roj. 5.12.1973
Pečje 13 a
8290 Sevnica
 
za člana:
Dejan Kmetič, roj. 25.2.1974
Dolenji Boštanj 59 a
8294 Boštanj
 
za namestnika člana:
Franc Pipan, roj. 12.10.1941
Cesta na Dobravo 27
8290 Sevnica
 
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Laško in Radeče (sedež: Laško), se imenujejo:
 
za predsednika:
Milko Škoberne, roj. 5.12.1959
Rimska cesta 4 a
3270 Laško
 
za namestnico predsednika:
Zdenka Pešec, roj. 5.9.1954
Badovinčeva 20
3270 Laško
 
za člana:
Marjan Kozmus, roj. 11.10.1951
Jagoče 13 e
3270 Laško
 
za namestnika člana:
Alojz Sušin, roj. 2.2.1950
Obrežje 60
1432 Zidani most
 
za članico:
Janja Rebov, roj. 21.12.1985
Povčeno 3
3270 Laško
 
za namestnika članice:
Leopold Plaznik, roj. 19.7.1944
Jelovo 18
1433 Radeče
 
za članico:
Nina Mažgon, roj. 29.3.1979
Badovinčeva 10
3270 Laško
 
za namestnika članice:
Andrej Aškerc, roj. 30.11.1955
Globoko 9
3272 Rimske Toplice
 
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Hrastnik (sedež: Hrastnik) se imenujejo:
 
za predsednico:
Alis Brečko, roj. 30.11.1962
Naselje Aleša Kaple 8 a
1430 Hrastnik
 
za namestnika predsednice:
Mitja Godicelj, roj. 19.1.1965
Prapretno del 61
1430 Hrastnik
 
za članico:
Nives Venko, roj. 11.12.1966
Trg Franca Kozarja 14
1430 Hrastnik
 
za namestnika članice:
Andrej Mlinar, roj. 11.3.1947
Log 28/e
1430 Hrastnik
 
za članico:
Darja Klenovšek, roj. 31.1.1963
Pot Vitka Pavliča 13
1430 Hrastnik
 
za namestnico članice:
Magda Žagar Diacci, roj. 3.7.1952
Brda 42
1431 Dol pri Hrastniku
 
za članico:
Nina Pečnik, roj. 27.12.1977
Cesta Hermana Debelaka 8
1430 Hrastnik
 
za namestnika članice:
Denis Meterc, roj. 15.11.1965
Log 28/e
1430 Hrastnik
 
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Trbovlje, (sedež: Trbovlje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Marjana Škerbic Čebela, roj. 17.3.1951
Mestni trg 1
1420 Trbovlje
 
za namestnika predsednice:
Vili Treven, roj. 28.8.1952
Ulica Sallaumines 5/a
1420 Trbovlje
 
za člana:
Matjaž Štrakl, roj. 31.12.1960
Kešetova 6
1420 Trbovlje
 
za namestnico člana:
Marija Juraja, roj. 24.5.1944
Partizanska cesta 27
1420 Trbovlje
 
za člana:
Zvonko Škrabar, roj. 20.3.1959
Partizanska cesta 10/a
1420 Trbovlje
 
za namestnico člana:
Petra Grešak, roj. 12.3.1983
Knezdol 49
1420 Trbovlje
 
za člana:
Žiga Rozina, roj. 6.1.1992
Trg revolucije 10 a
1420 Trbovlje
 
za namestnika člana:
Peter Dolšina, roj. 17.2.1979
Cesta Otona Župančiča 2
1410 Zagorje ob Savi
 
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Zagorje ob Savi (sedež: Zagorje ob Savi), se imenujejo:
 
za predsednico:
Tanja Albina Lavtar, roj. 10.9.1947
Kandrše del 39 a
1252 Vače
 
za članico:
Anita Perdih Cizej, roj. 4.11.1962
Fakinova ulica 4
1410 Zagorje ob Savi
 
za namestnika članice:
Janez Lipec, roj. 18.3.1950
Cesta 9. avgusta 79
1410 Zagorje ob Savi
 
za članico:
Alojzija Slavi Kralj, roj. 29.1.1955
Cesta na zlato polje 7
1412 Kisovec
 
za namestnika članice:
Janez Černi, roj. 5.1.1979
Loke 40 a
1412 Kisovec
 
za članico:
Sara Regancin, roj. 9.12.1969
Cesta 9. avgusta 8 d
1410 Zagorje ob Savi
 
za namestnico članice:
Maja Marinovič, roj. 19.3.1988
Šentgotard 18 a
1222 Trojane
 
V volilno komisijo VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica, Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Rače - Fram, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Duplek, del Občine Pesnica (samo območje nekdanje KS Pernica) in območje Mestne občine Maribor (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednika:
Branko Reisman, roj. 21.7.1958
K Mlinu 2, Razvanje
2103 Maribor
 
za namestnika predsednika:
Janez Žirovnik, roj. 18.4.1963
Na Griču 55
2000 Maribor
 
za člana:
Tadej Dubrovnik, roj. 9.5.1981
Trg revolucije 4
2000 Maribor
 
za namestnico člana:
Diana Šeruga Sagadin, roj. 8.10.1974
Zlatoličje 116
2205 Starše
 
za člana:
Miroslav Blažič, roj. 26.2.1947
Ljubljanska ulica 2
2000 Maribor
 
za namestnico člana:
Mateja Mesarec, roj. 23.2.1978
Šmigočeva ulica 4
2204 Miklavž
 
za članico:
Irena Gorenak, roj. 20.2.1962
Uršna vas 39
3240 Šmarje pri Jelšah
 
za namestnico članice:
Mojca Podergajs, roj. 4.8.1974
Zeče 16 a
3230 Slovenske Konjice
 
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica, Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Rače - Fram, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Duplek, del Občine Pesnica (samo območje nekdanje KS Pernica) in območje Mestne občine Maribor (sedež: Šmarje pri Jelšah), se imenujejo:
 
za predsednico:
Zinka Strašek, roj. 29.3.1958
Mestinje 16
3241 Podplat
 
za namestnico predsednice:
Simona Dobnik, roj. 21.5.1973
Polžanska vas 3
3240 Šmarje pri Jelšah
 
za članico:
Mateja Del Fabro, roj. 6.7.1979
Stritarjeva 13
3250 Rogaška Slatina
 
za namestnico članice:
Milena Vrečko, roj. 29.8.1945
Cankarjeva 11
3240 Šmarje pri Jelšah
 
za članico:
Ana Koprivc, roj. 1.7.1942
Pristava 40
3253 Pristava
 
za namestnika članice:
Franc Jančič, roj. 8.11.1962
Mestinje 49/e
3241 Podplat
 
za člana:
Igor Cesar, roj. 23.7.1962
Župančičeva 5
3250 Rogaška Slatina
 
za namestnico člana:
Jasmina Tkalčič, roj. 22.7.1980
Skrita ulica 13
2000 Maribor
 
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica (sedež: Slovenska Bistrica), se imenujejo:
 
za predsednico:
Darja Pukl, roj. 28.10.1971
Zgornje Hoče 65 f
2311 Hoče
 
za namestnika predsednice:
Marko Čagran, roj. 13.6.1968
Rožna pot 2 a
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah
 
za člana:
Branko Vasa, roj. 7.8.1937
Kuzmanova 12
2314 Zgornja Polskava
 
za namestnico člana:
Erna Vindiš, roj. 25.5.1942
Čopova 9/a
2310 Slovenska Bistrica
 
za članico:
Karmen Furman, roj. 17.4.1980
Na Jožefu 49
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah
 
za namestnika članice:
Janez Bradan, roj. 8.7.1947
Levstikova 28
2310 Slovenska Bistrica
 
za člana:
Alen Vidonja, roj. 4.3.1985
Prežihova 7
2331 Pragersko
 
za namestnico člana:
Polona Lipoglav, roj. 20.2.1984
Klopce 11
2310 Slovenska Bistrica
 
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče (sedež: Slovenske Konjice), se imenujejo:
 
za predsednico:
Zdenka Košir, roj. 27.5.1956
Cesta talcev 4
3214 Zreče
 
za namestnico predsednice:
Lidija Pratnemer
Delavska 1 A
3210 Slovenske Konjice
 
za članico:
Ida Selinšek, roj. 20.2.1956
Mizarska cesta 45
3210 Slovenske Konjice
 
za namestnika članice:
Srečko Gorinšek, roj. 29.1.1964
Dobrnež 11
3210 Slovenske Konjice
 
za članico:
Helena Taks Petan, roj. 6.4.1956
Mizarska cesta 30
3210 Slovenske Konjice
 
za namestnico članice:
Ljudmila Dabanovič, roj. 27.8.1948
Slomškova 7/a
3210 Slovenske Konjice
 
za člana:
Tomaž Lajnšček, roj. 12.9.1975
Škalce 67
3210 Slovenske Konjice
 
za namestnika člana:
Jožef Jakop, roj. 12.2.1950
Pod Hriberco
3205 Vitanje
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi (sedež: Ruše), se imenujejo:
 
za predsednico:
Andreja Veselič, roj. 10.11.1972
Pod Šolo 8 a
2351 Kamnica
 
za namestnico predsednice:
Barbara Toplak Perović, roj. 8.12.1978
Ulica Roberta Kukovca 45 b
2000 Maribor
 
za člana:
Zdravko Kotarski, roj 28.7.1954
Log 201
2345 Bistrica ob Dravi
 
za namestnico člana:
Marjana Kotnik Poropat, roj. 27.1.1944
Knifičeva ulica 19 a
2342 Ruše
 
za članico:
Petra Mežnarc, roj. 25.3.1977
Gornji trg 11
2344 Lovrenc na Pohorju
 
za namestnico članice:
Cecilija Možič, roj. 29.10.1944
Črešnjevec ob Dravi 15/a
2352 Selnica ob Dravi
 
za člana:
Gregor Varl, roj. 24.5.1977
Gozdna ulica 10
2327 Rače
 
za namestnico člana:
Vladimira Sande, roj. 2.7.1947
Mariborska cesta 2
2352 Selnica ob Dravi
 
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja občin Rače - Fram in del Občine Hoče - Slivnica (samo Reka - Pohorje) po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor Reka Pohorje, Fram, Rače, Bresternica - Gaj, Limbuš, Pekre, Kamnica, Prežihov Voranc (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednico:
Senada Baltič, roj. 6.3.1960
Grogova 8
2000 Maribor
 
za namestnico predsednice:
Danila Dobčnik Šošterič, roj. 22.8.1969
Cotičeva 17 c
2341 Limbuš
 
za članico:
Lidija Dumanič, roj. 23.2.1950
Vrbanska cesta 16/a
2000 Maribor
 
za namestnika članice:
Stanislav Naterer, roj. 1949
Malečnik 77
Malečnik
 
za člana:
Renato Škerbinc, roj.11.4.1979
Od plantaži 33
2341 Limbuš
 
za namestnico člana:
Irena Španinger, roj.22.3.1966
Morje 174
2313 Fram
 
za člana:
Vasja Gorjup, roj .28.5.1985
Ulica Jelenčevih 3
2000 Maribor
 
za namestnika člana:
Jožef Vidovič, roj .29.3.1957
Loka 1/b
2205 Starše
 
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Miklavž na Dravskem polju, Starše in del Občine Hoče - Slivnica (brez nekdanje krajevne skupnosti Občine Maribor – Reka Pohorje) (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednico:
Urška Kežmah, roj .2.8.1975
Hočka ulica 17
2000 Maribor
 
za namestnico predsednice:
Katja Kalšan, roj .9.10.1979
Ul. Čebelarja Močnika 8
2204 Miklavž
 
za članico:
Stanka Vobič, roj. 4.9.1958
Zlatoličje 7 a
2205 Starše
 
za namestnika članice:
Ervin Vidovič, roj. 1943
Slekovčeva 6
2000 Maribor
 
za člana:
Ivan Pišek, roj. 7.4.1965
Zlatoličje 105
2205 Starše
 
za namestnico člana:
Darinka Kocbek, roj. 21.11.1948
Ulica svobode 64
2204 Miklavž
 
za članico:
Mirjana Vazzaz, roj. 24.5.1977
Kratka ulica 9, Skoke
2204 Miklavž
 
za namestnika članice:
Vili Ducman, roj. 23.12.1946
Brunšvik 66/a
2327 Rače
 
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Duplek in del Občine Pesnica (območje nekdanje krajevne skupnosti Pernica) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor: Jože Lacko, Zgornji Duplek, Malečnik, Ruperče, Tone Čufar, Pernica, Korena, Vurberk, Dvorjane, Spodnji Duplek, Melje, Počehova) (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednico:
Katarina Plevčak, roj. 26.8.1965
Borova vas 25
2000 Maribor
 
za namestnika predsednice:
Robert Pungerl, roj. 18.4.1973
Valesova 37
2000 Maribor
 
za članico:
Aleksandra Kalacun, roj. 22.4.1981
Ulica Vita Kraigherja 24
2000 Maribor
 
za namestnika članice:
Miroslav Brkič, roj. 1940
Na Pušo 1
2000 Maribor
 
za članico:
Tina Cokoja, roj. 23.6.1988
Celestrina 11/b
2229 Malečnik
 
za namestnika članice:
Dušan Ahej, roj. 19.12.1969
Zg. Duplek 34/a
2241 Spodnji Duplek
 
za člana:
Ivan Jerman, roj. 3.12.1955
Kardeljeva cesta 76
2000 Maribor
 
za namestnika člana:
Franjo Kosi, roj. 29.9.1945
Zg. Duplek 91/b
2241 Spodnji Duplek
 
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor: Za tremi ribniki, Ob parku, Krčevina, Anton Aškerc, Heroja Toneta Tomšiča, Borisa Kidriča, Ivan Cankar, Košaki, Rotovž, Talci, Koroška vrata) (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednika:
Tomaž Klenovšek, roj. 28.11.1968
Ulica Heroja Tomšiča 11
2000 Maribor
 
za namestnico predsednika:
Živana Sever, roj. 31.10.1983
Tomšičeva 20
2310 Slovenska Bistrica
 
za članico:
Amalija Kovačič, roj. 6.4.1947
Ulica Moše Pijada 17
2000 Maribor
 
za namestnico članice:
Helena Mlekuž, roj. 1929
Kersnikova 15 d
2000 Maribor
 
za člana:
Božidar Ipavic, roj. 15.12.1951
Gregorčičeva 26
2000 Maribor
 
za namestnika člana:
Aleš Škof, roj. 9.9.1977
Ulica Vita Kraigherja 24
2000 Maribor
 
za članico:
Alenka Jarc, roj. 29.9.1981
Za Tremi Ribniki 216
2000 Maribor
 
za namestnika članice:
Franc Bratkovič, roj. 22.10.1953
Stanetinci 42
2236 Cerkvenjak
 
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor: Franc Zalaznik Leon, Pohorski bataljon, Heroja Šercerja, Juga Polak, Moša Pijade, Miloš Zidanšek, Greenwich, Avgust Majerič, Draga Kobala, Maks Durjava) (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednika:
Dušan Novačan, roj. 27.1.1963
Ulica Staneta Severja 18
2000 Maribor
 
za namestnico predsednika:
Metka Kostanjevec Pernek, roj. 27.5.1986
Ob Progi 12
2000 Maribor
 
za članico:
Darja Unterlehner, roj. 21.2.1979
Ferkova ulica 15
2000 Maribor
 
za namestnico članice:
Marta Drozg, roj. 1934
Kolaričeva 5
2000 Maribor
 
za člana:
Boris Hostnik, roj. 15.l5.1976
Obrežna ulica 145/a
2000 Maribor
 
za namestnico člana:
Mateja Stevanovič, roj. 1.6.1979
Šarhova 14
2000 Maribor
 
za člana:
Damjan Pezdiček, roj. 5.7.186
Levčeva 20
2000 Maribor
 
za namestnika člana:
Borut Midlil, roj. 17.2.1963
Ulica Moše Pijada 52
2000 Maribor
 
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor: Radvanje, Ivan Zagernik Joco, Dušan Kveder Tomaž, Slavko Šlander, Razvanje) (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednika:
Denis Herič, roj. 19.7.1974
Pohorska ulica 15
2000 Maribor
 
za namestnico predsednika:
Sonja Novak, roj. 17.6.1964
Krajnčičeva ulica 5
2000 Maribor
 
za članico:
Majda Ivnik, roj. 21.2.1955
Staneta Severja 5
2000 Maribor
 
za namestnico članice:
Jelka Kolmanič, roj. 1949
Borova vas 27
2000 Maribor
 
za člana:
Karl Midlil, roj. 28.11.1935
Ulica Janka Semca 68
2103 Maribor
 
za namestnico člana:
Teja Žoher, roj. 25.4.1979
Ulica Vita Kraigherja 24
2000 Maribor
 
za člana:
Blaž Vampl, roj. 17.5.1982
Cesta Proletarskih brigad 63
2000 Maribor
 
za namestnika člana:
Andrej Tisel, roj. 15.9.1990
Češka ulica 13
2000 Maribor
 
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor: Proletarskih brigad, Franc Rozman Stane, Angel Besednjak, Jožica Flander, Heroja Vojka, Slava Klavora, Martin Konšak) (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednika:
Tomaž Grmovšek, roj. 8.7.1967
Gospejna 7
2000 Maribor
 
za namestnico predsednika:
Petra Veinhandl, roj. 25.8.1978
Ulica 9. maja 12
2204 Miklavž na Dravskem polju
 
za članico:
Tamara Vrecl, roj. 2.12.1989
Geršakova 25
2000 Maribor
 
za namestnika članice:
Oto Peruš, roj. 1934
Metelkova 39 a
2000 Maribor
 
za člana:
Tomaž Bračič, roj. 27.11.1983
Štrekljeva 13
2000 Maribor
 
za namestnika člana:
Aleksandar Jovanovič, roj. 29.3.1980
Prušnikova 48
2000 Maribor
 
za člana:
Sašo Branilovič, roj. 25.5.1977
Županičeva 2
2000 Maribor
 
za namestnico člana:
Natalija Kopčič, roj. 2.7.1967
Celjska ulica 14
2000 Maribor
 
V volilno komisijo VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Velika Polana, Črenšovci, Kobilje, Lendava, Dobrovnik, Odranci, Turnišče, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Beltinci, Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Kungota, Šentilj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Markovci, Hajdina, Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik, Zavrč in Mestna občina Ptuj ter del Občine Pesnica (večinski del, brez nekdanje krajevne skupnosti Pernica) (sedež: Ptuj), se imenujejo:
 
za predsednika:
Beno Janžekovič, roj. 24.5.1956
Kicar 78/c
2250 Ptuj
 
za namestnika predsednika:
Andrej Žmauc, roj. 10.10.1954
Ciril Metodov drevored 7
2250 Ptuj
 
za člana:
Miha Šavel, roj. 19.10.1983
Ivanjševski vrh 29 c
9245 Spodnji Ivanjci
 
za namestnico člana:
Simona Toplak, roj. 28.12.1975
Juršinci 21
2256 Juršinci
 
za članico:
Mladenka Bogatinovski, roj. 9.7.1983
Kraigherjeva 21
2250 Ptuj
 
za namestnico članice:
Cvetka Hari, roj. 9.5.1951
Miklošičeva ulica 33
9000 Murska Sobota
 
za članico:
Helena Neudauer, roj. 19.4.1959
Klepova 47
2250 Ptuj
 
za namestnika članice:
Emil Mesarič, roj. 18.11.1960
Panonska ulica 4
2250 Ptuj
 
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Velika Polana, Črenšovci, Kobilje, Lendava, Dobrovnik, Odranci, Turnišče (sedež: Lendava), se imenujejo:
 
za predsednico:
Sanija Misja, roj. 22.1.1965
Slomškovo naselje 34
9220 Lendava
 
za namestnika predsednice:
Bojan Bočkorec, roj. 14.1.1974
Gornji Petrovci 92/a
9203 Petrovci
 
za člana:
Peter Kleiderman, roj. 15.7.1978
Ulica Heroja Mohorja 4
9220 Lendava
 
za namestnico člana:
Zsuzsi Kepe, roj. 28.4.1971
Mlinska ulica 7
9220 Lendava
 
za člana:
Robert Tkalčič, roj. 6.2.1976
Gomilica 45/a
9224 Turnišče
 
za namestnika člana:
Dominik Kotnjek, roj. 6.8.1967
Kidričeva 6
9220 Lendava
 
za članico:
Lidija Sobočan, roj. 3.4.1956
Lendavske Gorice 120/d
9220 Lendava
 
za namestnika članice:
Sven Sarjaš, roj. 13.1.1977
Gosposko 30
9232 Črenšovci
 
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), občin: Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi (sedež: Ormož), se imenujejo:
 
za predsednika:
Janko Keček, roj. 19.6.1950
Hardek 25/a
2270 Ormož
 
za namestnika predsednika:
Valter Vindiš, roj. 10.9.1962
Šardinje 33
2274 Velika Nedelja
 
za članico:
Marta Hlebec, roj. 14.11.1948
Kog 107
2276 Kog
 
za namestnika članice:
Slavko Perc, roj. 23.11.1965
Vodranci 27
2276 Kog
 
za člana:
Damjan Meško, roj. 20.11.1978
Hajndl 17
2274 Velika Nedelja
 
za namestnika člana:
Milan Kolarič, roj. 22.5.1953
Lačaves 53
2276 Kog
 
za člana:
Marko Trofenik, roj. 16.11.1972
Mihovci pri Veliki Nedelji 104
2274 Velika Nedelja
 
za namestnika člana:
Martin Hebar, roj. 16.5.1964
Strmec pri Ormožu 4
2274 Velika Nedelja
 
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej (sedež: Ljutomer), se imenujejo:
 
za predsednika:
Oton Nemec, roj. 5.4.1955
Kidričeva ulica 66
9240 Ljutomer
 
za namestnico predsednika:
Ana Žnidarič, roj. 14.12.1967
Stara Nova vas 3 c
9242 Križevci
 
za člana:
Ivan Vladimir Šumak, roj. 9.4.1930
Grossmanova ulica 6
9240 Ljutomer
 
za namestnico člana:
Marija Gjerkeš Dugonik, roj. 26.3.1941
Aškerčeva 1
9240 Ljutomer
 
za članico:
Mira Rebernik Žižek, roj. 7.5.1961
Postružnikova 10
9240 Ljutomer
 
za namestnico članice:
Maja Pihlar, roj. 16.6.1974
Užiška ulica 2/b
9240 Ljutomer
 
za člana:
Janez Kardoš, roj. 10.5.1955
Kidričeva 16
9240 Ljutomer
 
za namestnika člana:
Daniel Vargazon, roj. 28.8.1963
Cven 14
9240 Ljutomer
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Grad, Kuzma, del Občine Moravske Toplice, del Mestne občine Murska Sobota, Puconci in Rogašovci (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Murska Sobota: Krog, Rogašovci, Kuzma, Gornji Petrovci, Čepinci, Šalovci, Hodoš, Križevci, Mačkovci, Grad, Pertoča, Prosenjakovci, Ratkovci, Bodonci, Cankova, Selo - Fokovci, Zenkovci, Puconci, Šulinci, Martjanci, Brezovci, Gederovci, Tišina) (sedež: Murska Sobota), se imenujejo:
 
za predsednika:
Stanislav Jug, roj. 26.7.1968
Korovci 21/a
9261 Cankova
 
za namestnico predsednika:
Sonja Horvar Kustec, roj. 2.10.1975
Tomšičeva ulica 27
9000 Murska Sobota
 
za člana:
Leopold Crnkovič, roj. 23.10.1949
Puconci 55
9201 Puconci
 
za namestnika člana:
Ludvik Filo, roj. 9.7.1949
Moščanci 69 c
9202 Mačkovci
 
za člana:
Janez Hadler, roj. 4.1.1959
Brezovci 21
9201 Puconci
 
za namestnika člana:
Tibor Vöröš, roj. 3.11.1983
Središče 23
9207 Prosenjakovci
 
za člana:
Geza Kovačič
Puževci 38
9265 Bodonci
 
za namestnico člana:
Simona Vinkovič Škalič, roj. 17.8.1975
Gradišče 68/a
9251 Tišina
 
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Beltinci in del Občine Moravske Toplice ter del Mestne občine Murska Sobota (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Murska Sobota: Melinci, Ižakovci, Dokležovje, Bakovci, Lipa, Beltinci, Bogojina, Bratonci, Gančani, Tešanovci, Moravci, Rakičan, Lipovci, Lendavska, Park, Alija Kardoša, Borisa Kidriča, Partizan, Černelavci, Turopolje) (sedež: Murska Sobota), se imenujejo:
 
za predsednico:
Natalija Pavlič Goldinskij, roj. 3.7.1972
Zelena ulica 30
9000 Murska Sobota
 
za namestnika predsednika:
Stanislav Žižek, roj. 27.3.1972
Tišina 5 c
9251 Tišina
 
za člana:
Srečko Belec, roj. 16.11.1960
Mladinska ulica 6
9000 Murska Sobota
 
za namestnico člana:
Monika Kuzma, roj. 5.1.1984
Gančani 155
9231 Beltinci
 
za člana:
Andrej Kuzmič, roj. 27.1.1983
Mala nova 12
9000 Murska Sobota
 
za namestnico člana:
Jasmina Opec, roj. 2.8.1985
Jezera 22, Rakičan
9000 Murska Sobota
 
za članico:
Monika Bedök, roj. 5.6.1979
Gregorčičeva 27/a
9000 Murska Sobota
 
za namestnico članice:
Alenka Ratnik, roj. 6.4.1968
Zelena 3
9000 Murska Sobota
 
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici (sedež: Gornja Radgona), se imenujejo:
 
za predsednika:
Marjan Neuvirt, roj. 1.10.1952
Rihtarovci 3
9250 Gornja Radgona
 
za namestnico predsednika:
Adrijana Stare, roj. 24.3.1981
Polenšak 52
2257 Polenšak
 
za člana:
Vladimir Mauko, roj. 13.3.1976
Norički vrh 13
9250 Gornja Radgona
 
za namestnico člana:
Dušica Berič, roj. 7.4.1948
Korotanska 5
9252 Radenci
 
za člana:
Miroslav Njivar, roj. 27.2.1947
Police 94
9250 Gornja Radgona
 
za namestnico člana:
Majda Ferenc, roj. 7.5.1961
Stavešinski vrh 27
9245 Spodnji Ivanjci
 
za člana:
Marko Žula, roj. 24.7.1976
Prežihova ulica 11
9250 Gornja Radgona
 
za namestnico člana:
Lidija Domanjko, roj. 13.2.1980
Paričjak 12
9252 Radenci
 
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Lenart, Sveta Ana in Sveta Trojica v Slovenskih Goricah (sedež: Lenart), se imenujejo:
 
za predsednico:
Breda Cerjak Firbas, roj. 19.6.1957
Jurovska cesta 9
2230 Lenart
 
za namestnico predsednice:
Milena Hebar Škamlec, roj. 18.12.1972
Zgornja Ščavnica 2/a
2233 Sveta Ana
 
za člana:
Rastko Hafner, roj. 7.3.1951
Zg. Voličina 75/d
2232 Voličina
 
za namestnika člana:
Ivan Vela, roj. 19.6.1943
Zgornja Ščavnica 12
2233 Sveta Ana
 
za člana:
Avgust Zavernik, roj. 26.7.1961
Trubarjeva 3
2234 Benedikt
 
za namestnika člana:
Viktor Kapl, roj. 24.4.1956
Dražen vrh 56
2233 Sveta Ana
 
za člana:
Aleš Celcar, roj. 2.5.1983
Spodnja Ščavnica 58 a
9250 Gornja Radgona
 
za namestnika člana:
Janez Kocbek, roj. 16.2.1959
Ob gozdu 30
2230 Lenart v Slovenskih Goricah
 
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Kungota, Šentilj in del Občine Pesnica (večinski del, brez območja nekdanje krajevne skupnosti Pernica) (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Ptuj: Ceršak, Jakobski dol, Jarenina, Pesnica pri Mariboru, Sladki vrh, Svečina, Šentilj v Slovenskih Goricah, Velka, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota, razen naselja Lancova vas pri Ptuju) (sedež: Pesnica), se imenujejo:
 
za predsednico:
Ksenija Lorenčič, roj. 18.1.1971
Trg Dušana Kvedra 12
2000 Maribor
 
za namestnika predsednice:
Slavko Vesenjak, roj. 19.4.1981
Placerovci 30
2272 Gorišnica
 
za člana:
Andrej Pregl, roj. 18.6.1968
Jareninski Dol 43
2221 Jarenina
 
za namestnico člana:
Marija Čep, roj. 12.3.1959
Pernica 12/I
2231 Pernica
 
za članico:
Karmen Kramberger Varl, roj. 26.12.1964
Jareninski Dol 33/d
2221 Jarenina
 
za namestnika članice:
Anton Sečko, roj. 25.7.1963
Nikole Tesle 12
9252 Radenci
 
za člana:
Jure Sande, roj. 26.5.1967
Selnica ob Muri 130 a
2215 Ceršak
 
za namestnika člana:
Stanislav Polanec, roj. 29.8.1940
Dolnja Počehova 16 c
2211 Pesnica pri Mariboru
 
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Markovci in del Mestne občine Ptuj (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Ptuj: Trnovska vas, Vitomarci, Destrnik, Juršinci, Heroja Lacka - Rogoznica, Grajena, Polenšak, Dornava, Gorišnica, Markovci) (sedež: Ptuj), se imenujejo:
 
za predsednico:
Milena Vajda, roj. 15.12.1955
Orešje 142
2250 Ptuj
 
za namestnico predsednice:
Simona Čuš Zamuda, roj. 11.10.1973
Formin 58/a
2272 Gorišnica
 
za člana:
Denis Murat, roj. 19.11.1980
Prerad 44/a
2257 Dolenšak
 
za namestnika člana:
Franc Obran, roj. 2.5.1959
Zabovci 35
2281 Markovci
 
za člana:
Milan Petek, roj. 30.3.1956
Grajena 37 a
2250 Ptuj
 
za namestnika člana:
Branko Horvat, roj. 18.9.1957
Juršinci 19 a
2256 Juršinci
 
za člana:
Matjaž Veršič, roj. 3.10.1986
Sobetinci 27
2281 Markovci
 
za namestnika člana:
Andrej Erbus, roj. 10.7.1977
Poljska cesta 18
2250 Ptuj
 
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Hajdina in del Mestne občine Ptuj (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Ptuj: Bratje Reš, Boris Ziherl, Olga Meglič, Franc Osojnik, Jože Potrč, Dušan Kveder, Ivan Spolenak, Tone Žnidarič, Hajdina, Budina - Brstje, Spuhlja, Turnišče ter naselje Lancova vas pri Ptuju) (sedež: Ptuj), se imenujejo:
 
za predsednico:
Albina Hrnec Pečnik, roj. 23.7.1962
Kicar 20/c
2250 Ptuj
 
za namestnika predsednice:
Tomaž Neudauer, roj. 23.9.1965
Ob Grajeni 4
2250 Ptuj
 
za člana:
Boris Gornik, roj. 7.5.1939
Prešernova 28
2250 Ptuj
 
za namestnika člana:
Zvonko Hajduk, roj. 12.6.1946
Mariborska 24
2250 Ptuj
 
za članico:
Silva Fartek, roj. 2.8.1947
Ulica Šercerjeve brigade 30
2250 Ptuj
 
za namestnico članice:
Nika Brumen, roj. 4.1.1982
Kariževa 1
2250 Ptuj
 
za člana:
Mitja Petek, roj. 13.6.1980
Trajanova ulica 9
2251 Ptuj
 
za namestnika člana:
Igor Majnik, roj. 15.5.1952
Krčevina pri Vurbergu 149
2250 Ptuj
 
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območje občin Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik in Zavrč (sedež: Ptuj), se imenujejo:
 
za predsednico:
Biserka Rojic, roj. 20.9.1954
Kettejeva 19
2250 Ptuj
 
za namestnico predsednice:
Maja Habjanič, roj. 14.8.1981
Juršinci 19 a
2256 Juršinci
 
za člana/članico:
Saša Murko, roj. 15.4.1962
Majšperk 60/a
2322 Majšperk
 
za namestnika člana:
Matej Golob, roj. 25.2.1980
Stojnci 142
2281 Markovci
 
za članico:
Milena Debeljak, roj. 12.4.1981
Cirkulane 35/d
2282 Cirkulane
 
za namestnico članice:
Nuška Vrabl Ferenčič, roj. 31.1.1975
Lovrenc na Dravskem polju 108/a
2325 Kidričevo
 
za člana:
Bogdan Zafošnik, roj. 3.7.1977
Pleterje 28
2324 Lovrenc na Dravskem polju
 
za namestnico člana:
Helena Ocvirk, roj. 17.8.1968
Natašina pot 9
2250 Ptuj.
Št. 3-3/00-10
Ljubljana, dne 28. decembra 2010
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik DVK

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti