Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011

Kazalo

31. Pravilnik o strokovni usposobljenosti letalskih nadzornikov in nadzornikov, stran 210.

Na podlagi petega odstavka 168. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o strokovni usposobljenosti letalskih nadzornikov in nadzornikov
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa potrebno strokovno usposobljenost za letalskega nadzornika in nadzornika za posamezno področje nadzora ter pogoje glede delovnih izkušenj ter licenc, ratingov, pooblastil, potrdil ali spričeval v posebnih primerih, ko glede na spremembe normativne ureditve ni mogoče izpolniti pogojev glede delovnih izkušenj na letalskem področju ali pogojev glede licence, ratinga, pooblastila, potrdila ali spričevala, če se jih zahteva in če te zahteve niso določene v sprejemljivih načinih usklajevanja, ter delovne izkušnje, potrebne za pridobitev pooblastila letalskega nadzornika in nadzornika.
(2) Ta pravilnik se ne nanaša na letalske nadzornike in nadzornike, za katere so delovne izkušnje, potrebne za pridobitev pooblastila letalskega nadzornika in nadzornika, ter potrebna strokovna usposobljenost določeni s pravnimi akti Evropske unije.
2. člen
(pooblastilo za izvajanje nalog letalskega nadzora)
Za pridobitev pooblastila je poleg pogojev iz 168. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon o letalstvu) treba izpolnjevati pogoje glede delovnih izkušenj in zahtevanih licenc iz 3. člena tega pravilnika ter uspešno zaključiti začetno usposabljanje in opraviti izpit za prvo izdajo pooblastila iz programa usposabljanja za posamezno strokovno področje iz tretjega odstavka 168.b člena zakona o letalstvu.
3. člen
(delovne izkušnje letalskih nadzornikov in nadzornikov)
(1) Za pridobitev pooblastila za opravljanje letalskega nadzora mora imeti letalski nadzornik glede na področje dela naslednje delovne izkušnje oziroma pridobljene licence, ratinge, pooblastila, potrdila ali spričevala:
letalski nadzornik I:
– deset let delovnih izkušenj na letalskem področju in 1500 ur izkušenj kot član letalske posadke v komercialnem zračnem prometu, 3000 ur skupnega naleta in ima ali je imel veljavno licenco prometnega pilota, ali
– pet let delovnih izkušenj na letalskem področju, ima ali je imel veljavno licenco prometnega pilota ali licenco poklicnega pilota z opravljeno teorijo za prometnega pilota, rating za instrumentalno letenje, rating za večmotorne zrakoplove, pooblastilo izpraševalca za pridobitev licenc in ratingov in najmanj 2000 ur skupnega naleta, od tega najmanj 600 ur izkušenj v vlogi inštruktorja letenja, ali
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju varnostnih standardov v letalstvu, varnega opravljanja dejavnosti, sistema kakovosti, vodenja kontinuirane plovnosti ali vzdrževanja zrakoplovov ter ima ali je imel licenco, izdano v skladu z Del-66, ali
– najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu, za katerega se zahteva licenca kontrolorja zračnega prometa, z ratingom nadzorne območne kontrole (ACS) ali ratingom nadzorne priletne kontrole (APS);
letalski nadzornik II:
– tri leta delovnih izkušenj na letalskem področju in 200 ur izkušenj kot član letalske posadke pri komercialnih operacijah, 350 ur skupnega naleta in ima ali je imel licenco poklicnega pilota, ali
– tri leta delovnih izkušenj na letalskem področju, ima ali je imel dovoljenje poklicnega pilota z opravljeno teorijo za prometnega pilota, rating za instrumentalno letenje, najmanj 300 ur naleta, od tega najmanj 150 ur izkušenj v vlogi inštruktorja letenja, ali
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju varnostnih standardov v letalstvu, varnega opravljanja dejavnosti, sistema kakovosti, vodenja kontinuirane plovnosti ali vzdrževanja zrakoplovov, ali
– pet let delovnih izkušenj z ratingom inštrumentalnega letališkega kontrolorja zračnega prometa (ADI) in ratingom proceduralnega priletnega kontrolorja zračnega prometa (APP) in najmanj dve leti delovnih izkušenj s pooblastilom inštruktorja na delovnih pozicijah za območja, ki jih pokriva veljavni rating;
letalski nadzornik III:
– eno leto delovnih izkušenj na letalskem področju in ima ali je imel letalsko licenco ali
– eno leto delovnih izkušenj na letalskem področju, ima ali je imel licenco športnega pilota in najmanj še eno licenco s področja dela (dovoljenje pilota jadralnega letala, dovoljenje pilota ultralahke letalne naprave, dovoljenje člana kabinskega osebja letala …) ter najmanj 200 ur skupnega naleta, ali
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju varnostnih standardov v letalstvu, varnega opravljanja dejavnosti, sistema kakovosti, vodenja kontinuirane plovnosti ali vzdrževanja zrakoplovov, ali
– najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu letalskega meteorologa – prognostika ali na delovnem mestu tehničnega osebja kontrole zračnega prometa.
(2) Za pridobitev pooblastila za opravljanje letalskega nadzora mora imeti nadzornik naslednje delovne izkušnje:
nadzornik I:
– najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti na področju, na katerem bo opravljal letalski nadzor;
nadzornik II:
– najmanj šest let delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti na področju, na katerem bo opravljal letalski nadzor;
nadzornik III:
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti na področju, na katerem bo opravljal letalski nadzor;
nadzornik IV:
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti na področju, na katerem bo opravljal letalski nadzor.
4. člen
(strokovna usposobljenost letalskih nadzornikov in nadzornikov)
Za pridobitev pooblastila za opravljanje letalskega nadzora morata letalski nadzornik in nadzornik uspešno končati strokovno usposabljanje iz programa usposabljanja za posamezno strokovno področje iz tretjega odstavka 168.b člena zakona o letalstvu.
5. člen
(prehodna določba)
Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega pravilnika in so na dan objave Akta o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije najmanj eno leto opravljali naloge letalskega nadzora, izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega pravilnika, če letalski predpisi in pravni akti EU ne določajo drugače.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-325/2010/18-0422323
Ljubljana, dne 3. januarja 2011
EVA 2010-2411-0079
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti