Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Ob-7603/10 , Stran 19
Ob-7603/10
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 25. člena Statuta Splošne bolnišnice Jesenice, št. 0302-1/2009/1, z dne 23. 6. 2009, Svet zavoda Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) zavoda. Kandidati oziroma kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba, – najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji, – aktivno znanje enega svetovnega jezika. Kandidat oziroma kandidatka mora k svoji prijavi priložiti program dela in razvoja zavoda in pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat oziroma kandidatka navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu. Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo na mesto direktorja imenovan za mandatno obdobje 4 let. Mandat kandidatu oziroma kandidatki začne predvidoma teči v mesecu aprilu 2011. Vsem zainteresiranim kandidatom oziroma kandidatkam so v času od dneva razpisa do roka oddaje na razpolago dokumenti zavoda, ki so podrejeni določbam Zakona o informacijah javnega značaja (ZIJZ – UPB2, Uradni list RS, št. 51/06). Vpogled v dokumente je možen po predhodni najavi po tel. 04/58-68-413, med 10. in 12. uro. Kandidature s kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje 4 let in pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah morajo kandidati oziroma kandidatke poslati v 8 dneh po objavi razpisa na gornji naslov, priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Za razpis direktorja oziroma direktorice«. O izboru bodo kandidati oziroma kandidatke obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.
Splošna bolnišnica Jesenice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti