Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

108. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

109. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Sklepi

110. Sklep o spremembi Sklepa o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine

MINISTRSTVA

111. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
112. Odredba o sprejetju višješolskega študijskega programa Varstvo okolja
113. Odredba o sprejetju višješolskega študijskega programa Računalništvo in informatika
114. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2024

SODNI SVET

115. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

116. Sklep o uporabi Smernic ESMA za poročanje na podlagi uredbe EMIR

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

117. Statut samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
118. Dodatek št. 16 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije
119. Revalorizacija minimalne letne tarife
120. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov
121. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije
122. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk
123. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost)
124. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju
125. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za priobčitev javnosti fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih priobčitev javnosti fonogramov ni ključnega pomena
126. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije
127. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
128. Revalorizacija tarif po Tarifi Zavoda IPF za uporabo glasbenih posnetkov na internetu
129. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo fonogramov pri retransmisiji radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih in IPTV operaterjev
130. Revalorizacija tarif po Tarifi o pogojih in načinih uporabe fonogramov v komercialnih radijskih programih ter o višini nadomestil za njihovo uporabo

OBČINE

Borovnica

131. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke NUSZ

Brezovica

132. Javno naznanilo o javni objavi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica – ID:3907

Cerknica

133. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica, d.o.o.

Črnomelj

134. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine

Ig

135. Sklep o ceni pomoči na domu v Občini Ig za leto 2024

Jesenice

136. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice

Lendava

149. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2024
150. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2025
151. Sklep št. 192

Ljubno

137. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca Ljubno v letu 2024

Miren-Kostanjevica

138. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2024

Murska Sobota

139. Sklep o vrednosti točke za odmero občinske takse

Osilnica

140. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2024

Piran

141. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran

Rogaška Slatina

142. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave prvih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (SD OPN 1)

Semič

143. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine

Straža

144. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine

Škocjan

145. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine

Zagorje ob Savi

146. Letni program športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2024

Žalec

147. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žalec za leto 2024
148. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 2

PREKLICI

152. Preklic objave Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti