Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Ob-1087/24, Stran 96
Na podlagi sklepa 25. seje Sveta Vrtca Mavrica Brežice z dne 11. 1. 2024 razpisuje Svet Vrtca Mavrica Brežice prosto delovno mesto
ravnatelja/-ice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Predvideni začetek dela bo 9. 6. 2024.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednja dokazila:
– o izobrazbi,
– o nazivu,
– o opravljenem strokovnem izpitu,
– o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav in
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite do 29. 1. 2024 na naslov: Svet Vrtca Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, 8250 Brežice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Mavrica Brežice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti