Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 030-1/2024 Ob-1069/24, Stran 94
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 8. in 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/91 in 5/02) ter na podlagi 21., 22., 23., 24. in 25. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Zagorje in sklepa Sveta zavoda Zdravstveni dom Zagorje št. 5-2IS/2023, z dne 21. 12. 2023, Svet zavoda Zdravstveni dom Zagorje objavlja prosto delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Zdravstveni dom Zagorje (m/ž) 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ali magisterij 2. bolonjske stopnje
– da ima pet let delovnih izkušenj na področju zdravstva ali vodenja
– dodatna znanja s področja financ ali managementa.
K prijavi mora kandidat predložiti:
– overjeno dokazilo o izobrazbi,
– življenjepis z navedbo delovnih izkušenj, ki dokazujejo kandidatovo strokovno, vodstveno, organizacijsko in drugo poslovodno sposobnost,
– program razvoja zavoda za mandatno obdobje in
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni).
Mandat direktorja traja 4 leta in je po poteku mandata lahko znova imenovan za direktorja.
Kandidati naj svoje prijave, ki morajo biti opremljene z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS v zaprti kuverti z oznako »Razpis za direktorja ZD Zagorje – Ne odpiraj« na naslov Svet zavoda Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonsko določenem roku.
Svet zavoda Zdravstveni dom Zagorje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti