Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

138. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2024, stran 390.

  
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Sklepa o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni lis RS, št. 6/17, 35/17) izdajam
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2024 
1. člen 
Upoštevajoč indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki je v letu 2023 znašal 4,2 %, so višine najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2024 naslednje:
1. Najemnina za uporabo občinskih prostorov in zemljišč v pridobitne namene:
gostinski lokal v stavbi spomenika na Cerju (notranje in zunanje površine)
137,85 €/mesec
kioski, poletni vrtovi in podobno
4,14 €/m2 na mesec
skladiščenje materiala in podobno
2,75 €/m2 na mesec
prirejanje komercialnih prireditev, festivalov in drugih dogodkov na zemljiščih parc. št. 1964, 1968, 1969, 7/1 in 1/337 vse k. o. Opatje selo
626,60 € na dan
2. Najemnina za povečanje funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim stavbam (vrtovi, dvorišča, zelenice, dostopne poti in podobno) znaša: 0,25 €/m2 na leto.
3. Najemnina za uporabo občinskega zemljišča v kmetijske namene znaša:
Dejanska raba
Letna zakupnina/100 m2
vrt, njiva
1,75 €
travnik
1,25 €
pašnik
0,45 €
gozd (odškodnina za posek ni vključena v najemnino)
0,25 €
sadovnjak
2,00 €
vinograd
1,89 €
oljčnik
1,89 €
Najemnina za posamezno najemno pogodbo iz druge in tretje alinee pod točko 1. ter iz 2. in 3. točke tega člena ne more biti nižja od 50,13 €.
4. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 137
do 3 ur
41,36 €
nad 3 ure (do 12 ur)
81,46 €
s snemanjem do 3 ur
53,88 €
s snemanjem nad 3 ure (do 12 ur)
107,78 €
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
5. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 129
do 3 ur
37,60 €
nad 3 ure (do 12 ur)
77,69 €
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
6. Najemnina za uporabo prostorov medgeneracijskega centra Miren
Posamezni prostor v pritličju
12,52 €/uro
18,79 €/uro z ogrevanjem
Prostor v 1. nadstropju
25,07 €/uro
31,33 €/uro z ogrevanjem
Cena najema poslovnih prostorov vključuje tudi uporabo sanitarij in parkirišč.
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ter oglasni deski Občine Miren - Kostanjevica.
Št. 007-4/2017-11
Miren, dne 16. januarja 2024
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti