Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

151. Sklep št. 192, stran 422.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 28.b člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 10. redni seji dne 17. 1. 2024 sprejel naslednji
S K L E P   Š T .   1 9 2 
1. 
Starši otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in so imeli v času investicijsko vzdrževalnih del v enoti vrtca v Gaberju otroka vključenega v druge enote Vrtca Lendava, lahko v obdobju od 22. 9. 2023 do vključno 27. 10. 2023 uveljavijo povračilo potnih stroškov glede na število dni prisotnosti otroka v višini 0,21 EUR/km za prihod otroka v vrtec in odhod otroka iz vrtca.
V kolikor je v Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda bil vključen tudi sorojenec otroka, ki je bil v navedenem obdobju prav tako vključen v drugo enoto Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda v Lendavi, lahko starši uveljavljajo povračilo potnih stroškov samo za enega otroka.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2023.
Št.032-0001/24-19
 602-0022/23-7
Lendava, dne 18. januarja 2024
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti