Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 900-3/2024 Ob-1131/24, Stran 97
Svet zavoda Osnovne šole Kašelj, na podlagi sklepa, sprejetega na 5. seji, dne 11. 1. 2024, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni), kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in program vodenja zavoda za razpisano mandatno obdobje pošljite v 15 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet OŠ Kašelj, Kašeljska c. 119a, 1260 Ljubljana Polje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Na razpisano mesto ravnatelja se lahko prijavi in je imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Kašelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti