Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 100-0028/2023/4 Ob-1117/24, Stran 94
Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice 
na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08) in Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18).
Poleg splošnih mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje
– pedagoško-andragoška izobrazba
– strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 21. maja 2024.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih razpisanih pogojev: dokazila o izobrazbi, pedagoško-andragoški izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu iz področja vzgoje in izobraževanja in delovnih izkušnjah, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku ter potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni ob oddaji vloge), program vodenja zavoda za obdobje od 2024 do 2029 in kratek življenjepis pošljite v 14 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti