Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Ob-1081/24, Stran 65
Na podlagi 31.a člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 3/18), Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2024 (Uradni list RS, št. 133/23) in sklepa Občinskega sveta št. 12.1 z dne 16. 11. 2023, Občina Rečica ob Savinji objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Rečica ob Savinji v letu 2024 
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2024.
II. Pogoji za pridobitev sredstev
Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Občini Rečica ob Savinji;
– so lastniki mačke, za katero uveljavljajo vlogo, in je bila opravljena sterilizacija ali kastracija;
– je bila storitev opravljena do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 12. 2024;
– je vloga oddana do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 12. 2024 skupaj z vsemi dokazili.
Vlagatelji za pridobitev sredstev sofinanciranja morajo na naslov občine predložiti:
– izpolnjeno vlogo, ki je priloga tega razpisa;
– originalni račun (lahko sken) za opravljeno storitev z osebnimi podatki prosilca (lastnika živali) in
– fotokopijo bančne kartice (lahko sken).
III. Upravičeni stroški sofinanciranja: stroški sterilizacije ali kastracije mačke v višini 50 % cene storitve vključno z DDV. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh mačkah.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje predmeta tega javnega razpisa znaša 2.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 11013.
V. Oddaja vlog: vlogo za javni razpis mora vlagatelj izpolniti na priloženem prijavnem obrazcu. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, v zaprti ovojnici, s svojim naslovom in s pripisom »sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2024.« Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno na sedež občine.
VI. Postopek dodelitve sredstev
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu bo odločeno z odločbo občinske uprave.
Odločba bo upravičencem posredovana predvidoma v 8 dneh po pregledu vloge. Vloge se bodo reševale sproti, do porabe sredstev.
Sredstva se dodelijo po pravnomočnosti odločbe.
VII. Rok za prijavo: razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 15. 12. 2024.
VIII. Pravno obvestilo: oddaja prijave (vloge) pomeni, da prijavitelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa.
IX. Dodatne informacije: za dodatne informacije pokličite na tel. 03/839-18-30.
X. Priloge: Obrazec – vloga.
Občina Rečica ob Savinji 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti