Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

118. Dodatek št. 16 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije, stran 373.

  
Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05 in spremembe) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) sklepata pogodbeni stranki:
a) kot predstavnika delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektroindustrije
– Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. – Sekcija za kovine
b) kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
– KNSS – Neodvisnost
– Svet gorenjskih sindikatov
D O D A T E K  Š T .  1 6 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije 
1. člen 
Spremeni se prvi odstavek 9. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije, tako da se glasi:
»Delodajalec in delavec lahko s pogodbo o zaposlitvi dogovorita poskusno delo, pri čemer morata upoštevati določbe zakona, ki ureja delovna razmerja.«
2. člen 
40. člen KPD za elektroindustrijo se dopolni z novim, tretjim odstavkom, ki se glasi:
»Reprezentativnemu sindikatu v družbi, podpisniku te kolektivne pogodbe, se omogoči, da novo zaposlenim sodelavcem na organiziran in z vodstvom družbe dogovorjen način, predstavi organiziranost in delovanje sindikata v družbi.«
3. člen 
Spremeni se prvi odstavek 60. člena KPD za elektroindustrijo tako, da se glasi:
»Dijakom in študentom pripada za polni delovni čas obvezne prakse, opravljene v obdobju enega meseca, plačilo v višini 15 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec.«
4. člen 
TARIFNA PRILOGA 
Ta tarifna priloga nadomešča 1. točko Tarifne priloge Dodatka št. 15 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 4/23), tako da glasi:
»(1) Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 1. 2024 dalje znašajo:
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR
I.
672,25
II.
688,46
III.
755,27
IV.
850,44
V.
927,39
VI.
1.079,26
VII.
1.255,42
VIII.
1.433,60
IX.
1.686,72
« 
5. člen 
(1) Z začetkom veljavnosti tega dodatka in vključene tarifne priloge prenehata veljati 1. točka 1. člena Tarifne priloge iz Dodatka št. 15 in 2. točka 1. člena Tarifne priloge iz Dodatka št. 14.
(2) Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.
6. člen 
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. januarja 2024
Gospodarska zbornica Slovenije – 
Zbornica elektroindustrije 
predsednik upravnega odbora 
dr. Miha Bobič 
 
Združenje delodajalcev Slovenije – 
Sekcija za kovine 
predsednik sekcije 
mag. Anton Zvonko Kink 
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 
predsednica 
Lidija Jerkič 
 
KNSS Neodvisnost 
predsednica 
Evelin Vesenjak 
 
Svet gorenjskih sindikatov 
predsednica 
Nežka Bozovičar 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 12. 1. 2024 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/61 o tem, da je Dodatek št. 16 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 11/17.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti