Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 3/110/2024-1 Ob-1068/24, Stran 94
Svet zavoda Ljudske univerze Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, na podlagi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudske univerze Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB s spremembami) ter Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice (m/ž) 
javnega zavoda Ljudske univerze Tržič 
Kandidati (m/ž), ki se bodo prijavili na delovno mesto direktorja (m/ž), morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– Izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo ustreza izobrazbi druge stopnje;
– Pedagoško-andragoška izobrazba v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja;
– Opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja:
– Najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na področju izobraževanja odraslih.
Dodatno so zaželena še naslednja znanja in sposobnosti: andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidat (m/ž) mora k prijavi priložiti še:
– Overjeno kopijo dokazila o izobrazbi;
– Overjeno kopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu;
– Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju z dokazili (kandidat naj doda izpis iz zavarovanj v RS iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje);
– Program vodenja, razvoja in vizije zavoda za dobo 5 let;
– Potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni);
– Potrdilo sodišča, da zoper osebo ne teče kazenski postopek (ne sme biti starejše od 30 dni).
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v roku 15 dni po objavi tega razpisa priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijave na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda Ljudske univerze Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Svet zavoda bo s prijavljenimi kandidati (m/ž), ki bodo poslali prijavo in ustrezali razpisnim pogojem, izpeljal predstavitve in razgovore (o datumu bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti, ki jo bodo navedli v prijavi in je zato elektronski naslov obvezni del prijave).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, za polni delovni čas.
O izbiri bodo kandidati (m/ž) pisno obveščeni po elektronski pošti.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z razpisom, je Tea Dolinar, predsednica Sveta zavoda Ljudske univerze Tržič (tea.dolinar1@gmail.com).
Svet zavoda Ljudske univerze Tržič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti