Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Ob-1071/24, Stran 95
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15), 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 11/22) in sklepa z dne 21. 12. 2023, Svet Mestne knjižnice Izola objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
Mestne knjižnice Izola 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti
– strokovni izpit iz bibliotekarstva
– aktivno znanje italijanskega jezika
– organizacijske in vodstvene sposobnosti
– predložen program dela.
Če izbrani kandidat nima opravljenega bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti najkasneje v dveh letih po začetku mandata. Če direktor bibliotekarskega izpita ne opravi v predvidenem roku, mu mandat preneha.
Kandidat mora aktivno obvladati slovenski jezik.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj
2. dokazilo o izobrazbi
3. predlog programa dela in razvoja Zavoda v prihodnjih petih letih
4. potrdilo ZPIZ o obdobjih zavarovanja v RS
5. dokazilo o aktivnem znanju italijanskega jezika, skladno z načinom dokazovanja pogoja, ki ga je opredelilo Ministrstvo za javno upravo v dokumentu Normativna ureditev dvojezičnega poslovanja
6. potrdilo kandidata:
– da je državljan Republike Slovenije
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje RS)
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda pristojno sodišče)
7. kontaktne podatke kandidata (elektronski naslov in/ali telefonsko številko) za obveščanje.
Mandat direktorja traja pet let in se lahko ponovi.
Kandidati pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev skupaj s programom dela v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Mestna knjižnica Izola, Svet Mestne knjižnice Izola, Ulica osvobodilne fronte 15, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – direktor«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonsko predvidenem roku.
Svet Mestne knjižnice Izola 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti