Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 122-45/2023-3 Ob-1084/24, Stran 85
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) z dnem 19. 1. 2024 objavlja
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2024 
Predmet javnega razpisaje sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) za leto 2024:
Sklop A:
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,
– projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom,
– projekti medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti,
– projekti za preprečevanje nasilja v družini,
– projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ciljem promocije zdravja,
– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– projekti s področja preprečevanja nasilja med mladimi (mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta).
Sklop B: – projekti varnih namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja in omogočajo neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in so uporabnikom na voljo vse dni v letu.
Sklop C: – visokopražni projekti za rehabilitacijo uporabnikov nedovoljenih drog, ki so uporabnikom na voljo vsaj 50 ur tedensko.
Sklop D: – projekti društev in zveze upokojencev, ki delujejo samo na območju MOC.
Sklop E: – projekti organiziranega spremljanja umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu za najmanj 100 vključenih uporabnikov letno.
Okvirna višina sredstev za namene javnega razpisa, ki je z Odlokom o proračunu Mestne občine Celje za leto 2024 (Uradni list RS, št. 126/23) zagotovljena za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, je 109.944,00 EUR.
Dodeljena sredstva za leto 2024 morajo biti porabljena do 31. decembra 2024.
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do vključno 16. 2. 2024.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.si/javni-razpisi pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta«.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti