Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3839. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

Sklepi

3840. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Hamburgu

Drugi akti

3818. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.
3819. Odločba o imenovanju Tine Sočan za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

3820. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na namakalnem območju Nemščak
3821. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na namakalnem območju Rakičan
3822. Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki
3823. Pravilnik o geografski označbi Brinjevec
3824. Pravilnik o geografski označbi Domači rum
3825. Pravilnik o geografski označbi Pelinkovec
3826. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaščiti rejnih živali
3827. Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2010
3828. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (2. dopolnitev)
3841. Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3829. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2010
3830. Poročilo o gibanju plač za junij 2010
3831. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2010

OBČINE

Celje

3832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Ivančna Gorica

3833. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
3834. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije

Miren-Kostanjevica

3835. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica in okoljskega poročila za načrt

Murska Sobota

3836. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Za vaškim domom« v Bakovcih

Vitanje

3837. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje

Zagorje ob Savi

3838. Ugotovitev Občinske volilne komisije, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata

POPRAVKI

3842. Popravek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svet krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
3843. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone »Pri Pildu«

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti