Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Ob-5473/10 , Stran 2316
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih, 20., 34. in 35. člena Statuta Doma in v skladu s sprejetim sklepom Sveta doma Doma za varstvo odraslih Velenje je na seji dne 24. 8. 2010 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta direktorja Doma za varstvo odraslih Velenje (m/ž). Kandidat mora ob splošnih pogojih, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, oziroma ga bo moral opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, če ne mu mandat na podlagi zakona preneha, – ne glede na določbe prve alineje je lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu. Direktor bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Pričetek mandata je 16. 12. 2010. Ob prijavi na razpis naj kandidat predloži kratek življenjepis in vizijo delovanja Doma za varstvo odraslih Velenje. Prijavo, kateri so priložena ustrezna dokazila, naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet doma Doma za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, 3320 Velenje, z opombo »Razpis za direktorja«, s pripisom »Ne odpiraj«! O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.