Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Št. 02112-516/2010-5 Ob-5546/10 , Stran 2331
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Murnič Ivanu pok. Mihaela, Ročinj 57, 5215 Ročinj, lastniku parcele 326/2 v katastrski občini 2265 Ročinj, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na e-oglasni deski Geodetske uprave Republike Slovenije ter vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje št. zadeve 02112-516/2010. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.

AAA Zlata odličnost