Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Ob-5552/10 , Stran 2332
P & F Ljutomerčan d.o.o., Kidričeva ulica 2, 9240 Ljutomer, matična številka 5132452000, obvešča vse upnike, da je bil dne 11. 8. 2010 sprejet delitveni načrt družbe, s katerim je bila družba razdeljena na dve novi družbi. Delitveni načrt je bil dne 13. 8. 2010 predložen Okrožnemu sodišču v Murski Soboti pod vložno številko Srg 2010/28574. Delitveni načrt s prilogami je bil dne 16. 8. 2010 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Upniki imajo na sedežu družbe pravico pregledati listine, določene v drugem odstavku 586. člena ZGD-1 ter po četrtem odstavku 586. člena ZGD-1 pravico zahtevati, da jim družba najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve brezplačno izroči prepis navedenih listin.