Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

SV 797/10 Ob-5522/10 , Stran 2334
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr.št. SV 797/10 z dne 30. 8. 2010, je enosobno stanovanje št. 8, v izmeri 36,00 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske stavbe z naslovom Ravne 15, Tržič, s številko stavbe 136, v k.o. Tržič (2143-136), stoječe na parc. št. 394 in parc. št. 395/30, k.o. Tržič, last Tomaža Sitarja, Stagne 15, Tržič, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 8. 2010, sklenjene s prodajalcem Leonom Nišandžićem, Ravne 15, Tržič, zastavljeno v korist upnice Banke Volksbank d.d., Dunajska cesta 128 A, 1000 Ljubljana, z matično številko: 5496527000, za zavarovanje denarne terjatve višini 62.000,00 EUR, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero, ki znaša 6-mesečni Euribor + 2,10% letno, z vračilom kredita v 180-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 31. 8. 2025, z možnostjo odpoklica terjatve in ostalimi pp. ter stroški, ki bi jih Banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.