Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

SV 951/2010 Ob-5549/10 , Stran 2335
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 1. 9. 2010, opr. št. SV 951/2010, je bilo stanovanje s kabinetom št. 48, v skupni izmeri 75,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom Ulica Janka Puclja 9, Kranj, z identifikacijsko številko stavbe 464.ES, stoječe na zemljišču parc. št. 204/9, vl. št. 873, k.o. Klanec, last zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe št. AG 1307/010, sklenjene s prodajalcem Cementar, d.o.o., z dne 11. 8. 2010, zastavljeno v korist zastavne upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.000,00 EUR, z obrestno mero 3-mesečni Euribor in pribitkom v višini 2,65% letno ter z zapadlostjo zadnje od anuitet najkasneje dne 30. 9. 2030.

AAA Zlata odličnost