Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3831. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2010, stran 10425.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E R A S T I C E N
v Republiki Sloveniji, julij 2010
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu julija 2010 v primerjavi z junijem 2010 je bil –0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2010 je bil 0,025.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2010 je bil 0,004.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih julija 2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,027.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2010 v primerjavi z junijem 2010 je bil –0,007.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2010 je bil 0,017.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2010 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,021.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2010 v primerjavi s povprečjem leta 2009 je bil 0,016.
Št. 9621-193/2010/6
Ljubljana, dne 20. avgusta 2010
EVA 2010-1522-0021
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije