Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Ob-5480/10 , Stran 2332
Na podlagi prvega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) družba Schwarz družba za trgovsko in grafično dejavnost, d.o.o., Ob progi 4 Vrhnika obvešča, da je dne 27. 8. 2010 predložila registrskemu organu Oddelitveni načrt družbe Schwarz, d.o.o. Vrhnika, na podlagi katerega naj bi edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo na skupščini dne 28. 9. 2010 odločal o oddelitvi družbe s prenosom dela premoženja na novo družbo Sana Investicije, družba za upravljanje s podjetji d.o.o., s sedežem v Ljubljani. Edini družbenik družbe bo v skladu z drugim odstavkom 629. člena ZGD v štirinajstdnevnem zakonskem roku skupaj z vabilom za skupščino prejel listine iz drugega odstavka 586. člena ZGD. Ne glede na navedeno, ima edini družbenik v skladu s četrtim odstavkom 586. člena ZGD pravico, da mu poslovodstvo najpozneje naslednji delovni dan po njegovi zahtevi, brezplačno izroči prepis listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD. Uprava družbe z omejeno odgovornostjo bo v skladu s petim in šestim odstavkom 586. člena ZGD na zasedanju skupščine, ki bo potekalo dne 28. 9. 2010 edinemu družbeniku: – predložila vse listine, ki so naštete v drugem odstavku 586. člena ZGD, razen listin iz pete, šeste in sedme točke tega odstavka (ker se je edini družbenik odpovedal pravici do delitvene revizije in poročilu poslovodstva in ker družba nima nadzornega sveta), – uvodoma ustno obrazložila vsebino oddelitvenega načrta, – predstavila pomembne spremembe premoženja družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine, – ter pojasnila na zahtevo edinega družbenika, zadeve o drugih družbah, ki so udeležene pri oddelitvi, če so te pomembne za oddelitev. Upnike prenosne delniške družbe se opozarja na njihovo pravico iz tretjega odstavka 629. člena ZGD, da lahko zahtevajo brezplačen prepis delitvenega načrta.