Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Ob-5459/10 , Stran 2332
Likvidacijski upravitelj družbe Farmateh, svetovanje in projektiranje, d.o.o. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD objavlja obvestilo in poziv upnikom: 1. Skupščina družbe Farmateh, svetovanje in projektiranje, d.o.o., Hacetova ulica 15, 1000 Ljubljana, je dne 5. 7. 2010 sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Tomaž Rode, Hacetova ulica 15, 1000 Ljubljana. 3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2010/24531 z dne 19. 7. 2010, v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Farmateh, svetovanje in projektiranje, d.o.o. – v likvidaciji. 4. Upniki družbe Farmateh, svetovanje in projektiranje, d.o.o. – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Farmateh svetovanje in projektiranje, d.o.o. – v likividaciji, Likvidacijski upravitelj Tomaž Rode, Hacetova ulica 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Farmateh svetovanje in projektiranje, d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.

AAA Zlata odličnost