Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

SV 603/10 Ob-5474/10 , Stran 2334
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-603/10 z dne 26. 8. 2010, je bilo stanovanje, v izmeri 83,50 m2, v stanovanjski hiši, na naslovu Stranska vas 48, 8000 Novo mesto, ki stoji na parc. št. 207.S, vl. št. 989, k.o. Stranska vas, ki je v izključni lasti posojilojemalke in zastaviteljice Lidije Žumer Pršić, rojene 23. 7. 1966, stanuje Stranska vas 48, Novo mesto, EMŠO 2307966505600, do celote zastavljeno v korist upnice Janje Kambič, rojene 9. 3. 1965, stanuje Klemenčičeva ulica 3, Novo mesto, EMŠO 0903965505075, in sicer za zavarovanje denarne terjatve, v višini 5.500,00 EUR s pripadki.