Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

SV 534/10 Ob-5477/10 , Stran 2334
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 534/10, z dne 20. 8. 2010, je nepremičnina, enosobno stanovanje, št. 5, v skupni izmeri 29,60 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Mlekarniška ulica 14, stoječe na parc. št. 1061/3, vpisani pri vl. št. 2075, k.o. Pobrežje, katere solastnika sta vsak do 1 Branko Kump in Silva Kump, oba stanujoča Mlekarniška ulica 14, 2000 Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 19/97, z dne 20. 5. 1997, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald eGen, Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija, en. id. št. 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Branka Kumpa in Silve Kump, oba stanujoča Mlekarniška ulica 14, 2000 Maribor, v višini 5.200,00 EUR s pripadki.