Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

SV 410/10 Ob-5531/10 , Stran 2334
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 410/10; DK 14/10 z dne 30. 8. 2010, sta bili nepremičnini: 1. trgovski prostor v pritličju, v izmeri 686,25 m2, v stavbi na naslovu Miklošičeva 1A, 1230 Domžale, zgrajeni na parceli številka 4022/4, k.o. Domžale, do celote last zastavitelja Tuš Nepremičnine d.o.o.; 2. trgovski – poslovni prostor v pritličju, v izmeri 592,50 m2 in v kleti, v izmeri 251,15 m2, v stanovanjsko poslovni stavbi B Nova vas I, na naslovu Ulica Staneta Severja 10A, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 1620 katastrska občina Spodnje Radvanje, do celote last dolžnika – zastavitelja Engrotuš d.d.; zastavljeni v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Engrotuš d.d., in sicer dodatne terjatve v višini razlike obrestne mere, ki od 29. 7. 2010 dalje znaša 6-mesečni Euribor + 2,85% letno od glavnice v višini 5.000.000,00 EUR in z novim rokom zapadlosti glavnice dne 30. 11. 2010.