Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3843. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone »Pri Pildu«, stran 10445.

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono »Pri Pildu« (Uradni list RS, št. 12/09) je bila ugotovljena strokovna napaka, zato je Občinski svet Občine Metlika na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) na 28. redni seji dne 25. 8. 2010 sprejel
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone »Pri Pildu«
V 32. členu v točki (9) se besedilo spremeni tako, da se pravilno glasi:
»(9) Pri objektih, ki s celotno fasado sledijo gradbeni liniji, je dovoljeno odstopanje od gradbene linije objektov za največ ±1,40 m (zunaj ali znotraj gradbene linije), vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta (brez teras ipd.). Na objektih v UE1 je dovoljeno odstopanje za največ ± 9,00 m, vendar le v dolžini do 20 m. Dovoljeno je odstopanje od gradbene linije v zgornjih etažah objekta za +1,20 m, če se ne posega na parcelo drugega lastnika ali ob soglasju soseda.«
Št. 350-3/2007-9
Metlika, dne 25. avgusta 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost