Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3842. Popravek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svet krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina, stran 10445.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 109/09, 38/10) objavljam
P O P R A V E K
Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svet krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
V Odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svet krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 45/10) se v sedmem odstavku 4. člena črta, pri navedbi Linhartova ulica – del, črtajo hišne številke 11, 15, 17, 19.
Št. 0320-0004/2010-04-P
Rogaška Slatina, dne 28. avgusta 2010
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.