Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Št. 19/10 Ob-5545/10 , Stran 2317
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje (Uradni list RS, št. 76/09) Svet Osrednje knjižnice Mozirje objavlja javni razpis za imenovanje direktorja knjižnice (m/ž). Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: – da ima univerzitetno izobrazbo, – najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dela javnega zavoda, – da ima sposobnost za vodenje in organizacijo dela, – da ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke, – znanje slovenskega jezika, – aktivno znanje enega tujega jezika. Mandat direktorja traja pet let. Kandidat/-ka mora prijavi priložiti naslednja pisna dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o opravljenem bibliotekarskem izpitu, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – programske usmeritve in razvoj knjižnice v naslednjem obdobju. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v 15 dneh po objavi na naslov: Osrednja knjižnica Mozirje, Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«. O izboru bodo kandidati/-ke pisno obveščeni v zakonsko določenem roku.