Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

49. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
50. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
51. Sklep o potrditvi mandata poslanca Državnega zbora namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

90. Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina
91. Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije
92. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

Sklepi

52. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
93. Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin savinjske regije za obdobje od leta 2023 do 2025

Drugi akti

53. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

54. Pravilnik o merilih za preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja
55. Pravilnik o obrazcu vloge za dodelitev subvencije za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije
56. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
57. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena žit
58. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
59. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov
60. Odredba o sprejetju študijskih programov za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja
61. Znesek minimalne plače
62. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
94. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
95. Pravilnik o spremembah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
96. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove »Ustanova za podjetništvo – Enterprise Institute«

USTAVNO SODIŠČE

63. Odločba o ugotovitvi, da Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Družinskega zakonika (DZ-B, EPA 190-IX) ni v neskladju z Ustavo
64. Odločba o ugotovitvi, da Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) ni v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

65. Sklep o razveljavitvi Sklepa o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

66. Skupni sporazum za uporabo avdiovizualnih del, videogramov in izvedb, posnetih na videogramih
67. Dodatek št. 15 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije
68. Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
69. Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
70. Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

OBČINE

Cerkno

71. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2022
72. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta

Ilirska Bistrica

73. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Ilirska Bistrica
74. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Ilirska Bistrica

Kamnik

75. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2023 v Občini Kamnik

Kočevje

76. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Kočevje

Koper

77. Ugotovitveni sklep

Kranjska Gora

78. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici občinskega sveta in prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

Murska Sobota

79. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota in prehodu na naslednjega kandidata z liste

Osilnica

80. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Osilnica
81. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Osilnica

Postojna

82. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2023

Sežana

83. Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Sežana o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste

Slovenj Gradec

84. Poročilo o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za župana Mestne občine Slovenj Gradec na lokalnih volitvah 2022
85. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec na lokalnih volitvah 2022
86. Poročilo o izidu volitev članov mestnih četrti in vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec na lokalnih volitvah 2022

Slovenske Konjice

87. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slovenske Konjice
88. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice dne 20. novembra 2022

Žužemberk

89. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Žužemberk in prehodu mandata na naslednjo kandidatko z liste

POPRAVKI

97. Popravek Sklepa o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti